III Turniej im. Tadeusza Konata rocz.2000 Rawicz 20-22.IX.2013
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 24 2013 09:03:00
 Turniej by³ sprawdzianem przed sezonem w Lidze M³odzików Starszych. Organizatorzy zaprosili¶my mocne dru¿yny z ca³ej Polski, które zajê³y w poprzednim sezonie czo³owe miejsca w swoich ligach.
Pierwsze miejsce w turnieju z kompletem zwyciêstw dla
WKK WROC£AW !
Rozszerzona zawarto newsa
 Serdecznie zapraszamy na III Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ch³opców im. Tadeusza Konata, który odbêdzie siê w dniach 20 – 22 wrze¶nia 2013r. (pi±tek-niedziela) w Rawiczu.

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 WKK Wroc³aw
2 Pyra Poznañ
3 MKS MOS Katowice
4 GÓRNIK Wa³brzych
5 ZASTAL Zielona Góra
6 ¦L¡SK Wroc³aw
7 £KS £ód¼
8 RKKS RAWIA Rawicz


MVP Turnieju
Pi±tek Arkadiusz WKK Wroc³aw

Najlepszy strzelec turnieju
Walczak Miko³aj

Grupa „A”

¦l±sk Wroc³aw - Rawia Rawicz 85:27
Górnik Wa³brzych - MKS MOS Katowice 52:53
Rawia-Rawicz - Górnik Wa³brzych 34:70
¦l±sk Wroc³aw - MKS MOS Katowice 47:55
MKS MOS Katowice - Rawia Rawicz 75:34
Górnik Wa³brzych - ¦l±sk Wroc³aw 63:57


Grupa „B”

WKK Wroc³aw – Pyra Poznañ 60:51
£KS £ód¼ – Zastal Zielona Góra 61:71
Pyra Poznañ – £KS £ód¼  71:59
WKK Wroc³aw – Zastal Zielona Góra 76:33
Zastal Zielona Góra – Pyra Poznañ 57:77
£KS £ód¼ – WKK Wroc³aw 48:74


Mecze o miejsca 5-8:
¦l±sk Wroc³aw - £KS £ód¼  71:60
RKKS Rawia Rawicz - ZASTAL Zielona Góra 41:61

Mecze pó³fina³owe:
Katowice - Pyra Poznañ 39:62
WKK Wroc³aw - Górnik Wa³brzych 88:57Mecz o VII miejsce: Rawia Rawicz – £KS £ód¼ – 53:68
Mecz o V miejsce: Zastal Zielona Góra – ¦l±sk Wroc³aw 58:49
Mecz o III miejsce: MOS MKS Katowice – Górnik Wa³brzych  46:38
FINA£: WKK Wroc³aw – Pyra Poznañ  66:60