XX Wielkanocny Turniej Minikoszykówki rocz.2001 Pruszków 30.III.1.IV.2012
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 02 2012 13:05:00
 Zakoñczy³  siê XX Wielkanocny Turniej minikoszykówki ch³opców (rocznik 2001 i m³odsi). Turniej odby³ siê pod Honorowym Patronatem Pana Piotra Guzia³a Burmistrza Dzielnicy Ursynów Miasta Sto³ecznego Warszawy

Wszystkie spotkania  rozegrane by³y w sali gimnastycznej gimnazjum nr 92. W Fina³owym meczu spotka³y siê zespo³y: UKS WOJAN Paw³owice ( ¶l±skie) – UKS 5 E£K (warmiñsko-mazurskie) zwyciê¿y³ zespó³ prowadzony przez trenera Zbigniewa Duszê WOJAN Paw³owice. W meczu o trzecie miejsce ¦l±sk Wroc³aw pokona³ Ochotê Warszawê. Na podium stanê³y trzy zespo³y z poza województwa mazowieckiego !


Rozszerzona zawarto newsa
 XX  WIELKANOCNY TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI CH£OPCÓW rocznik 2001 i m³.

KLASYFIKACJA KOÑCOWA TURNIEJU

1. U K S   W O J A N   P A W £ O W I C E
2. UKS NENUFAR E£K
3. WKS ¦L¡SK WROC£AW
4. MKS OCHOTA WARSZAWA
5. MKS POLONIA WARSZAWA
6. MKS GRÓJEC
7. UKS WAWER ZS70 WARSZAWA
8. IUKS LIDER TOMASZÓW MAZOWIECKI
9. UKS BIA£O£ÊKA WARSZAWA
10. MKS PIOTRÓWKA RADOM
11. UKS LA BASKET WARSZAWA
12. LSK BASKET LEGIONOWO
13. UKS TRÓJKA I ¯YRARDÓW
14. KKS NOVUM LUBLIN
15. UKS GIM 92 URSYNÓW WARSZAWA
16. UKS TRÓJKA II ¯YRARDÓWFOTO-ORGANIZATOR


Mecz o miejsca:
o miejsce XV UKS TRÓJKA II ¯YRARDÓW - UKS GIM 92 42:7
o miejsce XIII UKS TRÓJKA I ¯YRARDÓW - KKS NOVUM LUBLIN 37:2
o miejsce XI LSK BASKET LEGIONOWO - UKS LA BASKET WARSZAWA 16:24
o miejsce IX MKS PIOTRÓWKA RADOM - UKS BIA£O£ÊKA 41:15
o miejsce VIII UKS WAWER ZS70- IUKS LIDER TOMASZÓW MAZ. 28:24
o miejsce V MKS GRÓJEC - MKS POLONIA WARSZAWA 24:48
o miejscve IIII WKS ¦L¡SK WROC£AW - MKS OCHOTA WARSZAWA 52:26
o miejsce I UKS WOJAN PAW£OWICE - UKS NENUFAR E£K 48:24

PÓ£FINA£Y

WKS ¦L¡SK WROC£AW – UKS NENUFAR E£K 22:30
UKS WOJAN PAW£OWICE - MKS OCHOTA WARSZAWA 35:9
MKS GRÓJEC – UKS WAWER ZS70 28:20
MKS POLONIA WARSZAWA - IUKS LIDER TOMASZÓW MAZ. 56:4
UKS LA BASKET WARSZAWA - MKS PIOTRÓWKA RADOM 17:23
UKS BIA£O£ÊKA WARSZAWA - LSK BASKET LEGIONOWO 28:8
UKS GIM 92 URSYNÓW - UKS TRÓJKA I ¯YRARDÓW 20:37
UKS TRÓJKA II ¯YRARDÓW – KKS NOVUM LUBLIN 4:15

Mecze grupowe

 UKS GIM 92 URSYNÓW  -  UKS  LA  BASKET  WARSZAWA  31:43
UKS  WAWER ZS70 -  UKS  TRÓJKA I  ¯YRARDÓW   20:16
UKS  TRÓJKA II  ¯YRARDÓW -  UKS  BIA£O£ÊKA     0:52
MKS  OCHOTA  WARSZAWA -  LSK  BASKET LEGIONOWO  31:5
MKS  GRÓJEC – UKS  LA BASKET  WARSZAWA   50:29
UKS  TRÓJKA I  ¯YRARDÓW -  MKS  PIOTRÓWKA  RADOM  26:27
UKS  TRÓJKA II ¯YRARDÓW -  MKS POLONIA  WARSZAWA    4:95
IUKS  LIDER  TOMASZÓW  MAZ. -  LSK BASKET LEGIONOWO 22:16
UKS  WAWER ZS70 -  UKS NENUFAR  E£K    23:52
KKS NOVUM  LUBLIN -  MKS OCHOTA  WARSZAWA     3:55
WKS ¦L¡SK  WROC£AW -  MKS  GRÓJEC    49:27
UKS  WOJAN  PAW£OWCE -  UKS  BIA£O£ÊKA    28:24
MKS PIOTRÓWKA  RADOM  -  UKS NENUFAR  E£K   28:24
KKS  NOVUM  LUBLIN  -  IUKS LIDER  TOMASZÓW  MAZ.  10:28
WKS  ¦L¡SK  Wroc³aw  -  UKS  GIM  92  URSYNÓW   60:4
MKS  POLONIA  WARSZAWA -  UKS  WOJAN  PAW£OWICE  26:40
WKS  ¦L¡SK  WROC£AW -  UKS  LA BASKET  WARSZAWA  32:11
MKS  GRÓJEC  -  UKS  GIM  92  URSYNÓW       55:19
MKS  PIOTRÓWKA RADOM -  UKS WAWER ZS70    24:36
UKS  TRÓJKA  ¯YRARDÓW -  UKS NENUFAR  E£K   27:34
UKS  WOJAN  PAWLOWICE  -  UKS  TROJKA  II  ¯YRARDÓW  82:0
MKS  POLONIA  WARSZAWA  -  UKS  BIA£O£ÊKA   27:14
LSK  BASKET  LEGIONOWO  -  KKS  NOVUM  LUBLIN   24:5
IUKS LIDER TOMASZÓW  MAZ. -  MKS OCHOTA  WARSZAWA  13:26

TABELE  GRUPOWE
GRUPA  A
1.WKS  ¦L¡SK  WROC£AW  6 pkt 141:42
2.MKS  GRÓJEC  5 / 132:97
3.UKS LA  BASKET WARSZAWA  4 /83:113
4.UKS GIM  92  URSYNÓW        3 / 54:158

GRUPA  B
1.UKS  NENUFAR  E£K   6 pkt 133:72
2.UKS  WAWER  ZS70  WARSZAWA 5 /  73:92
3.MKS  PIOTRÓWKA  RADOM  4 /  73:103
4.UKS  TRÓJKA  I  ¯YRARDÓW 3  / 69:81

GRUPA  C
1.UKS  WOJAN  PAW£OWICE  6 pkt / 150:50
2.MKS  POLONIA  WARSZAWA 5 / 148:58
3.UKS  BIA£OÊKA  WARSZAWA 4 / 90:55
4.UKS  TRÓJKA  II  ¯YRARDÓW 3  /  4:147

GRUPA  D
1.MKS  OCHOTA  WARSZAWA  6 pkt / 112:21
2.IUKS LIDER  TOMASZÓW  MAZ. 5  /  63:52
3.LSK  BASKET  LEGIONOWO  4  /  45:58
4.KKS  NOVUM  LUBLIN   3 /   18:107

FOTO-EDWARDPIOTR LAZAREK ZALEWSKI DAWID GRYMAN DANIEL
PIETRZAK JAKUB ¯MIJAK ALEKS DRUSZLIK FILIP
KOZ£OWSKI IGOR SZOMBARA MIKO£AJ KUBIENIEC BARTOSZ
JANUSZEWICZ £UKASZ PALCZEWSKI PIOTR MARKIEWICZ KRYSTIAN
CHODUKIEWICZ BARTOSZ
TRENER : ZBIGNIEW DUSZA

PREZENTACJA-ZAWODNIKÓW