Deichmann Cup rocz.1999 Wroc³aw 4-6.I.2013
Dodane przez zibi dnia Stycze 10 2013 20:01:00
 ,,Drukarze z ¯ar,,  Chromik bez pora¿ki  wygrywaj±
I Deichmann Basket Cup. Dru¿yny i trenerzy zadowoleni z pobytu we Wroc³awiu. Zakwaterowie i wy¿ywienie takie jak na Mlodzie¿owych Mistrzostwach Europy

czytaj wiêcej.... wyniki, punkty, fotki i filmiki

Pe³ne podsumowanie turnieju do jutra

Rozszerzona zawarto newsa
 DEICHMANN CUP  Ogólnopolski Turniej Koszykówki M³odzików ROCZ.1999 i modsi
WROC£AW 2013 / 4 – 6 stycznia 2013
ORGANIZATORZY: WOJSKOWY KLUB SPORTOWY „¦L¡SK” oraz Stowarzyszenie BASKET 99 Wroc³aw, DEICHMANN

Nagrody indywidualne

MVP Turnieju 
Micha³ Kêpiñski
UKS Chromik ¯ary
 Pierwsza Pi±tka - typuj± wszyscy trenerzy

Adam Skiba

MKS Novum Bydgoszcz
Micha³ Kêpiñski
nr 9 UKS Chromik ¯ary
Krystian Nowakowski
nr 8 TS Wis³a Kraków
Patryk Chrobot
nr 9 WKS ¦l±sk Wroc³aw
Alex Moon
nr 10 WKS ¦l±sk Wroc³aw

FILMIKI-ZIBI

FOTO-ZIBI

FOTO-BOGDAN

 TOP  10
Najskuteczniejsi strzelcy turnieju

1 KÊPIÑSKI MICHA£ 145 CHROMIK ¯ARY
2 NOWAKOWSKI KRYSTIAN 90 WIS£A KRAKÓW
3 LESZCZYÑSKI MACIEJ 85 CHROMIK ¯ARY
4 CHROBOT PATRYK 76 ¦LASK WROC£AW 
5 PACHO£EK PATRYK 75 WIS£A KRAKÓW
6 GRZELAK KACPER 74 BYDGOSZCZ
7 SKIBA ADAM 72 NOVUM BYDGOSZ
8 JAKUBEK MAKSYMILIAN 66 WIS£A KRAKÓW
9 BRZOZOWSKI CARLOS 58 NOVUM BYDGOSZCZ
10 OLCZYK FILIP 52 SPÓJNIA STARGARD SZCZECIÑSKI


TOP 5
,,TRZY PUNKTY,,

1 BRZOZOWSKI CARLOS 8x3 NOVUM BYDGOSZCZ
2 NOWAKOWSKI KRYSTIAN 6x3 WIS£A KRAKÓW
3 SKIBA ADAM 5x3 NOVUM BYDGOSZCZ
   GRZELAK KACPER 3x3 NOVUM BYDGOSZCZ
5 BORKOWSKI DOMINIK 2x2 CRACOVIA KRAKÓW
   KEMPIÑSKI MICHA£ 2x3 CHROMIK ¯ARY

KLASYFIKACJA KOÑCOWA
  ........................................................................Najlepszy gracz dru¿yny
Nagroda trenera
1  UKS CHROMIK ¯ARY

5 PAWIÑSKI DOMINIK 16+6+6+2+0 = 30
6 KÊPIÑSKI MICHA£ 26+29+19+39+32 = 145
7 NOWICKI MICHA£ 4+2+2+2+2 = 12
8 K£OBUSZYÑSKI MATEUSZ 2+2+2+0+2 = 8
9 MRÓZ IGOR 0+2+0+1+3 = 36
10 PAWIÑSKI JAKUB 20+13+4+3+9 = 49
11 RAK KACPER 0+0+-+0+0 = 0
14 BIELECKI DAWID 2+4+4+4+4 = 18
16 SZKLARZ ADRIAN 0+2+0+4+0 = 6
18 TALAREK RADOS£AW 10+1+2+9 = 22
19 SITKO BARTOSZ 4+2+3+4+11 = 24
20 LESZCZYÑSKI MACIEJ 13+17+27+12+16 = 85 >

Trener: £ukasz Rubczyñski i Tomasz Sobczak
 
  2  MKS NOVUM BYDGOSZCZ

4 RUTNOWSKI DAWID 4+9+6+6+9 = 34
5 STAWOWSKI TOMASZ 0+0+0+0+0 = 0
6 D¡BKOWSKI KACPER 3+4+4+2+2 = 15
7 OLSZEWSKI ARTUR 4+0+0+0+0 = 4
8 GRUSZKA GRZEGORZ 8+0+2+2+9 = 21
9 SKIBA ADAM 28+12+13+13+16 = 72
10 JÊDRZEJCZAK KACPER 9+12+4+9+16 = 50
11 BRZOZOWSKI CARLOS 9+15+12+5+17 = 58
12 BERGMANN MATEUSZ 2+0+0+2+4 = 6
13 GRZELAK KACPER 18+21+20+11+4 = 74  >>>>
14 BANACH MI£OSZ 2+0+0+0+1 = 3
15 BANASZAK WIKTOR 0+0+0+0+2 = 2
17 MAJCHRZAK MIKO£AJ 7+7+8+3+10 = 35

Trener: Maciej Kulczyk 
 
  3  WKS ¦L¡SK WROC£AW

4 OLEJNICZAK MICHA£ 0+0+2+2 = 4
5 WIELEBIÑSKI KACPER 4+0+2+0 = 6
6 BEMBENEK MICHA£ 0+0+4+0 = 4
7 UBERNA £UKASZ 4+12+8+2+2 = 28
8 CHROBOT PATRYK 14+22+13=11+16 = 76
9 ZARZYCKI STANIS£AW 6+1+10+0 =17
10 MOON ALEX 2+7+5+9+13 = 36
11 MATUSIAK TYMOTEUSZ 4+6+6+4+0 = 20
12 CICHOÑ PATRYK 0+3+8+11+3 = 25
13 SZELCZYÑSKI MI£OSZ 2+1+7 = 10
13 SIKORA £UKASZ 12 = 12
14 JUNGER LIAM 6+8+4+11 = 29
14 ZDANIEWICZ JAN  = 2
15 NOWAKOWSKI KAROL 13+4+13+12 = 42
16 GARBACIAK PATRYK 10+2+7+12+9 = 40
17 MYDLAK SEBASTIAN 14+4+12+9+8 = 47 >>>>
 
  4  WIS£A KRAKÓW

4 RUMIAN ALEKSANDER 8+4+2+4+4 = 22
5 JAKUBEK MAKSYMILIAN 16+4+12+14+20 = 66
8 PACHO£EK PATRYK 10+12+26+9+18 = 75  >>>>
9 NOWAKOWSKI KRYSTIAN 22+8+4+32+24 = 90
10 SZELIGA HUBERT 4+2+2+4+3 = 15
11 ¦WIGOÑ GRZEGORZ 0+0+4+0+6 = 10
13 PARTYKA PIOTR 2+2+2+5+0 = 11
15 MUZYKA ALEKSANDER 2+1+2+2+0 = 7
17 GARBACZ MIKO£AJ 0+0+0+0+0 = 0
18 ZYSKOWSKI MACIEJ 2+0+0+2+2 = 6

Trener:
Piotr Piecuch
 
  5  KS CRACOVIA 1906 KRAKÓW

4 KOZ£OWSKI PATRYK 4+4+0+18+4 = 30
6 SASNAL KAROL 7+5+10+8+5 = 35
9 JAROSIÑSKI FILIP 0+4 = 4
10 BORKOWSKI DOMINIK 5+2+12+14+2 = 35
11 WILK MATEUSZ 9+8+18+8+8 = 51
12 SALAMON BARTOSZ 3+0+4+8+0  = 15
13 PÓ£TORAK DOMINIK 8+8+7+24+3 = 50
14 £APCIK DAMIAN 0+0+0+11+11 = 22 >>>>>>>
15 SZKOLAK JAKUB 4+2+10+12+11 = 39
16 ULMA ADRIAN 2+0 = 2


Trener:
Mateusz Buka³a

 
  6  MOS KS SPÓJNIA
STARGARD SZCZECIÑSKI

0 KISIELIÑSKI KAMIL 1+0+0+2+0 = 3
4 POTAP PIOTR 12+6+2+3+6 = 29
5 CIELIÑSKI PAWE£ 0+5+1+7 = 13
6 SUBOCZ GRZEGORZ 1+4+5+11+7 = 28
9 SZULC MACIEJ 2+0+-+5 = 7
11 LENIK BARTOSZ -+2+5+0+4 = 11
12 CZY¯EWSKI SZYMON 0+2+2+0+4 = 8
13 BA£UK KORNEL 2+7+7+0+4 = 20
15 SZMIT MICHA£ 0+7+-+2 = 9
18 TREDER DAMIAN 10+3+0+3+4 = 20
24 STEFANOWICZ GRZEGORZ 3+2+3+7+- = 15
33 OLCZYK FILIP 8+9+11+8+16 = 52 >>>>>>>>

Trener: Przemys³aw Mardosiewicz
 
    

WYNIKI

TS Wis³a Kraków – UKS Chromik ¯ary 66 : 97
Wis³a
: Nowakowski 22 (2x3), Jakubek 16, Pacho³ek 10, Rumian 8, Szeliga 4,Partyka 2, Muzyka 2, Zyskowski 2
Chromik: Kêpiñski 26, Pawiñski J. 20, Pawiñski D. 16, Leszczyñski 13, Talarek 10, Nowicki 4, Sitko 4, K³obuszyñski 2, Bielicki 2,

WKS ¦l±sk Wroc³aw – KS Cracovia 1906 Kraków 79 : 40
¦l±sk: Wielebiñski 4, Uberna 4, Chrobot 14, Zarzycki 6, Moon 2, Matusiak 4, Szelczyñski 2, Junger 6, Nowakowski 13, Garbaciak 10, Mydlak 14
Cracovia: Koz³owski 4, Sasnal 7, Borkowski 5, Wilk 9, Salamon 3, Pó³torak 8, Szkolak 4

MOS KS Spójnia Stargard Szczeciñski – MKS Novum Bydgoszcz 39 : 94
Spójnia:
Potap 12, Subok 1, Kisieliñski 1, Szulc 2, Ba³uk 2, Treder 10, Stefanowicz 3, Olczyk 8
Novum: Rutnowski 4, D±bkowski 3, Olszewski 4 (1x3), Gruszka 8, Skiba 28 (2x3), Jêdrzejczak 9 (1x3), Brzozowski 9 (1x3), Bergmann 2, Grzelak 18, Bannach 2, Mjachrzak 7

KS Cracovia 1906 Kraków – TS Wis³a Kraków 29 : 33
Cracovia: Koz³owski 4, Sasnal 5, Borkowski 2, Wilk 8, Pó³torak 8, Szkolak 2
Wis³a: Nowakowski 8, Jakubek 4, Pacho³ek 12, Rumian 4, Szeliga 2,Partyka 2, Muzyka 1

UKS Chromik ¯ary – MOS KS Spójnia Stargard Szczeciñski 80 : 47
Chromik: Kêpiñski 29 (1x3), Pawiñski J. 13 (1x3), Pawiñski D. 6, Leszczyñski 17, Talarek 1, Nowicki 2, Sitko 2, K³obuszyñski 2, Bielicki 4, Mróz 2, Szklarz 2
Spójnia: Potap 6, Cieliñski 5, Subocz 4, Lenik 2, Czy¿ewski 2, Ba³uk 7, Szmit 7, Treder 3, Stefanowicz 2, Olczyk 9

MKS Novum Bydgoszcz – WKS ¦l±sk Wroc³aw 80 : 70

Novum: Rutnowski 9, D±bkowski 4, Skiba 12, Jêdrzejczak 12, Brzozowski 15 (1X3), Grzelak 21 (1X3), Mjachrzak 7
¦l±sk: Uberna 12, Chrobot 22, Zarzycki 1, Moon 7, Matusiak 6, Cichoñ 3, Szelczyñski 1, Junger 8, Nowakowski 4, Garbaciak 2, Mydlak 4

KS Cracovia 1906 Kraków – UKS Chromik ¯ary 63 : 69 (17-18, 10-14, 11-17, 25-20)
CRACOVIA: Sasnal 10, Borkowski 12 (1x3), Wilk 18, Salamon 4, Pó³torak 7, Ulma 2, Szkolak 10
CHROMIK: Pawiñski D. 6, Kêpiñski 19, Nowicki 2, K³obuszyñski 2, Pawiñski J. 4, Bielicki 4, Talarek 2, Sitko 3, Leszczyñski 27

MKS Novum Bydgoszcz – TS Wis³a Kraków 69 : 54 (18:13, 23:9, 22:19, 6:13)
NOVUM: Rutnowski 6, D±bkowski 4, Gruszka 2, Skiba 13, Jêdrzejczak 4, Brzozowski 14 (2x3), Grzelak 20 (1x13), Majchrzak 8
WIS£A: Rumian 2, Jakubek 12, Pacho³ek 26, Nowakowski 4 (1x3), Szeliga 2, ¦wigon 4, Partyka 2, Muzyka 2

WKS ¦L¡SK Wroc³aw – MOS KS Spójnia Stargard Szczeciñski 87 : 36
(20:10, 29:10, 22:9, 16:7)
¦L¡SK: Olejniczak 2, Uberna 8, Mydlak 12, Zarzycki 10, Moon 5, Bielebiñski 2, Cichoñ 8, Sikora 12, Zdaniewicz 2, Garbaciak 7, Matusiak 6, Chrobot 13
SPÓJNIA: Potap 2, Cieliñski 1, Sugocz 5, Lenik 5, Czy¿ewski 2, Ba³uk 7 (1x3), Stefanowicz 3, Olczyk 11

UKS Chromik ¯ary – MKS Novum Bydgoszcz 80 : 54 (26:20, 15:13, 14:13, 25:8)
CHROMIK: Pawiñski D. 2, Kêpiñski 39, Nowicki 2, Mróz 1, Pawiñski J. 3, Bielicki 4, Szklarz 4, Talarek 9, Sitko 4, Leszczyñski 12
NOVUM: Rutnowski 6, D±bkowski 2, Gruszka 2, Skiba 13 (1x3), Jêdrzejczak 9, Brzozowski 5 (1x3), Bergmann 2, Grzelak 11 (1x3), Majchrzak 3

MOS KS Spójnia Stargard Szczeciñski – KS Cracovia 1906 Kraków 41 : 110
(12:27, 7:34, 7:22, 15:27)
SPÓJNIA: Potap 3, Cieliñski 7, Subocz 11 (1x3), Kisieliñski 2, Treder 3, Stefanowicz 7, Olczyk 8
CRACOVIA: Koz³owski 18, Sasnal 8, Borkowski 14, Wilk 8, Jarosiñski 4, Salamon 8, Pó³torak 24 (1x3), £apciak 11, Szkolak 12

TS Wis³a Kraków – WKS ¦l±sk Wroc³aw 77 : 87 (18-29, 21-24, 16023, 32-11)
WIS£A: Rumian 4, Jakubek 14, Pacho³ek 10 Nowakowski 32 (2x3), Szeliga 4, Partyka 5 (1x3), Muzyka 2, Zyskowski 2
¦L¡SK: Bembenek 4, Uberna 2, Chrobot 11, Moon 9, Matusiak 4, Cichoñ 11, Szelczyñski 7, Junger 4, Nowakowski 13, Garbaciak 12, Mydlak 9

MOS KS Spójnia Stargard Szczeciñski – TS Wis³a Kraków 56 : 77 (7:31, 18:19, 11:20, 20:7)
SPÓJNIA: Potap 6, Cieliñski 4, Subocz 7, Szulc 5, Lenik 4, Czy¿ewski 4, Ba³uk 4, Szmit 2, Treder 4, Olczyk 16
WIS£A: Rumian 4, Jakubek 20, Pacho³ek 18, Nowakowski 24 (1x3), Szeliga 3, ¦wigoñ 6, Zyskowski 2

KS Cracovia Kraków – MKS Novum Bydgoszcz 44 : 90 (14:28, 7:23, 6:25, 17:14)
CRACOVIA: Sasnal 5, Koz³owski 4, Borkowski 2, Wilk 8, Pó³torak 3, £apcik 11, Szkolak 11
NOVUM: Rutnowski 9, D±bkowski 2, Gruszka 9, Skiba 16 (2x3), Jêdrzejczak 16, Brzozowski 17 (3x3), Bergmann 4, Grzelak 4, Banach 1, Banaszek 2, Majchrzak 10

UKS Chromik ¯ary – WKS ¦l±sk Wroc³aw 80 : 79 (19:18, 19:25, 19:13, 23:23)
¦L¡SK: Olejniczak 2, Uberna 2, Chrobot 16, Moon 13, Cichoñ 3, Szelczyñski 3, Junger 11, Nowakowski 12, Garbaciak 9, Mydlak 8
CHROMIK: Kêpiñski 32, Nowicki 2, K³obuszyñski 2, Mróz 3, Pawiñski 9, Bielicki 4, Talarek 1, Sitko 11, Leszczyñski 16


  MPKT Z P P-Z P-S BILANS
1CHROMIK ¯ary510 5 0 406309    97
2MKS NOVUM Bydgoszcz594 1 387287   100
3WKS ¦L¡SK Wroc³aw583 2 402 313    89
4TS WIS£A Kraków 572 3 307338   -31
5CRACOVIA 1906 Kraków561 4 303374   -71
6SPÓJNIA STAROGARD SZCZ. 55 0 5 202374 -152


Sêdziowie DZKosz : Kotkowski Arkadiusz, Grdeñ Katarzyna, Sikora Jakub, Mikosiak Daniel, Marek Filip, Wierdak Anna, Karwowski Krzysztof, Noganowicz Jakub, Krej Jaros³aw, Kuniec Rafa³, Benesiewicz Tomasz, Fila Krzysztof, ¯ak Adrian,
Cichocki Marek,