III Ogólnopolski Turniej Portofino Cup rocz.1994/95 W³oclawek 15-17.VI.2012
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 18 2012 06:04:00
GTK Gdynia wygra³ III Ogólnopolski Turniej Koszykówki Portofino Cup 2012. Konkurs rzutów za trzy punkty wygra³ Sebastian Witwicki, a konkurs wsadów i MVP turnieju otrzyma³ Damian Zawalski.Od pi±tku do niedzieli w hali OSiR rozgrywany by³ III Ogólnopolski Turniej Koszykówki z okazji Dni W³oc³awka Portofino Cup, w którym wziê³o udzia³ sze¶æ dru¿yn.


Rozszerzona zawarto newsa
GTK Gdynia wygra³ III Ogólnopolski Turniej Koszykówki Portofino Cup 2012. Konkurs rzutów za trzy punkty wygra³ Sebastian Witwicki, a konkurs wsadów i MVP turnieju otrzyma³ Damian Zawalski.Od pi±tku do niedzieli w hali OSiR rozgrywany by³ III Ogólnopolski Turniej Koszykówki z okazji Dni W³oc³awka Portofino Cup, w którym wziê³o udzia³ sze¶æ dru¿yn.

Klasyfikacja Koñcowa

1 GTK Gdynia
2 AKM Portofino W³oc³awek
3 AZS Energa Koszalin
4 Osir ¯yrardów
5 AKM W³oc³awek rocznik 96

MVP turnieju otrzyma³ Damian Zawalski (AKM Portofino).

Wyró¼nienia w dru¿ynie:

GTK Gdynia Maciej Wisiecki
AKM Portofino W³oc³awek  Bartosz Stêpkowski,
AZS Energa Koszalin
Osir ¯yrardów
AKM W³oc³awek rocznik 96  Aleksander Osiñski.

Konkurs rzutów za trzy punkty wygra³ Sebastian Witwicki (AKM Portofino)

Konkurs wsadów wygra³
 Damian Zawalski (AKM Portofino).

Wyniki zwyciêskiej dru¿yny

- GTK Gdynia - UKS Trójka ¯yrardów 125:85

- GTK Gdynia - Sudety Jelenia Góra 103:78

- GTK Gdynia - Portofino W³oc³awek 108:83

- GTK Gdynia - AZS Koszalin 116:57

- GTK Gdynia - AKM W³oc³awek 154:46