I Dojlidy Cup” rocz.2002 Bia³ystok 7 – 9.II.2014 r.
Dodane przez zibi dnia Luty 10 2014 10:01:00
 Podlaski Klub Koszykówki “¯ubry” Bia³ystok  zaprasza na I Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki ch³opców rocznik 2002 „Dojlidy Cup” w terminie  7 – 9.02.2014 r.

RO¦ PISZ Z PUCHAREM DOILIDY

CZYTAJ WIÊCEJ......WYNIKI, PUNKTY,FOTKI I FILMIKI


Rozszerzona zawarto newsa
 Podlaski Klub Koszykówki “¯ubry” Bia³ystok  zaprasza na I Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki ch³opców rocznik 2002 „Dojlidy Cup” w terminie  7 – 9.02.2014 r.

MVP TURNIEJU:

ALBIN K£OS  (foto)

TSK RO¦ PISZ Top 10 NAJLEPSI STRZELCY

1 ZAPERT PATRYK  23+23+17+21+21+30  PISZ  135 / 6*
2 DAWID GUDAJTIS  16+21+10+11+14+13  PUÑSK  85 / 6*
3 BOBORYKO SZYMON  16+24+12+10+10+7  ¯UBRY  79 / 6*
   4 AHMED KADIR  14+16+6+17+13+9  PROBASKET  75 / 6*
5 MICHA£  CHRZANOWSKI  19+13+12+4+3+12  BASKET  65 / 6*
6 KRYSTIAN STELMACH  12+6+23+8+9+0  BASKET  58 / 6*
7 K£OS ALBIN  3+18+14+8+8+6  PISZ  57 / 6*
8 TRYPUS PAWE£   14+26+3+12+0+10  ¯UBRY  65 / 6*
9 ZAJ¡C MI£OSZ   9+12+4+12+10+4  MOSIR  51 / 6*
10 OLECH DANIEL  13+9+9+4+4+4  £APY  43 /6


TRÓJECZKI


1 CHRZANOWSKI MICHA£ / BASKET BIALYSTOK 2+2+1+1  =  6

2 STELMACH KRYSTIAN  BASKET BIALYSTOK 1+1+1 = 3
3 BISZCZUK JAKUB / BASKET BIALYSTOK 1
   OLECH DANIEL £APY 1
   GUDAJTIS DAWID /  PUÑSK 1
   KALEJNIK FABIAN /  PUÑSK 1+

   
£UKASZ BESMANN / PISZ 1

FILMIKI ZIBI

FOTO - ZIBI


KLASYFIKACJA 
KOÑCOWA / WYRÓ¯NIENIE TRENERA

  ..............................................................................
 
1  TSK RO¦ PISZ  (WARMIÑSKO-MAZURSKIE)

4 K£OS ALBIN  3+18+14+8+8+6 = 57
5 MIELNICKI KONRAD  2+0+4+2+0+0 = 8
6 SZABLAK MICHA£  0+2+4+2+0+2 = 10
7 MIELNICKI DAMIAN 0+2+2+0+0+0 = 4
8 BESSMAN £UKASZ (2003) 0+3+0+2+0+5 = 10
9 GÓRALCZYK BARTOSZ (2003)  2
10 KUCISZ BART£OMIEJ 0+2+0+0+0 = 2
11 KLISZEWSKI KUBA  2+2+2+10+2 = 18
13 PRZYBY£OWSKI KRZYSZTOF 0+0+2+2+0 = 2
14 LESIÑSKI MATEUSZ  2
15 £ABÊD¬ JAKUB  0
16 SERWATKO KACPER (2003)  0
17 ZALEWSKI SZYMON  4+8+8+6+7+13 = 46  >>>>
18 ZAPERT PATRYK  23+23+17+21+21+30 = 135 
TRENER: SZARY PAWE£


 2  PKK ¯UBRY BIA£YSTOK   (PODLASKIE)

4 TRYPUS PAWE£  14+26+3+12+0+10 = 65
5 SZEWCZUK JAKUB  5+8+11+0+2+4 = 30

6 DEKARZ JAKUB 0+0+0+2+2+0 = 4
7 SITEK BARTOSZ  4+0+5+1+4+0 = 14
8 BOBKA PIOTR 0+2+2+4+6+0 = 14
9 KOSMALA KAMIL  2+0+0+0+2+0 = 4
10 CHWOJKO RAFA£  8+1+0+0+2+0 = 11
11 RUSICKI DAWID  4+1+4+4+0+2 = 15
12 RUTKOWSKI PAWE£ 0+0+0+0+0+0 = 0
13 BOBORYKO SZYMON  16+24+12+10+10+7 = 79 >
14 ZDANOWICZ B£A¯EJ  6+4+0+1+3+0= 14
15 KOTOWSKI £UKASZ  2+0+4+2+0+0 = 8
16 JUNG PIOTR 0+0+0+6+2+2 = 10
17 JANKOWSKI DANIEL   2+0+4+0+0+6 = 12
18 SUCHODOLSKI HUBERT  6+3+8+0+3
TRENER: BOBKA BOGUS£AW
 
 3  UKS BASKET 47 BIA£YSTOK  (PODLASKIE)

4-MICHA£  CHRZANOWSKI  19+13+12+4+9+12 = 69
7-£UKASZ KASZUBA  6+4+12+2+0 = 24
8-MIKO£AJ ANDRZEJUK 0+0+0+1+2 = 3
9-PATRYK IWASZCZUK  0+2+5+4+0 = 11
13-BARTEK BIELSKI kpt.  8+7+7+3+8+2 = 35
14-KONRAD PANGLISZ  0+0++2  = 2
15-JAKUB GISZTAROWICZ  0+2+0+0+1+0 = 3
16-JAKUB BISZCZUK  3+2+6+2+2+0 = 15
18-SZYMON SIENKIEWICZ  0+0+0+0 = 0
20-KRYSTIAN STELMACH  12+6+23+8+4+0 = 53
20-RAFA£ RADZISZEWSKI 2+2+0+4+9+9 = 26   >>>
21-DAWID SZCZEPANIAK  1+2+0+0+3+0 = 6
22-ADAM £APIÑSKI  0+0+2+0+8+0 = 10

TRENER: MARCIN PUCI£OWSKI

 
 4  UKS „ Punia” PUÑSK  (PODLASKIE)

4 DAWID MOKRYCKI  2+2 = 4
5 FABIAN KALEJNIK  7+4+10+11+2+6 = 40

6 ADRIAN PIKIS 2+2+2 = 6
7 GINTAS WOJCIECHOWSKI 0+2+0+2+12+4 = 20
8 MARIN PIECZULIS  0
9 ARTUR ZDANOWICZ  0+4+2+6+4+1 = 17
10 DAWID GUDAJTIS  16+21+10+11+14+13 = 85 >>
11 PATRYK BOBIN  2+0+4+1 = 7
12 SEBASTIAN PIK  2+2+2+2+1 = 9
14 LUKAS S£OWICKI 0+4+0+6+16 = 26

TRENER: DARIUS WO£YNIEC

 
 5  UKS PROBASKET    MIÑSK MAZOWIECKI

42.AHMED KADIR  14+16+6+17+13+9 = 75   >>>>>

8.MARCEL PIÊTKA   8+12+1+6 +13+6 = 46
32.JAKUB D¬WIGA£A  6+8+4 = 18
28 ADRIAN MARTYNIUK  2+1 = 3
23 FILIP WICIK 2+1 = 3
33 OLEK WICIK 0
10.MATEUSZ POPOWSKI  14+8+8+10+6 = 46
1.JAKUB ¦L¡ZEK  4+1+4+5+8 = 22
34.WOJCIECH BUCHOLSKI 0
98.JAKUB OSIÑSKI 0
50.JAKUB PADZIK 0
11.SZYMON CZAPSKI 0
22 MAKS OSZAKO 0

TRENER: £UKASZ SAWICKI
 
 6  SP 1 MOSIR PRZEWORSK  (PODKARPACKIE)

4 JURKIEWICZ SZYMON (03)  0+2+0+0+4+0 = 6
5 STRAMA WIKTOR 0
6 S£OWIK KACPER (04)  0
7 FICEK MACIEJ  3+3+8+9+6+10 = 39
8 MROSZCZYK KONRAD  2+0+2+2+0+0 = 6
9 PIECZONKA JAKUB 0
10 KUCHARCZYK MICHA£ 0+2+1+0+0+0 = 3
11 KRZANOWSKI KACPER  7+4+2+2+0+2 = 17
12 ZAJ¡C MI£OSZ  kpt. 9+12+4+12+10+4 = 51  >>>
13 MARKO JAKUB  8+ 2+2+6+8+11 = 37
14 WI¦NIEWSKI MARCIN  2+4+2+2+0+2 = 12
15 JURZYK JAKUB 0+0+2+2+0+2 = 6

TRENER: JURKIEWICZ WOJCIECH
 
 7  SP £APY   (PODLASKIE)

4 DOWEJKO  MAREK  4+0+0+6+8+0 = 18
5 MOCZYD£OWSKI JANEK  6+10+8+6+8+4 = 42

6 £APIÑSKI JAKUB  4+1+4+0+10+0 = 19
7 TRZASKA MATEUSZ 0+0+2+0+2+0 = 4
8 PERKOWSKI SYLWESTER  4+6+10+4+9+12 = 45
9 KAZIMIERCZUK KACPER  6+10+2+6+12+2 = 38
10 OLECH DANIEL  13+9+9+4+4+2 = 41  >>>>>>>>
13 OLÊDZKI MACIEK 8+2+8+8+10+12 = 48
14 TOPCZEWSKI JANEK  0+2+0+2+0+2 = 6
15 BIELONKO KRZYSZTOF  0+2+4+10+0+0 = 16

TRENER: JAB£OÑSKI DARIUSZ
 

WYNIKI

PROBASKET  MIÑSK  MAZ. – SP  £APY  33 : 63  (2-20, 10-10, 14-12,7-21)
TSK  RO¦  PISZ – BASKET 47 BIA£YSTOK   60 : 27  (16-7, 12-9, 18-7, 14-4)
MOSIR  PRZEWORSK – SP  PUÑSK  31 : 46  (5-5, 8-14, 7-14, 11-13)
PKK  ¯UBRY  BIA£YSTOK – SP  £APY 33 : 36  (11-4, 8-15, 10-8, 4-9)

PKK  ¯UBRY  BIA£YSTOK – SP  PUÑSK   53 : 28 (10-12, 11-8, 19-4, 13-4)
TSK RO¦ PISZ – MOSIR PRZEWORSK   53 : 23  (15-4, 14-5, 6-6, 18-8)
BASKET 47 BIA£YSTOK – SP  £APY  26 : 46  (6-8, 9-12, 5-8, 6-18)
PKK  ¯UBRY  BIA£YSTOK – MOSIR  PRZEWORSK  42 : 35 (14-7, 4-12, 11-2, 13-4)
BASKET 47 BIA£YSTOK – UKS PROBASKET  MIÑSK  MAZ.  47 : 21 (14-8, 9-3, 14-6, 10-4)
SP  PUÑSK – TSK  RO¦  PISZ   34 : 43  (9-14, 6-10, 8-7, 11-12)
MOSIR  PRZEWORSK – UKS PROBASKET  MIÑSK  MAZ.  28 : 41  (0-11, 6-6, 6-14, 16-14)
TSK  RO¦  PISZ – PKK ¯UBRY  BIA£YSTOK  48 : 36  (9-5, 9-10, 17-2, 13-19)
PROBASKET  MIÑSK  MAZ. – SP  PUÑSK  41 : 42  (8-10, 5-12, 11-14, 17-6)

BASKET 47 BIA£YSTOK – MOSIR PRZEWORSK  51 : 35 (7-7, 7-6, 15-8, 20-10)
SP £APY – TSK RO¦ PISZ  45 : 34  (8-13, 12-3, 17-8, 8-10)
SP PUÑSK – BASKET 47 BIA£YSTOK  27 : 38   (6-8, 5-14, 12-9, 4-7)
PKK  ¯UBRY  BIA£YSTOK –  PROBASKET  MIÑSK  MAZ.  69 : 32 (23-7, 14-4, 20-6, 15-12)
MOSIR PRZEWORSK – SP  £APY  33 : 42  (2-24, 7-12, 11-2, 13-4)
UKS PROBASKET MIÑSK MAZ. – TSK RO¦ PISZ   45 : 60  (14-14, 5-13, 12-16, 14-17)
SP  £APY – SP  PUÑSK  47 : 37   (10-8, 6-8, 16-10, 15-11)
PKK  ¯UBRY  BIA£YSTOK –  BASKET 47 BIA£YSTOK   70 : 69 po 2 dogrywkach (18-14, 6-14, 13-19, 21-11, 12-11)

  M
PKT
ZP-ZK-Z
P-S
BILANS
1
1 RO¦ PISZ  11 pkt. 
 611
 5
 1   
 2¯UBRY BIA£YSTOK
 610
 4 2   
 3UKS SP 47 BASKET BIA£YSTOK  
 6 9 3 3   
 4SP PUÑSK
 6 8 2 4   
 5PROBASKET MIÑSK MAZOWIECKI  
 6 7 1 5   
 6MOSIR PRZEWORSK    6 6 0 6   
  SP £APY  12 pkt ( poza klasyfikacj±) 612
 6 0   


KONKURS RZUTOWY I DOJLIDY CUP 2014

 1. SP PUÑSK – GUDAJTIS DAWID – 8 / 51.00
2. MOSIR PRZEWORSK – JURKIEWICZ SZYMON – 6 / 39.70
3. MOSIR PRZEWORSK – MARKO JAKUB – 6 / 41.01
4. PKK ¯UBRY BIA£YSTOK – TRYPUZ PAWE£ – 6 / 46.46
5. UKS BASKET 47 BIA£YSTOK – £APIÑSKI ADAM – 5 / 39.32
6. TSK RO¦ PISZ – BESSMAN £UKASZ – 5 / 41.64
7. UKS PROBASKET MIÑSK MAZ. – POPOWSKI MATEUSZ – 4 / 38.27
8. PKK ¯UBRY BIA£YSTOK – SUCHODOLSKI HUBERT – 4 / 38.81
9. UKS PROBASKET MIÑSK MAZ. – AHMED KADIR – 4 / 43.15
10. UKS PROBASKET MIÑSK MAZ. – D¬WIGA£A JAKUB – 4 / 45.54
11. TSK RO¦ PISZ – ULISZEWSKI JAKUB – 4 / 46.07
12. SP PUÑSK – WOJCIECHOWSKI GINTAUT – 3 / 36.86
13. SP £APY – BORKOWSKI SYLWESTER – 3 / 38.12
14. UKS BASKET 47 BIA£YSTOK – GISZTAROWICZ JAKUB – 3 / 44.64
15. UKS BASKET 47 BIA£YSTOK – STELMACH KRYSTIAN - 2 / 39.14
16. SP £APY – OLECKI MACIEJ  – 2 / 39.37
17. TSK RO¦ PISZ – ZAPERT PATRYK – 2 / 41.31
18. PKK ¯UBRY BIA£YSTOK – BOBKA PIOTR – 2 / 54.45
19. MOSIR PRZEWORSK – FICEK MACIEJ – 1 / 39.97
20. PS PUÑSK – KALEJNIK FABIAN – 1 / 40.38
21. SP £APY – OLECH DANIEL – 1 / 41.51


KONKURS UMIEJÊTNO¦CI KOSZYKARSKICH I DOJLIDY CUP 2014

 1 PKK ¯UBRY BIA£YSTOK – BOBORYKO DAMIAN    28,01
2 TSK RO¦ PISZ – K£OS ALBIN  29,44
3 UKS PROBASKET MIÑSK MAZ. – MARCEL PIÊTKA  30,25
4 SP £APY – £APIÑSKI JAKUB  30,58
5 TSK RO¦ PISZ – MIELNICKI KONRAD  31,15
6 UKS BASKET 47 BIA£YSTOK – CHRZANOWSKI MICHA£  31,27
7 UKS BASKET 47 BIA£YSTOK – BIELSKI BARTOSZ  32,31
8 PKK ¯UBRY BIA£YSTOK – RUSICKI DAWID  33,12
9 SP £APY – MOCZYD£OWSKI JANEK  34, 22
10 TSK RO¦ PISZ – MIELNICKI DAMIAN  34,93
11 UKS BASKET 47 BIA£YSTOK –  STELMACH KRYSTIAN  35,07
12 MOSIR PRZEWORSK – KRZANOWSKI KACPER  35,92
13 SP PUÑSK – MOKRYCKI DAWID  37,01
14 UKS PROBASKET MIÑSK MAZ. – JAKUB ¦L¡ZAK  37,67
15 MOSIR PRZEWOSK - ZAJ¡C MI£OSZ  39,41
16PKK ¯UBRY BIA£YSTOK – SZEWCZUK JAKUB  40,12
17 SP PUÑSK – KALEJNIK FABIAN  40,62
18 SP PUÑSK – GUDAJTIS DAWID  42,16
19 MOSIR PRZEWORSK – STRAMA WIKTOR  46,23
20 £APY – TOPCZEWSKI JANEK  46, 47
21 UKS PROBASKET MIÑSK MAZ. – AHMED KADIR  51,42