Turniej Kadeta rocz.97 Wielichowo 26-27.V.2012
Dodane przez zibi dnia Maj 27 2012 00:00:00
MKK Pyra wygrywa III Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kadetów w Wielichowie!!!

Dobieg³y zmagania piêciu zespo³ów, bior±cych udzia³ w III Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki Kadetów w Wielichowie. W ostatnim meczu MKK Pyra Poznañ pokona³a Basket Team Opalenica i z kompletem zwyciêstw zakoñczy³a turniej na I miejscu.
Gospodarze UKS Nobli¶ci Wielichowo zajêli 4 miejsce pokonuj±c w swoim ostatnim meczu GIMBASKET Wroc³aw.

czytaj wiêcej wynikiRozszerzona zawarto newsa
MKK Pyra wygrywa III Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kadetów w Wielichowie!!!

Dobieg³y zmagania piêciu zespo³ów, bior±cych udzia³ w III Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki Kadetów w Wielichowie. W ostatnim meczu MKK Pyra Poznañ pokona³a Basket Team Opalenica i z kompletem zwyciêstw zakoñczy³a turniej na I miejscu.
Gospodarze UKS Nobli¶ci Wielichowo zajêli 4 miejsce pokonuj±c w swoim ostatnim meczu Wroc³aw.

NOBLI¦CI Wielichowo – Basket Team Opalenica  64 : 76
Gimbasket Wroc³aw – Pyra Poznañ  24 : 106
Górnik Wa³brzych – BT Opalenica  74 : 75
NOBLI¦CI Wielichowo – PYRA Poznañ 34 : 90
GIMBASKET Wroc³aw - Wa³brzych 57 : 81
UKS Nobli¶ci Wielichowo – Górnik Wa³brzych  45-76
Basket Team Opalenica – Gimbasket Wroc³aw  145-29
MKK Pyra Poznañ – Górnik Wa³brzych   66-47
Gimbasket Wroc³aw – UKS Nobli¶ci Wielichowo  26-84
MKK Pyra  Poznañ – Basket Team Opalenica  73-58

Kolejno¶æ koñcowa:

1. MKK Pyra Poznañ
2. Basket Team Opalenica
3. JKKS Górnik Wa³brzych
4. UKS Nobli¶ci Wielichowo
5. UKS Gimbasket Wroc³aw

Trenerzy wyró¿nili najlepszych rezerwowych:

1. Kamil Malcherek – Wielichowo
2. Tomasz Chajêcki – Wroc³aw
3. Damian Durski – Wa³brzych
4. Tomasz Dyja – Poznañ
5. Micha³ Robakowski – Opalenica

Pi±tka MVP (najbardziej warto¶ciowy gracz)

1. Wojciech Fr±ckowiak – Poznañ
2. Dawid Gruszczyñski – Opalenica
3. Jakub Biernacki – Wroc³aw
4. Maciej Krzymiñski – Wa³brzych
5. Artur Fr±ckowiak - Wielichowo