IV W³oc³awek Cup rocz. 1997 i 2000 W³oc³awek 11-13.I.2013
Dodane przez zibi dnia Stycze 11 2013 18:00:00
MISTRZOWIE IV W£OCLAWEK CUP
Kategoria kadet rocz.1997/1998
WKK Wroc³aw (MVP: Karol Kobzar)  trener: Krzysztof Wilkosz
Kategoria m³odzik rocz.2000/2001
TKM W³oc³awek (MVP: Andrzej Pluta)  trener: Wojciech Boblewski
Results, Points, Classifications, Photos and Videos - International  W³oc³awek Cup 2013

Rozszerzona zawarto newsa
 Zakoñczy³ siê IV Miêdzynarodowy Turniej W³oc³awek Cup pod patronatem senatora Andrzeja Persona, Prezydenta Miasta W³oc³awka Andrzeja Pa³uckiego oraz legend w³oc³awskiej koszykówki Igora Griszczuka i Andrzeja Pluty.
W dniach 11-13 stycznia w Zespole Szkól Elektrycznych rozegrano 12 spotkañ w dwóch kategoriach wiekowych Kadet i M³odzik rozpiêto¶æ wiekowa uczestnicz±cych koszykarzy od rocznika 2002 do 1997. Zawodniczy oprócz zmagañ koszykarskich mogli zobaczyæ w Hali Mistrzów mecz TBL Anvil W³oc³awek - Czarni S³upsk. Ka¿dy z uczestników turnieju otrzyma³ pami±tkowy kalendarz ANVILU
Na ceremonii zakoñczenia rozdano medale, puchary, nagrody indywidualne. Ka¿dego dnia turnieju mecze ogl±dali Andrzej Pluta i Igor Griszczuk oni to ufundowali specjalne nagrody dla wybitnych koszykarzy. Organizatorami Turnieju byo Towarzystwo Koszykówki M³odzie¿owej. SKM dziêkuje TKM-owi za zaproszenie na turniej, a klubowi MKS Zabrze za transport do W³oc³awka i z powrotem
do zobaczenia za rok na V W³oc³awek Cup

ROCZNIK 2000 i m³odsi UCZESTNICY

 TKM W³oc³awek  - WKS ¦l±sk Wroc³aw  
75 - 50 (22-8, 18-14, 19-15, 16-13)
TKM: Piatek 16, Pluta 10 (2x3) , Afeltowicz 7, Woroniecki 8, Pluta 12, Chosa 2, Mularski 2, Wilinski 2, Markowski 5 (1x1) , Drozdowski 11,
WKS: Cugiel 8, Rudawski 8, Sitnik 5, Proc 5, Piestrak 3, Sudrowicz 12, Chmielewski 6, Oleracki 2

MKS Zabrze – Basketball Academia Wilno 64 - 81 (18-23, 19-21, 12-20, 15-17)
MKS: Poloczek 10, Kowalczyk 2, Bertyczko 7, Stanek 2, Janusz 1, Czekaj 6, Ciê¿ki 4, Wyderka 2, Janczak 30
Wilno: Beliauskas 13 (3x3), Vaicius 3 (1x3), Simonis 14, Rimkus 4, Maciulskis 9, Janusevicius 7, Woliancik 7, Zemlevicius 6, Pranskunas 18 (1x1)

TKM W³oc³awek - MKS Zabrze 82 : 46  (27-15, 12-8, 27-14, 16-9)
TKM: Pi±tek 11 (1x3), Pluta.M 5, Afeltowicz 6, Woroniecki 6, Pluta.A 22, Chosa 8, Mularski 3, Wiliñski 2, Markowski 6 (1x3), Drozdowski 13
MKS: Janczak 19 (1x3), Berdyczko 2, Stanek 9, Janusz 2, Czekaj 2, Wyderka 2, Mazur 2, Kowalczyk 8

WKS ¦l±sk Wroclaw - Basketball Academy Wilno 69  :  88 (16-25, 16-22, 20-20, 21-17)
¦lask: Barankiewicz 9, Wnuk 2, Rudawski 11, Sitnik 12, Broc 1, Piestrak 6, Sudrowicz 4, Chmielewski 13, Oleracki 11,
Wilno; Vaicius 7 (1x3), Simonis 6, Sabaliauskas 4, Rimkus 7, Maciulicis 2, Janusevicius 21 (1x3), Goliancik 10, Jermolajevas 3, Pranskunas  27 

TKM W³oc³awek - Basketball Academy Wilno  70 : 61 (17-18, 16-21, 20-11, 17-11)
TKM: Pi±tek 12, Afeltowicz 4, Zygmunciak 4, Woroniecki 11 (1x3), Pluta.A 19 (1x3), Wiliñski 6, Markowski 6, Drozdowski 14
Wilno: Beliauskas 4, Simonis 6, Rimkus 2, Janusevicius 9 (2x3), Goliancik 2, Saldukas 4, Jermolajevas 8, Zemlevicius 4, Pranskunas 22 (1x3)

WKS ¦l±sk Wroc³aw – MKS Zabrze  36 : 59 (7-9, 4-11, 15-14, 10-25)
¦lask: Wnuk 2, Rudawski 7, Sitnik 2, Broc 6, Piestrak 2, Sudrowicz 10, Chmielewski 5, Oleracki 2
MKS: Janczak 21, Stanek 16, Czekaj 10, Mazur 3, Kowalczyk 2, Wyrzykowski 7

 TOP 10 Najlepsi Strzelcy Turnieju

1 Janczak 70 PKT. MKS Zabrze 
2 Pranskunas 67 BA Wilno Litwa
3 Pluta A. 53 TKM W³oc³awek
4 Pi±tek  49 TKM W³oclawek 
5 Drozddowski 38 TKM W³oc³awek
6 Janusevicius 30 BA Wilno Litwa
7 Stanek 27 MKS Zabrze
8 Sudorowicz 26 WKS ¦l±sk Wroc³aw
   Simonis 26 BA Wilno Litwa
   Rudawski 26 WKS ¦l±sk Wroc³aw


TOP 5 Najlepsi ,,za trzy punkty,,

1 Beliauskas (3x3) BA Wilno Litwa (rocznik 2001 !)
   Janusevicius (3x3)
BA Wilno Litwa  (rocznik 2001 !)
3 Pluta M 2x3 TKM W³oclawek (rocznik 2002 !)
   Pranskunas 2x3 BA Wilno Litwa (rocznik 2001 !)
   Markowski 2x3 TKM W³oclawek
   Woroniecki 2x3 TKM Wloclawek

FOTO-ZIBI

FIMIKI-ZIBI

KLASYFIKACJA KOÑCOWA


 I MIEJSCE II MIEJSCE III MIEJSCE IV MIEJSCE
 TKM W³oc³awek 2000 i m³. Basketball Academy Wilno 2001 MKS Zabrze 2000 WKS ¦l±sk Wroc³aw 2000
       

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALANE

 MVP  ALL- STARS ALL- STARS ALL- STARS ALL- STARS ALL- STARS
           
 Pluta Andrzej Drozdowski Filp Pranskunas Gutis Janusevicius Titas  Wyderka JakubRudawski Micha³
 TKM W³oc³awek TKM W³oc³awek BA Wilno Litwa BA Wilno Litwa MKS Zabrze¦l±sk Wroc³aw


ROCZNIK 1997 i m³odsi

 Kadra 98 Kujawsko-Pomorskie  – WKK Wroc³aw 45 - 99 (11-29, 7-15, 11-24, 16-31)
Kadra: Dudkiewicz 2, Komenda 7, Osinski 3 (1x3) , Marchlewski 5 (1x3) , Zakrzewski 2, Major 5, Cieslewicz 12, Bartoszewicz 2, Pietras 7
WKK: Szczypinski  11 (3x3) , Zielinski 4, Kobzar 18 (1x3),  Scibisz 5, Jakubczyk 2, Jedrzejewski  6, Cetera 2, Kroczala 8, Kapa 26 (3x3) , Chowanski 2, Rutkowski 13, Lewko 2


TKM W³oc³awe – Basketball Academy Wilno  66 : 65 (19-14, 19-14, 10-22, 18-15)
TKM: Grzelak 11, Misiak 4, Matusiak 17 (1x3), Wasilewski 4, Wojciechowski 7 (1x3), Wi¶niewski 8, Cieslakiewicz 15 (1x3)
Wilno: Veniukievicius 1, Karaliunas 17 (3x3), Kazalupskis 3 (1x3), Liazdaukas 3 (1x3) Kalis 4 (1x3), Nemeika 13 (1x3), Cerniauskas 12, Rimavicius 2, Laukys 10


TKM W³oc³awek - WKK Wroc³aw  51 : 60  (7-16, 18-16, 17-18, 9-10)
TKM: Grzelak 6, Matusiak 7 (1x3), Wasielewski 16 (3x3), Zboiñski 2, Czajka 4, Wojciechowski 2, Cie¶lakiewicz 13
WKK: Szczypiñski 4, Rutkowski 8, Kobzar 14, ¦cibisz 8, Jêdrzejewski 6, Cetera 4, Kruszcza³a 4, kapa 12 (1x3)

Kadra 98 Kujawsko-pomorskie  - Basketball Academy Wilno 76 : 85
(23-26, 19-20, 19-20, 15-19)
Kadra: Dudkiewicz 7(1x3), Regocki 9, Komenda 6, Osinski 6 (2x3), Marchlewski 7 (1x3), Zakrzewski 7 (1x3), Szumilo 1, Major 2, Grochowski 11 (1x3),Bartoszewicz 20
Wilno: Veniukievicius 8, Karaliunas 14 (2x3), Kazalupskis 9, Liazdaukas 3 (1x3), Kalis 14 (1x3), Nemeika 10 (1X3), Lukosevicius 5 (1X3), Cerniauskas 8, Rimavicius 4, Laukys 10

WKK Wroc³aw - BasketBall Academy Wilno 69 - 38 (17-13, 20-10, 8-6, 24-9)
WKK: Szczypiñski 3 (1x3), Zieliñski 0, Rutkowski 4, Kobzar 21 (3x3) , ¦cibisz 2, Jakubczyk 5 (1x3), Jêdrzejewski 6,Cetera 6, (1x3) , Kruszcza³ 5, Kapa 16 (2x3
Wilno: Kazalupski 2, Nemeika 13 (1x3), Cerniauskas 12, Rimavicius 11

TKM W³oc³awek – Kadra 98’ Kujawsko-Pomorskie  79 -87  (18-22, 27-19, 12-23, 22-23)
Kadra: Dudkiewicz 6, Rêgocki 6 (1x3), Komenda 1, Marchlewski 17 (1x3), Zakrzewski 2, Szumi³o 7 (1x3), Major 8, Cieslewicz 13 (1x3), Bartoszewicz 5, Pietras 22 (4x3)
TKM: Laskowski 6, Grzelak 13, Matusiak 9 (1x3), Wasielewski 23 (3x3), Zboiñski 2, Fr±czak 3, Wojciechowski 4, Cie¶lakiewicz 19 (2x3)

TOP 10 Najlepsi Stzrelcy Turnieju

1 Kapa 54 pkt. WKK Wroc³aw
2 Kobzar 53 WKK Wroc³aw
3 Cieslakiewicz 47 TKM W³oclawek
4 Wasilewski 43 TKM W³oclawek
5 Nemeika 36 BA Wilno
6 Matusiak 33 TKM W³oclawek
   Cerniauskas 32 BA Wilno
7 Grzelak 30 TKM W³oc³awek
8 Marchlewski 29 TKM W³oc³awek
   Pietras 29 Kadra K-P
   Bartosiewicz 27 Kadra K-P

TOP 5 Najlepsi Strzelcy ,,za trzy punkty,,

1 Wasilewski 6x3 TKM M³oc³awek
   Kapa 6x3 WKK Wroc³aw

3 Karaliunas 5x3 AB Wilno
4 Kobzar 4 WKK Wroc³aw
   Pietras 4x3 Kadra Kujawsko-Pomorskie

FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

 I MIEJSCE II MIEJSCE III MIEJSCE IV MIEJSCE
 WKK Wroc³aw 1997/98 TKM W³oc³awek  1997/98 Basketball Academy Wilno  1998 Kadra Kujawsko-Pomorskie  1998 
     

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

 MVP  ALL - STARSALL - STARS  ALL - STARS ALL - STARSALL - STARS 
           
Kobazar Karol Kapa Micha³Grzelak JakubNemeika ArminasLaukys Edwards  Marchlewski Stefan
WKK Wroc³awWKK Wroc³aw BA Wilno LitwaBA Wilno Litwa TKM W³oc³awek


TELEWIZJA-W£OC£AWEK