Puchar Prezydenta Bydgoszczy rocz.1999 Bydgoszcz 4-6.X.2013
Dodane przez zibi dnia Padziernik 04 2013 21:40:00
 W Bydgoszczy zakoñczy³ siê X Jubileuszowy Turniej M³odszego Kadeta (ch³opcy rocz.1999 i m³odsi) o Puchar Prezydenta Bydgoszczy. Przez trzy dni na dwóch halach rozegrano 25 pojedynków. W turnieju udzia³ wziêli Mistrzowie Serbii Partizan Belgrad, i ósma dru¿yna Litwy Tornado Kowno do nich do³±czyli czo³owe zespo³y z naszego kraju. Zwyciêstwo ,,Partyzantów,, by³o do przewidzenia, Ba³kañski zespó³ to ¶wiatowa marka koszykarska. Partizan prowadzony przez Andelkovic Marko wygra³ wszystkie spotkania i z ka¿dego zwyciêstwa ogromnie siê cieszy³

 


Rozszerzona zawarto newsa
W Bydgoszczy zakoñczy³ siê X Jubileuszowy Turniej M³odszego Kadeta (ch³opcy rocz.1999 i m³odsi) o Puchar Prezydenta Bydgoszczy. Przez trzy dni na dwóch halach rozegrano 25 pojedynków. W turnieju udzia³ wziêli Mistrzowie Serbii Partizan Belgrad, i ósma dru¿yna Litwy Tornado Kowno do nich do³±czyli czo³owe zespo³y z naszego kraju. Zwyciêstwo ,,Partyzantów,, by³o do przewidzenia, Ba³kañski zespó³ to ¶wiatowa marka koszykarska. Partizan prowadzony przez Andelkovic Marko wygra³ wszystkie spotkania i z ka¿dego zwyciêstwa ogromnie siê cieszy³ (zobacz na filmikach).
Dwa pozosta³e miejsca na podium dla dru¿yn z Krakowa. W tym miejscu chcia³bym podziêkowaæ trenerom za transport na turniej ! Poza podium wice-mistrzowie Polski WKS ¦l±sk Wroc³aw. Nale¿y wspomnieæ o braku 5 zawodników z sk³adu br±zowych medalistów MP U-14 (Nowakowski, Junger, Wilczek, Zdeb i Mun) Od tego sezonu  ,,Trójkolorowi,, prowadzeni s± przez nowego do¶wiadczanego trenera pana Grzegorza Krzaka -  który tak naprawdê buduje dru¿ynê od nowa.
Pi±te miejsce dla gospodarzy NOVUM….. gdyby pan Maciej Kulczyk u³o¿y³ grupy inaczej mo¿liwe ¿e zagra³ by w Finale. Patrz±c na wyniki ostatniego dnia turnieju , w meczach o miejsca wszystkie zespo³y z grupy A pokona³y zespo³y z grupy B.
Super sprawa ¿e polscy m³odzi zawodnicy maj± mo¿liwo¶æ spotkaæ siê z rówie¶nikami z krajów gdzie koszykówka jest ,,religi±,,  Gdy zapyta³em ch³opaków czy chc± zobaczyæ mecz Partizan – Tornado wszyscy wyrazili chêæ wyjazd na hale oddalon± o 6 km od miejsca zakwaterowania ! Takie mecze wiele ucz±. W Bydgoszczy gra³o ponad 20 kadrowiczów województw (dolno¶l±skie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie i ma³opolskie (najwiêcej Cracovia-Wis³a)
Trenerzy Kadr Maciej Kulczyk i Piotr Piecuch s± na etapie przygotowañ kadr na listopadowy turniej do Cz³uchowa. Moim zdanieM Puchar Prezydenta Bydgoszczy by³ doskona³ym sprawdzeniem formy  kadrowiczów)
Profesjonalna spikerka, muzyczna oprawa meczy, dobre zakwaterowanie i wy¿ywienie, puchary, medale nagrody i mo¿liwo¶c obej¿enia meczu 1 ligi Astroia - Stargard Szcz.. Tak powinno byæ (dla mnie brakowa³o Flag  i Hymnów narodowych)
Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ organizator za zaproszenie na turniej. MVP Turnieju :  
TOURNAMENT MVP the best player
Tadija Tadiæ
Partizan Belgrad
Serbia

 Król strzelców:
Top scorer tournament
Boris Latynowiæ
Partizan Belgrad
Serbia


FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI
 All-Stars:
The first five TOURNAMENT
Alan Suski - KS Cracovia 1906 Kraków
Patryk Pacho³ek - TS Wis³a Kraków
Adam Skiba - Novum Bydgoszcz 
Szelczyñski Mi³osz  – WKS ¦l±sk Wroc³aw
Milin Dorde – Partizan Belgrad

 Druga pi±tka turnieju:
Two FIive TOURNAMENT
Kacper Grzelak - Novum Bydgoszcz
Grochowski Mateusz - Astoria Bydgoszcz
Kalczuk Hipolit - Basket Kwidzyñ
Swêdzikowski Mateusz - GIM 92 Ursynów Warszawa    FINA£: Partizan Belgrad - Cracovia Kraków  82 : 56 (21-0,20-15,19-20,20-21)
Partizan: Latinoviæ 19, Tadiæ 12, Milinkowiæ 11, Bukvic 10, Ilic 9, Milin 6, Cubrilko 5, Duriæ 4, Sijivanæanin 4, Miniæ 2
Cracovia: Suski 15, Sasnal 11, Wilk 10, Szkolak 6, Borkowski 6, Nowak 5, Zych 2, Salamon 1

mecz o  III miejsce: Wis³a Kraków – ¦l±sk Wroc³aw 61 : 53 (16-7, 15-18, 15-10, 15-18)
Wis³a: Nowakowski 15, Jakubek 4 (1x3), Nowacki 7, Szeliga 6 (2x3), Rumian 10, Chrabota 8 (2x3), Leja 8, Pacho³ek 3,
¦l±sk: Grabowski 4, Chrabot  12, Cichoñ 8, Szelczyñski 2, Sikora 5, Uberna  11 (1x3), Grabarciak 11

mecz o V miejsce:  Novum Bydgoszcz - Basket Kwidzyn 76 : 47  (21-15, 31-4, 7-13, 17-15)
Novum: Rutnowski 9, Brzozowski 11, Olszewski 2, Skorupa 6 (1x3), Jêdrzejczak 4, Skiba 12, Grzelak 20, Bannach 2, Podkrólewicz 7, Majchrzak 3
Basket: Stryjewski 15 (1x3), Pliszczyñski 7, Lasota 2, Kalczuk 2, Obód 6, Dutkiewicz 2, Cichorek 2, Oleksy 11,

mecz o VII miejsce: Astoria Bydgoszcz - Tornado Kaunas 24 : 40 (3-14,5-6,7-10,9-10)
Astoria: Glawert 10, Grochowski 6, Michalski 4, Jankowski 2
Kaunas: Kapralovas 10, Bakutis 7, Vismantas 7, Sabaliaukas 4, Birivkovas 3, Jvozaims 3, Trarimas 2, Gudelevicjos 2, Tarcijonas 2

mecz o IX miejsce: NOVUM  Bydgoszcz 98 - GIM 92 Ursynów Warszawa  74 : 31 ( 23-6,18-0,18-19,15-6)
Novum: Sment 13, Rogowski 9, Zakszewski 8, Jankowski 8 , Nowacki 8, Piwoñski 6, £owicki 6, Osiñski 6, Kossman 4, Morzyñski 2, Siehen 2, Czeczot 2,
GIM 92: Mo¶cicki 11, Zawadzki 9, Ma¶kiewicz 5, Fizior 2, Puchalski 2, Bañkiewicz 2,


KLASYFIKACJA KOÑCOWA

  .................................................................  
 1 Partizan Belgrad (Serbia)

4 Milin Dorde
5 Bukvic Nikola
6 Latinovic Boris  >>>>>>>>>>>>>>>>>
7 Drazic Marko
8 Sljiavancanin
9 Duric Parle
10 Tadic Tadija
11 Minic Dariej
12 Ilic Matija
13 Milinkovic Veljko
14 Cubrico Jaran
15 Marjanac Dejan

Trener: Andelkovic Marko
  
 2 KS Cracovia 1906 Kraków:

6 Sasnal Konrad  (kpt.)
9 Suski Alan
10 Borkowski Dominik
11 Zych Mateusz
12 Kulma Adrain
14 £apcik Damian
15 Szkolak Jakub
18 Jarosiñski Filp
20 Wilk Mateusz  >>>>>>>>>>>>>>>>>
22 Nowak Kacper
24 Salamon Bartosz

Trener: Buka³a Mateusz
 
 3 TS Wis³a Kraków:

Nowakowski Krystian
Jakubek Maksymilian
Nowacki Mateusz
Szeliga Hubert
Rumian Aleksander
¦wigoñ Grzegorz
Chrabota Micha³
Partyka Piotr
Ig³a Kamil
Leja Miko³aj  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Pacho³ek Patryk
Muzyka Aleksander

Trener: Piecuch Piotr
 
 4 WKS ¦l±sk W roc³aw 

4 Olejniczak Micha³
5 Waszkowiak Jêdrzej
7 Grabowski Patryk
8 Chrobot Patryk
10 Pietruszewski Maciej
11 Olbromski £ukasz
12 Cichoñ Patryk
13 Szelczyñski Mi³osz
14 Sikora £ukasz
15 Uberna £ukasz
16 Garbaciak Patryk   >>>>>>>>>>>>>>
17 Bembenek Micha³
Matuszewski 
Trener: Krzak Grzegorz
 
 5 MKS Novum Bydgoszcz

4 Rutnowki  Dawid  >>>>>>>>>>>>>>>>
5 Stawowski Tomasz
6 Brzozowski Carlos
7 Olszewski Artur
8 Gruszka Gracjan
9 Bergmann
10 Jêdrzejczak Kacper
11 Skiba Adam
12 Strzelecki Patryk
13 Grzelak Kacper
14 Bannach Mi³osz
15 Podkrólewicz Kamil
16 Majchrzak Miko³aj

Trener: Kulczyk Maciej
 
 6 MTS Basket Kwidzyn

4 Krzywdziñski Jakub
5 Stryjewski Filip  >>>>>>>>>>>>>>>>>
6 Pliszczyñski Wiktor
8 Lasota Kacper
9 Kalczuk Hipolit
10 Obdo Kacper
11 Dutkiewicz Micha³
13 Cichorek Jakb
14 Krupa Kamil
17 Oleksy
18 Bidakowski Krzysztof
28 Ma¶lany Bartosz

Trener: Wilczewski Bartosz
 
 7 KM Tornado Kaunas (Litwa)

4 Gudelevicius Valdas
5 Zygimantas Juozaitis
7 Kapralnovas Partikas
8 Tarcijonas Rokas
9 Biriukovas Pijus
10 Sabaliauskas Damas
12 Bakutis Aidas (kpt.)
13 Bruzga Mantas
15 Trakimas Lukas
18 Jasioulevicius Ignas
23 Vismantas Sarunas
30 Jonaitis Robertas

Trener: Daugela Grintaras
 
 8  KS Astoria Bydgoszcz 
 
4 Jelcel Szymon
5 Michalski Jakub
6 Spycha³a Damian
7 Grochowski Mateusz
8 Przybylski Kacper
9 Glanert Oskar  >>>>>>>>>>>>>>>>>>
10 Pikuk Kacper
11 Stefañski Henryk
12 Melerski Jan
13  Kuczkowski Mateusz
14 Jankowski Kacper
15 Myloch Dawid

Trener: £abu¶ Maciej
 
 9 GIM 92 Ursynów Warszawa

4 Fiziar Maciej
5 Puchalski Bartlomiej
6 ¦wiêdzikowski Szymon
7 Maszkiewicz Szymon
8 Grzywacz Oiliwert
10 Bankiewicz Szymon  >>>>>>>>>>>>>>
11Mo¶cicki Kacper
13 Skowroñski Mateusz
15 Zawadzki Konrad
16 Krê¼lewicz Sebastian
17 Fr±czak Kacper

Trener: £ukasiewicz Jaros³aw
 
 PK  MKS Novum Bydgoszcz 98

4 Kosmann Franciszek
5 Morzyñski Jakub
6 Sieheñ Kamil
7 Nowicki Robert
8 Sment Miko³aj
9 Piwoñski Marcin
11 Czeczot Jan
12 Jankowski Maciej
13 £owicki Jakub  >>>>>>>>>>>>>>>>>
14 Rogowski Pawe³
15 Osiñski Mi³osz
16 Zakrzewski Andrzej

Trener: Ignasiak £ukasz
 

WYNIKI SPOTKAÑ GRUPOWYCH


 Grupa A

Tornado Kaunas – Wis³a Kraków  42 : 52  (9-11, 4-12, 10-16, 19-13)
Tornado:
Zygimantas 2, Kapralovas 5 (1x3), Biriukovas 1, Sabaliauskas  2,Bakutis  5, Bruzga 19 (3x3) , Trakimas 2 , Vismantas 6
Wis³a: Nowakowski 9(2x3) ,Jakubek 6 , Nowacki 3, Szeliga 2, Rumian 7 , Chrabota 12 , Leja  4 , Pacho³ek 9

Partizan Belgrad - Gim 92 Ursynów Warszawa 104:27 (23-11,33-3,21-3,27-10
Partizan: Milin 5 (1x3), Buukviæ 2, Latinoviæ 15(1x3), Dra¿iæ 6, ¦ljivancanin 6,Duriæ 21, Tadiæ 8, Miniæ 8, Iliæ 2, Milinkoviæ 8, Cubrilo 8, Marjanac 15
Gim 92: Fiziar 5 (1x3), Puchalski 0, Swêdzikowski 2, Maszkiewicz 2, Grzywacz 2, Bankiewicz 3, Mo¶cicki 8, Zawadzki 3(1x3), Krê¼lewicz 2

Mks Novum Bydgoszcz – Uks Gim 92 Ursynów Warszawa  110-30 (28-9,37-4,29-8,16-9)
Novum: Rutnowski  16, Brzozowski 6, Olszewski 6 (2x3), Gruszka 8, Jêdrzejczak 16 (1x3), Skiba 12, Bergmann 4, Grzelak 20 (1x3), Bannach 2, Podkrólewicz 12, Majchrzak 8
Gim 92:Swêdzikowski  1, Maszkiewicz 4, Grzywacz 2, Mo¶cicki 16, Skowroñski 2, Krê¼lewicz 5

Partizan Belgrad – Tornado Kaunas      61-66 (25-11, 16-16, 12-14, 13-20)
Partizan: Milin 6, Bukvic 7 (3x3), Latinovic 9, Dra¿ic 1, Slijivancanin 2, Duric 4, Tadic 14, Minic 7, Milinkovic 5, Cubrilon 5, Marjanac  7
Tornado: Ciudelevicius 3, Kapralovas 13, Tarcijonas 2, Sabaliauskas 2, Bakutis 14, Bruzga 13, Trakimas 2, Vismantas 2, Jonaltis 10

Novum Bydgoszcz – Wis³a Kraków    52-53 (11-14, 10-15, 14-13, 17-11)
Novum: Rutnowki 13, Stawowski 1, Brzozowski 1, Gruszka 5 (1x3), Jêdrzejczak 4, Skiba 8, Bergmann 2, Grzelak 6, Majchrzak 10
Wis³a: Nowakowski 9, Jakubek 1, Nowacki 4, Szeliga 4, Rumian 3, ¦wigoñ 6, Chrabota 11 (1x3), Leja 3, Pacho³ek 12

MKS Novum - Partizan 51 : 63  (15-22, 14-16, 9-19, 13-6)
Novum: Rutnowski 10, Brzozowski 1, Gruszka 3 (1x3), Jêdrzejczak 10 (1x3), Skiba 5, Grzelak 10 (1x3), Podkrólewicz 8, Majchrzak 4
Partizan: Milin 5 (1x3), Bukvic 2, Latinovic 16, Slivancanin 2, Pevle 10, Tadic 2, Minic 6, Ilic 2, Milinkovic 2, Cubrilo 14, Marjanac 2


MKS Novum – KM Tornada  62 : 35  (24-6, 8-13, 14-8, 16-8)
Novum: Rutnowski 14, Gruszka 4, Jêdrzejczak 6, Skiba 18, Bergmann 2, Grzelak 16
Tornado: Gudelevicius 5 (1x3), Kapralnovas 2, Sabaliauskas 5, Bakutis 11 (1x3), Trakimas 4, Vsmantas 6, Jonaitis 2

Partiza Belgrad – Wis³± Kraków 68 : 57 (19-13, 19-13, 12-10, 18-21)
Partiza: Bukvic 12, Latinovic 14 (1x3), Duric 6, Tadic 5 (1x3), Minic 8 (2x3), Ilic 4, Milinkovic 4, Cubrico 10, Marjanac 5
Wis³a: Nowakowski 10 (2x3) , Jakubek 4, Szeliga 7 (1x3), Rumian 11 (1x3), Chrabota 14, Leja 2, Pacho³ek 9

UKS Gim 92 Ursynów – TS Wis³a  31 : 83  (4-29, 5-23, 5-16, 17-15)
Gim 92: Fiziar 3, Swêdzikowski ,  Mo¶cicki 12, Skowroñski 3, Zawadzki 4
Wis³a: Nowakowski 2, Jakubek 10, Nowacki 16,  Szeliga 9, Rumian 2, ¦wigoñ 4, Chrabota 9, Partyka 3 Leja 19, Pacho³ek 7, Muzyka 2

Gim 92 Ursynów -  KM Tornada 26 : 79  (5-20, 10-14, 4-28, 7-17)

Gim 92: Fiziar 3, Maszkiewicz 2, Mo¶cicki 17, Skowroñski 2, Krê¼lewicz 2
Tornado: Gudelevicius 20, Juozaitis 8, Petukas 13, Biriukovas 2, Sabaliauskas 10, Bakutis 6, Trakimas 8, Jasiulevicius 4, Jonaitis 4

1 Partizan Belgrad  8 pkt.

2 TS Wis³a Kraków 7 pkt.
3 MKS Novum Bydgoszcz  6 pkt.
4 KM Tornada Kaunas 5 pkt.
5 UKS Gim 92 Ursynów Warszawa  4 pkt.


 Grupa B

Basket Kwidzyn – Astoria Bydgoszcz  74 : 42  (21-11, 13-16, 21-6, 19-9)
Basket: Krzwdziñski 2, Stryjewski 17(1x3), Pliszczyñski 14, Lasota 11, Kalczuk 2, Obód 13, Dutkiewicz 2, Oleksy 7(1x3), Cichorek 2, Bia³kowski 4
Astoria: Michalski 4(1x3), Spycha³a 1, Przybylski 8, Glanert 16(1x3), Stefañski 2, Melerski 5(1x3), Kuczkowski 2, Jankowski 2, Tyloch 2

Novum Bydgoszcz 98 – Cracovia Kraków  48 : 46  (16-13, 7-7, 17-14, 8-12)

Novum: Nowicki 6, Sment 8, Piwoñski 2, Czeczot 14, Jankowski 2, £owicki 6, Rogowski 3, Osiñski 6, Zakrzewski 1
Cracovia: Suski 4, Zych 3, £apcik 5, Szkolak 6(2x3), Jarosiñski 2, Wilk 9, Nowak 11(1x3),Salamon 6(2x3)

Basket  Kwidzyn – ¦l±sk Wroc³aw  52 : 67 (10-18, 13-13, 17-15, 12-21)

Basket: Stryjewski 13, Pliszczyñski 8, Lasota 10, Kalczuk 2, Obód  9(2x3), Dutkiewicz 3(1x3), Oleksy 7(1x3),
¦l±sk:  Olejniczak 2, Uberna 4, Grabowski 4, Matuszewski 2, Cichoñ 11, Szelczyñski 9, Garbaciak 10, Waszkowiak 8, Chrobot 17

Astoria Bydgoszcz – Cracovia Kraków 37 : 58 (7-18, 9-14, 6-13, 15-13)
Astoria: Jekej 5, Michalski 8, Grochowski 5, Przybylski 10, Melerski 3(1x3), Kuczkowski 2, Jankowski 2,
Cracovia: Sasnal 14, Borkowski 4, Kulma 3, £apcik 6, Szkolak 7(1x3), Wilk 7, Nowak 17(2x3)

Novum Bydgoszcz – ¦l±sk Wroc³aw 83 : 54 (26-11, 19-9, 25-19,13-15)

Novum:  Kosman 2, Siecheñ 4, Nowicki 5(1X3), Sment 6, Piwoñski 1, Czeczot 12, Jankowski 8, £owicki 13(1x3), Rogowski 4, Osiñski 19(3x3), Zakrzewski 9
¦l±sk:  Uberna 8, Grabowski 3, Matuszewski 2, Cichoñ 2, Szelczyñski  14, Garbaciak 12, Chrobot 13

Astroria Bydgoszcz – ¦l±sk Wroc³aw 39 : 71  (6-21, 4-20, 13-22, 16-8)

Astoria: Michalski 4, Grochwski 7, Glanert 10, Melerski 13(2x3), Kuczkowski 2, Jankowski 3,
¦l±sk: Uberna 4, Grabowski 2, Matuszewski 4, Bebenek 7, Olbromski 2, Cichoñ 2, Szelczyñski 12, Sikora 10, Grabaciak 14, Waszkowiak 6, Chrobot 14

WKS ¦l±sk – KS Cracovia  32 : 48  (10-11, 6-17, 10-8, 6-12)
¦l±sk: Pietruszewski 2, Cichoñ 6, Szelczyñski 1, Garbaciak 12, Waszkowiak 4, Chrobot 6
Cracovia: Sasnal 3, Suski 8, Borkowski 9, £apcik 2, Szkolak 5, Wilk 17, Nowak 4


Novum 98 Bydgoszcz - MTS Basket Kwidzyn  74 : 70  (26-18, 19-17, 10-21, 29-14)
Novum: Sieheñ 5, Nowicki 4, Sment 9, Piwoñski 2, Czeczot 14 (1x3), Jankowski 10, £owicki 9, Rogowski 2, Osiñski 11, Zakrzewski 8
Basket: Stryjewski 18 (1x3), Pliszczyñski 11, Lasota 10, Obdo 8, Dutkiewicz 2, Oleksy 19 (2x3), Ma¶lany 2

MTS Basket – KS Cracovia 47 : 57  (7-10, 10-18, 13-11, 17-18)
Basket: Stryjewski 7, Pliszczyñski 10, Lasota 10, Obód 4, Krupa 2, Oleksy 8, Bia³kowski 2, Ma¶lany 4
Cracovia: Sasnal 5, Suski 7, Borkowski 7, £apcik 4, Szkolak 14, Jarosiñski 2,Wilk 16, Nowak 4

Novum 98 Bydgoszcz  - UKS Astoria 64 : 42  (21-14, 21-7, 13-12, 9-9)
Novum: Sieheñ 2, Nowicki 3, Sment 8, Piwoñski 2, Czeczot 13, Jankowski 11, £owicki 4, Rogowski 14, Osiñski 2, Zakrzewski 5
Astoria: Michalski 4, Spycha³a 1,  Grochwski 2, Przybylski 12,  Glanert 11, Melerski 10, Kuczkowski 2


1 KS Cracovia 1906 Kraków   7 pkt.

2 WKS ¦l±sk Wroc³aw   6 pkt
3 MTS Basket Kwidzyn  5 pkt.
4 UKS Astoria G-26 Bydgoszcz  4 pkt.
5 Novum Bydgoszcz 98 (PK)