XII Turniej „KATARZYNKA CUP” dz. 2001 ch³.2002 Dzia³dowo 14-16.XII.2012
Dodane przez zibi dnia Grudzie 18 2012 16:50:45
 W dniach 14-16 grudnia 2012 w Dzia³dowie w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej NR 3 ul. Lenartowicza odby³ siê XII Ogólnopolski Turniej „KATARZYNKA CUP” w mini koszykówce dziewcz±t (rocznik 2001) i ch³opców (rocznik 2002).

W kategorii ch³opców zwyciê¿yli gospodarz UKS Trojka Dzia³dowo
W kategorii dziewczyn z³oto dla dziewczyn z Bialegostoku

Zespo³y gra³y systemem ka¿dy z ka¿dym. By³ to turniej dla czwartych klas ch³opców i pi±tych dziewcz±t. Organizatorami turnieju byli Pawe³ Szczurewski i Wies³aw Cierkowski.


Rozszerzona zawarto newsa
 W dniach 14-16 grudnia 2012 w Dzia³dowie w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej NR 3 ul. Lenartowicza odby³ siê XII Ogólnopolski Turniej „KATARZYNKA CUP” w mini koszykówce dziewcz±t (rocznik 2001) i ch³opców (rocznik 2002).

W kategorii ch³opców zwyciê¿yli gospodarz UKS Trojka Dzia³dowo

Zespo³y gra³y systemem ka¿dy z ka¿dym. By³ to turniej dla czwartych klas ch³opców i pi±tych dziewcz±t. Organizatorami turnieju byli Pawe³ Szczurewski i Wies³aw Cierkowski.

WYNIKI CH£OPCÓW

Trójka Dzia³dowo - Nidzica 24:6
Sokó³ Dzia³dowo - Kwidzyn  24:4
Bia³ystok - Elbl±g  29:21 
Nidzica - Elbl±g 19:20
Kwidzyn - Bia³ystok 17:40   
Trójka Dzia³dowo - Sokó³ Dzia³dowo 34:28
Kwidzyn - Nidzica 18:23   
Elbl±g - Trójka Dzia³dowo 13:35
Sokó³ Dzia³dowo - Nidzica 31:2
Trójka Dzia³dowo - Bia³ystok 28:21
Kwidzyn -  Elbl±g 23:21
Bia³ystok - Sokó³ Dzia³dowo 35:31
Elbl±g - Sokó³ Dzia³dowo 14:29
Bia³ystok - Nidzica 32:7
Kwidzyn - Trójka Dzia³dowo 39:22

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1.Trójka Dzia³dowo   10 pkt 150:77         
2.Basket 47 Bia³ystok 9 pkt 157:104
3.Sokó³ Dzia³dowo  8 pkt 143:89
4.Trójka Nidzica 6 pkt 57:125
5.Jar Elbl±g 6 pkt  89:135
6.MTS Basket Kwidzyn  6 pkt 71:137

MVP  turnieju:  Laskowski Miko³aj - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju: Bielski Bartosz - UKS „Basket 47” Bia³ystok
Najlepszy obroñca turnieju: Stocki Sebastian - UKS „Sokó³” Dzia³dowo

ALL STARS - Najlepsza pi±tka turnieju

Dembski Jakub - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Stelmach Krystian - UKS „Basket 47 Bia³ystok
Bana¶ Jakub - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Piotrkowski B³a¿ej - UKS „Trójka” Nidzica
Siwek Damian - UKS „Jar” Elbl±g
                  
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych zespo³ach

Cherej Grzegorz - UKS „Trójka” Dzia³dowo 
Gisztarowicz Jakub - UKS „Basket 47” Bia³ystok
Kosiñski Konrad - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Andryszczyk Pawe³ - UKS „Trójka” Nidzica
Chrzanowski Bart³omiej - UKS „Jar” Elbl±g
Giêdek Mi³osz - MTS „Basket” Kwidzyn

Najm³odszy zawodnik turnieju: Zimnicki Micha³ - MTS „Basket”

Wyniki turnieju dziewcz±t - rocznik    2001

Nidzica 3 - Trójka Dzia³dowo  12:37
Bia³ystok - E³k  34:18
Sokó³ Dzia³dowo - Nidzica 1    32:21
Nidzica 3  -  Nidzica 1    22:11
Bia³ystok - Sokó³ Dzia³dowo   39:25
Trójka Dzia³dowo - E³k   35:29
Bia³ystok  - Nidzica 3    45:21   
Nidzica 1  - Trójka Dzia³dowo 17:53
E³k -  Nidzica 3   25:21
Trójka Dzia³dowo - Sokó³ Dzia³dowo 40:30
Sokó³ Dzia³dowo -  E³k  31:12
Bia³ystok - Nidzica 1  28:7
Sokó³ Dzia³dowo -  Nidzica 3  23:27
Bia³ystok - Trójka Dzia³dowo  39:22

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1.Basket 47 Bia³ystok 10 pkt  185:93       
2.Trójka Dzia³dowo 9 pkt      187:127       
3.Sokó³ Dzia³dowo 7 pkt       141:139        
4.Trójka Nidzica 7 pkt        103:141       
5.Trójka E³k  7 pkt            93:128       
6 Jedynka Nidzica  5 pkt       63:144   

MVP turnieju Prokopiuk Aleksandra - UKS „Basket 47” Bia³ystok
Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju: Gorzkiewicz Aleksandra - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Najlepsza obronczyni turnieju: Tr±biñska Karolina - UKS „Sokó³” Dzia³dowo

ALL STARS -   najlepsza pi±tka turnieju

Kotowska Julia -  UKS „Basket 47” Bia³ystok
Kotulska Zuzanna - UKS „Trójka” Dzia³dow
Mazurek Joanna - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Zalewska Monika - UKS „Trójka” Nidzica
Budziñska Dominika - UKS „Trójka” E³k

Najlepsze zawodniczki w poszczególnych zespo³ach

Godlewska Natalia  -UKS „Basket 47” Bia³ystk
Piórek Zuzanna  - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Marchlewska Matylda - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Wojta¶ Oliwia - UKS „Trójka” Nidzica
Szczotko Joanna - UKS „Trójka” E³k
Sobieraj Aleksandra -UKS „Jedynka” Nidzica
                   
Najm³odsza zawodniczka turnieju: Stañczak Emilia -UKS „Sokó³” Dzia³dowo

Sekretarz turnieju: Jerzy Kowalski