XI Miêdzynarodowy Turniej ch³. i dz. rocz. 96 i 98 Gniezno 4-7.VII.2013
Dodane przez zibi dnia Lipiec 15 2013 07:01:00
XI Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki Gniezno 2013 (11th International Basketball Tournament Gniezno 2013) dobieg³ koñca. Udzia³ wziê³y dru¿yny dziewcz±t i ch³opców z takich pañstw jak: Izrael, Wielka Brytania, Ukraina, Niemcy, Irlandia, Rosja, £otwa i Polska (Warszawa, Kraków, Szczecin, O¶wiêcim, Koszalin, Poznañ, Swarzêdz, Okrzeja, Zabierzów, Bia³a Podlaska, Gryfino, Grójec, Kruszwica, K³ecko, Gniezno). Podczas 3 dni rozgrywek, zawodnicy wybiegali na parkiet 93 razy. W efekcie tych rozgrywek wy³oniono zwyciêzców w ka¿dej z 4 kategorii wiekowych:


Rozszerzona zawarto newsa
 XI Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki Gniezno 2013

XI Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki Gniezno 2013 (11th International Basketball Tournament Gniezno 2013) dobieg³ koñca. Udzia³ wziê³y dru¿yny dziewcz±t i ch³opców z takich pañstw jak: Izrael, Wielka Brytania, Ukraina, Niemcy, Irlandia, Rosja, £otwa i Polska (Warszawa, Krakówm Szczecin, O¶wiêcim, Koszalin, Poznañ, Swarzêdz, Okrzeja, Zabierzów, Bia³a Podlaska, Gryfino, Grójec, Kruszwica, K³ecko, Gniezno). Podczas 3 dni rozgrywek, zawodnicy wybiegali na parkiet 93 razy. W efekcie tych rozgrywek wy³oniono zwyciêzców w ka¿dej z 4 kategorii wiekowych:

 Ch³opcy 1996/97

1. KS Niwa O¶wiêcim
2. Limerick Lakers BC
3. MKS Grójec
4. Bombardier Szczecin I
5. Ironi Ness Ziona
6. Brivsolis BC
7. Bombardier Szczecin II
8. Lider Swarzêdz
9. La Basket Warszawa
10. SV Haspe 70

MVP:  Jakub Tr±biñski (KS Niwa O¶wiêcim - POL)

 Ch³opcy 1998/99

1. MKKS ¯ak Koszalin I
2. APC South West
3. TG Hanau
4. MDA
5. MKKS ¯ak Koszalin II
6. MKK Gniezno
7. UKS Basket Kruszwica
8. Limerick Lakers BC
9. SV Haspe 70
10. Bombardier Szczecin
11. UKS Jura Zabierzów

MVP: Wojciech Nowak  (MKKS ¯ak Koszalin - POL) Dziewczêta 1998/99

1. Legion Krasnojarsk
2. TS Wis³a Kraków
3. Mitteldeutsche Auswahl 99
4. TS Basket Gniezno
5. UKS Lider Swarzêdz
6. Gimanzjum Gryfino
7. UKS Orlik-2 Bia³a Podlaska
8. UKS Stru¶ Okrzeja
9. UKS Gimball Tarnawa
10.Uman

MVP: Jula Skultan (Legion Krasnojarsk - RUS)

 Dziewczêta 1996/97

1. Israel U16 National Team

2. La Basket Warszawa
3. AZS Poznañ
4. UKS Delfin K³ecko

MVP: Ofir Lavi Israel U16 National Team )MVP meczu pomiêdzy trenerami zostali

w dru¿ynie zagranicznej: Scott Kivaungh - Limerick Lakers BC - IRL

w dru¿ynie polskiej: Joanna Kuzio - UKS Gimball Tarnawa - POL

Gniezno com - FOTO,VIDEO, RELACJE

Organizatorami turnieju byli:
- Towarzystwo Sportowe "Basket" Gniezno
- Urz±d Miejski w Gnie¼nie
- Starostwo Powiatowe w Gnie¼nie,
- Gnie¼nieñski O¶rodek Sportu i Rekreacji,
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Kolegium Europejskie w Gnie¼nie,
- Szko³a Jêzyków Obcych Leader School,
 
Zapraszamy na XI Miêdzynardowoey Turniej Koszykówki Gniezno 2014 - zawsze w pierwszy weekend lipca w Gnie¼nie!
 
Pozdrawiam - Marek Szczepanowski

www.tsbasket.gniezno.pl

SPORT GNIEZNO