Puchar Ba³tyku i Memoria³ A. Kamiñskiego rocz.1998, 2000, 2001, 2002 Gdañsk/Tczew 30.V.2.VI.2013
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 02 2013 18:01:00
 W Jubileuszowym X Pucharze Ba³tyku go¶cili¶my 33 zespo³y mêskie z ca³ej Polski i zagranicy. W czterech kategoriach wiekowych dominowali Litwini - Mistrzostwo zdobyli: U-11 rocz.2002 Litwa , U-12 rocz.2001 Litwa , U-13 rocz.2000 Pivot Piatów oraz U-15 rocz.1998 Litwa. Dodatkow± atrakcj± tegorocznego ¶wiêta koszykówki w Gdañsku by³a Konferencja Szkoleniowa, któr± poprowadzi³ profesor Tadeusz Huciñski oraz wycieczka na Westerolate i zwiedzanie Gdañska. Organozatorzy ju¿ dzis zapraszaja na XI Puchar Ba³tyku

Rozszerzona zawarto newsa
 W Jubileuszowym X Pucharze Ba³tyku go¶cili¶my 33 zespo³y mêskie z ca³ej Polski i zagranicy. W czterech kategoriach wiekowych dominowali Litwini - Mistrzostwo zdobyli: U-11 rocz.2002 Litwa , U-12 rocz.2001 Litwa , U-13 rocz.2000 Pivot Piatów oraz U-15 rocz.1998 Litwa. Dodatkow± atrakcj± tegorocznego ¶wiêta koszykówki w Gdañsku by³a Konferencja Szkoleniowa, któr± poprowadzi³ profesor Tadeusz Huciñski oraz wycieczka na Westerolate i zwiedzanie Gdañska. Organozatorzy ju¿ dzis zapraszaja na XI Puchar Ba³tyku

NAGRODY
- puchary dla ka¿dego zespo³u
- pierwsza pi±tka turnieju
- najlepszy zawodnik turnieju
- najlepszy zawodnik w ka¿dej dru¿ynie
- okoliczno¶ciowe koszulki dla ka¿dego uczestnika


ATRAKCJE
Wycieczka na Westerplatte
Wyjazd z Westerplatte na obiad do restauracji Champ's
wyjazd do centrum Gdañska i zwiedzanie starego miasta.
Konferencja szkoleniowa dla trenerów. Prowadz±cy prof. dr hab. Tadeusz Huciñski

BIERZ¡CE-INFORMACJE


ROCZNIK 2002  KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 Litwa
2 UKS Herkules Bia³ogard
3 GKS Korsarz Gdañsk 
4 TMK Pomorze Tczew
5 Czarodzieji z Bielan

MVP: DOMINYKAS STENIONIS !

5 ALL-STARS:

Rokas Kilciauskas (Litwa)
Maciej Pilski (GKS Korsarz Gdañsk)
Kacper Kolberg (TMK Pomorze Tczew)
Jakub Tkaczyk (UKS Herkules Bia³ogard)
Edward Hilchen (UKS Czarodzieje z Bielan)

Najlepszych zawodników w ka¿dym zespole:

1. Litwa - Kajus Vizgirdas
2. GKS Korsarz Gdañsk -
Mateusz Porêbski
3. UKS Herkules Bia³ogard - Kacper Strzycki
4. TMK Pomorze Tczew -
Igor Stolarz
5. Czarodzieje z Bielan - Julian Hilchen


ROCZNIK 2001  KLASYFIKACJA KOÑCOWA                                         

 1. Litwa
2. WKK Wroc³aw
3. ¦l±sk Wroc³aw
4. Polonia Warszawa
5. Bia³o³êka
6. Grójec
7. Korsarz Gdañsk
8. Stargard Szczeciñski

MVP - Miskins Rokas

Pierwsza Pi±tka turnieju 2001

1.Kacper Gordon Polonia Warszawa
2.Krystian Markiewicz ¦l±ska Wroc³aw
3.Igor Yoka-Bratasz WKK Wroc³aw
4.Alek Lendka WKK Wroc³aw
5.Montejunas Augustas Litwa


ROCZNIK 2000  KLASYFIKACJA KOÑCOWA / wyró¿nienie trenera

1. Pivot Piastów - Damian Owczarek
2. Polonia Warszawa - £ukasz Rzeszotarski
3. STK Czarni S³upsk - Filip Grzêdzielski
4. Mos Stargard Szczeciñski - Pawe³ Cieliñski
5. Pierniiki Torun - Oskar Rzeczkowski
6. SKS Kasprowicz Inowroc³aw - Kamil Konieczka
7. MChKK Che³mno - Dawid Szulc
8. Basketball School Kaunas - Irmandas Gastelacius
9. Korsarz Gdansk - Miko³aj Haftka
10. UKS De la Salle - Jakub Maksymczuk


MVP:  Damian Owczarek - Pivot Piastow

ALL-STARS

Pawe³ Cieliñski - Stargard
Filip Grzêdzielski - Czarni S³upsk
£ukasz Rzeszotarski - Polonia Warszawa
Krzysztof Kania - Pivot Piastów
Damian Owczarek - Pivot PiastówROCZNIK 1998/99

mecze o miejsca:

o XI miejsce:    Janikowo - Lublin 41:70
o VII miejsce:   Toruñ - Miêdzychód 36:47
o V miejsce:      Pruszków - Legionowo 67:46
o III miejsce:     Korsarz - WKK
28:53
o I miejsce:        Litwa - Polonia 62:34


KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 Litwa
2 Polonia Warszawa
3 WKK Wroc³aw
4 Korsarz Gdañsk
5 MKS Pruszków
6 Legion Legionowo
7 MIKS Miêdzychód
8 Pierniki Toruñ
9 Lublin
10 Basket Janikowo


ALL-STARS 

Sznajder Micha³ - WKK Wroc³aw
Dylicki Tomasz - Korsarz Gdañsk
Bêbenek Marcel - MKS Pruszków
Samsonowicz Micha³ - Polonia Warszawa
Karolis Skadas - Kowno (Litwa)


MVP : BARTAUTAS BLAZAUSKAS

WYNIKI

Legionowo - Lublin 73;36
Pruszków - Janikowo
57;38
Toruñ- WKK
23;48
Polonia - Lublin 70;25
Korsarz - Miêdzychód 88;55
Litwa - Pruszków 52;44
Legionowo - Korsarz 55;88
Janikowo - WKK
19;68
Polonia - Miêdzychód
57;24
Litwa - Toruñ 59;20
WKK- Pruszków 39;37
Korsarz- Lublin 50;42
Litwa- Janikowo
95;34
Polonia- Legionowo 56;46
Toruñ- Pruszków 34;41
Miêdzychód- Lublin 59;49
WKK- Litwa 38;55
Korsarz- Polonia 40;49
Toruñ- Janikowo 44;30
Miêdzychód- Legionowo
36;66