Kadra Polski U-16 rocz.1997/98 Zgrupowanie W³adys³awowo 29.VI -6.VII.2013
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 25 2013 20:00:00
Ostanie Zgrupowanie Kadry Polski U-16 rocznika 1997/98 mia³o miejsce na pocz±tku lutego tego roku w Szczyrku.Od tamtych dni up³ynê³o bardzo wiele czasu  (ponad 130 dni) Zawodnicy rozgrywali mecze ligowe, strefowe, a nastêpnie uczestniczyli w rozgrywkach centralnych (MP U-16, U-18)  i nie tak dawno w Fina³ach Gimnazjady . Najwiêcej powo³añ do kadry  ( 5 zawodników) otrzymali Mistrzowie Polski U-16 Polonia Warszawa , czterech zawodników WKK Wroc³aw, po dwóch UKS 7 Trefl Sopot i Wis³a Kraków i po jednym graczu:  Smyk Prudnik, ¯ak Koszalin, GTK Gdynia .Dodatkowo w zgrupowaniu bêdzie bra³ udzia³ Wiktor Sewio³ z UKS 7 Trefl Sopot . Z szesnastu powo³anych zawodników trzech jest z rocznika m³odszego ( Dominik Rutkowski, Marcin Wiszomirski i Mateusz Szczypiñski)  tych zawodników zabraknie na Fina³ach OOM w Kutnie (ten sam termin zgrupowania i Fina³ów) 12 lipca Trener Jerzy Szambelan  zabierze dwunastu zawodników  na turniej do Holandii
W poniedzia³ek na treningu Smyka Prudnik kontuzji dozna³ Mateusz Moczulski w jego miejsce do szesnastki powo³any zosta³ Wiktor Sewio³

Rozszerzona zawarto newsa
Ostanie Zgrupowanie Kadry Polski U-16 rocznika 1997/98 mia³o miejsce na pocz±tku lutego tego roku w Szczyrku.Od tamtych dni up³ynê³o bardzo wiele czasu  (ponad 130 dni) Zawodnicy rozgrywali mecze ligowe, strefowe, a nastêpnie uczestniczyli w rozgrywkach centralnych (MP U-16, U-18)  i nie tak dawno w Fina³ach Gimnazjady . Najwiêcej powo³añ do kadry  ( 5 zawodników) otrzymali Mistrzowie Polski U-16 Polonia Warszawa , czterech zawodników WKK Wroc³aw, po dwóch UKS 7 Trefl Sopot i Wis³a Kraków i po jednym graczu:  Smyk Prudnik, ¯ak Koszalin, GTK Gdynia .Dodatkowo w zgrupowaniu bêdzie bra³ udzia³ Wiktor Sewio³ z UKS 7 Trefl Sopot . Z szesnastu powo³anych zawodników trzech jest z rocznika m³odszego ( Dominik Rutkowski, Marcin Wiszomirski i Mateusz Szczypiñski)  tych zawodników zabraknie na Fina³ach OOM w Kutnie (ten sam termin zgrupowania i Fina³ów) 12 lipca Trener Jerzy Szambelan  zabierze dwunastu zawodników  na turniej do Holandii

W poniedzia³ek na treningu Smyka Prudnik kontuzji dozna³ Mateusz Moczulski w jego miejsce do szesnastki powo³any zosta³ Wiktor Sewio³

SZTAB SZKOLENIOWY

     
Trener G³ówny
Jerzy Szambelan
Asystent trenera
Dawid Mazur
Asystent trenera
Sebastian Potoczny 

SK£AD KADRY POLSKI NA ZGRUPOWANIE W CETNIEWIEKIERLEWICZ MICHA£, BENDER MACIEJ, MIJAKOWSKI JAKUB, WISZOMIRSKI MARCIN, FILIP KO£AKOWSKI (Polonia Warszawa)
MATEUSZ SZCZYPIÑSKI, KAPA MICHA£, RUTKOWSKI DOMINIK, ¦CIBISZ PIOTR (WKK Wroc³aw)
RERAK JAN, GAWLINA MATEUSZ (Wis³a Kraków), KOLENDA MICHA£, MAJCHRZAK KAROL, SEWIO£ WIKTOR (Trefl Sopot)
PONITKA MARCEL (GTK Gdynia), KIWILSZA SZYMON (¯ak Koszalin)