Turniej o Puchar £ukasza Koszarka rocz.1998 Wrze¶nia 28-30.XII.2011
Dodane przez zibi dnia Grudzie 29 2011 01:00:00
 Niespotykan± sytuacj± zakoñczy³ siê trzydniowy turnieju m³odzików o puchar £ukasza Koszarka. Trener MKS-u Pruszków Krzysztof ¯olik niespodziewanie podda³ fina³owy mecz.( Nasz portal SKM by³ ju¿ na ponad 100 turniejach ale czego¶æ podobnego jeszcze nie widzia³)  Wrzesiñscy zawodnicy wywalczyli ostatecznie trzeci± lokatê.

czytaj wiêcej....wyniki, tabele oraz zdjêcia

FILMIKI-ZIBI


Rozszerzona zawarto newsa
 TURNIEJ M£ODZIKÓW WE WRZE¦NI
0 PUCHAR £UKASZA KOSZARKA 28-30.12.2011

Niespotykan± sytuacj± zakoñczy³ siê trzydniowy turnieju m³odzików o puchar £ukasza Koszarka. Trener MKS-u Pruszków Krzysztof ¯olik niespodziewanie podda³ fina³owy mecz.( Nasz portal SKM by³ juz na ponad 100 turniejach ale czego¶æ podbnego jeszcze nie widzia³) Wrzesiñscy zawodnicy wywalczyli ostatecznie trzeci± lokatê. Do ogólnopolskiego turnieju zg³oszonych zosta³o osiem koszykarskich dru¿yn z rocznika 1998 z ca³ej Polski. W ostatnim momencie przyjazd odwo³ali zawodnicy z Warszawy oraz Gdyni. W ich miejsce zagrali pó¼niejsi finali¶ci MKS Pruszków oraz drugi zespó³ MKS Wrze¶nia. Wszystkie mecze by³y rozgrywane na parkiecie hali Gimnazjum nr 2 we Wrze¶ni w dniach 28-30 grudzieñ. M³odzi adepci koszykówki grali jedno spotkanie 4x8 min.

Niestety skandalem zakoñczy³ siê bardzo udany pod ka¿dym wzglêdem turniej. W wielkim finale zagrali Pyra Poznañ oraz MKS Pruszków. Tak jak w grupie pojedynek wygrali poznaniacy, jednak zupe³nie w innych okoliczno¶ciach. Fina³ zakoñczy³ siê walkowerem! Ekipa z Pruszkowa wed³ug sêdziów gra³a stref± (zabronione w regulaminie turnieju) i z tego tytu³u by³a niejednokrotnie upominana przez sêdziego. Za trzecim razem do¶wiadczony trener Krzysztof ¯olik dosta³ faul techniczny i po tym podda³ mecz. WYNIKI SPOTKAÑ - Grupa A

 PYRA Poznañ – ISKRA Osieczna 79 : 19
 MKS Pruszków – MKS II Wrze¶nia 46 : 35
 PYRA Poznañ – MKS II Wrze¶nia 57 : 30
 MKS Pruszków – ISKRA Osieczna 86 : 11
 ISKRA Osieczna – MKS II Wrze¶nia 54 : 34
 MKS Pruszków - PYRA Poznañ 34: 60

 1. PYRA Poznañ            6 pkt.
 2. MKS Pruszków           5 pkt.

 3. ISKRA Osieczna       4 pkt.
 4. MKS II Wrze¶nia      3 pkt.


  WYNIKI SPOTKAÑ - Grupa B

 MKS Wrze¶nia – START £ód¼ 45:41
 ZASTAL Zielona Góra – ASTORIA Bydgoszcz 43 : 27
 MKS Wrze¶nia -  ASTORIA Bydgoszcz 65 : 33
 START £ód¼ - ZASTAL Zielona Góra 71 : 44
 MKS Wrze¶nia -  ZASTAL Zielona Góra 58 : 36
 START £ód¼ -  ASTORIA Bydgoszcz 50 : 20

 1.  MKS Wrze¶nia                    6 pkt.
 2.  START £ód¼                         5 pkt.

 3.  ZASTAL Zielona Góra     4 pkt.
 4.  ASTORIA Bydgoszcz       3 pkt.

PLAY OFF I PLAY OUT

I  PLAY OUT:  ISKRA Osieczna - ASTORIA Bydgoszcz 30 : 42
II PLAY OUT: MKS II Wrze¶nia - ZASTAL Zielona Góra 23 : 101
I PÓLFINA£:   PYRA Poznañ - START £ód¼ 60 : 35
II PÓ£FINA£:  MKS Pruszków - MKS Wrze¶nia 67 : 48

MECZE O MIEJSCA

o 7 miejsce:
ISKRA Osieczna – MKS II Wrze¶nia 39 : 24
o 5 miejsce:  ASTORIA Bydgoszcz -  ZASTAL Zielona Góra 36 : 57
o 3 miejsce: START £ód¼ – MKS Wrze¶nia 36 : 56
Fina³:  PYRA Poznañ -  MKS Pruszków 20 : 0 (walkower)

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE


 ALL STARS - Najlepsza Piatka Turnieju

Micha³ Kowalski (START £ód¼)
Kuba Gude³ajstis (PYRA Poznañ)
Witold Nowak (MKS Wrze¶nia)
Marcel Benbenek (MKS Pruszków)
Miko³aj Szafraniak (MKS Wrze¶nia)
 MVP
Najlepszy zawodnik turnieju
(nagroda specjalna: koszulka z kadr Polski £ukasza Koszarka)
Maciej Waraczyñski
PYRA Poznañ


TOP 10 najskuteczniejsi strzelcy turnieju:

1.MACIEJ WARACZYNSKI 89 (4 mecze) PYRA Poznañ
2.DAMIAN POGODA 75 (5 meczy) ZASTAL Zielona Góra
3.JAKUB GUDE£AJTIS 64 (4 mecze) PYRA Poznañ
4. Mateusz Winiarski 47 (5 meczy) ZASTAL Zielona Gora
5.Nowak Witold 41 (5 meczy) MKS Wrzesnia
6.Mikolaj Szafraniak 38 (5 meczy) MKS Wrzesnia
   Kacper Moñkowski 38 (5 meczy) ZASTAL Zielona Góra
   Kacper Krzysiak 38 (4 mecze) MKS Pruszków
9.Piotr Prêtkowski 37 (5 meczy) MKS Wrze¶nia
10 Mikolaj Czyz 36 (5 meczy) MKS Wrze¶nia
 Najbardziej Perpektywiczny zawodnik
Damian Pogoda (192 cm)
ZASTAL Zielona Góra

 Król ,,Trójek,,
Mateusz Winiarski
ZASTAL Zielona Góra


FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI

FOTO-BEATAKOLEJNO¦Æ KOÑCOWA


  sk³ad.oraz.punkty ..............................................
 1   PYRA POZNAÑ

 4 IGOR PLESKOT 0+0+0+0 = 0
 5 TOMASZEWSKI MARCIN 6+5+2+0 = 13
 6 BANASZAK MICHAL (1999) 0+4+0 +0= 4
 7 BROCIEK DAWID 9+8+1+11 = 29
 8 IDZIAK JAKUB (1999) 0+0+0+0= 0
10 KWASNIOCH KACPER 2+0+0+0= 2
11 GARCZYK BARTOSZ 0+3+0+0= 3
12 LISEK MILOSZ (1999) 0+2+0= 2
13 NOWAK PRZEMYSLAW 8+5+0+4 = 17
14 LEWANDOWSKI MAREK 4+11+7+11 = 33
15 GUDELAJTIS KUBA 15+14+11+24 = 64
16 WARACZYNSKI MACIEJ 13+29+37+10 = 89

TRENER: KATARZYNA TOMCZAK
 2  MKS PRUSZKÓW

 5 JAKUBOWSKI JAKUB 0+10 +6+5 = 21
 6 MELLER JAKUB 1+0+0+0 = 1
 7 MIKURENDA KACPER 7+6+6+4  = 23
11 WI¦NIEWSKI IGOR 6+2+2 +4 = 14
13 MAJKA MICHA£ 2+0 1 =3
19 RAJKOWSKI WOJCIECH 8+6+7+12 = 33
20 KRZYSIAK KACPER 10+ 9 +6+13 = 38
21 MAJKA MATEUSZ 4+0+0+1  = 5
22 DYMOWSKI PATRYK 19+7+2+6 = 34
24 BENBENEK MARCEL 10+ 8+5+10  = 33
35 WRÓBLEWSKI PAWE£ 0+5 + 0 +0= 5
44 GOLAÑSKI KACPER 6+6+0+11 = 23

TRENER: ¯OLIK KRZYSZTOF
 3   
MKS WRZE¦NIA

 5.MAKSYMILIAN BARANOWSKI  2+2+8=2 = 14
 6.ERYK SZALBIERZ 12+4+7+0 =23
 7.ANDRZEJ MIELCAREK 2+0+2+6 = 10
 8.WITOLD NOWAK 8+13+0 +7= 28
 9.PIOTR PRÊTKOWSKI 2+9+21+5 = 37
10.MIKO£AJ SZAFRANIAK 8+1+0 +13+9 =31
11.PATRYK CZERNIELEWSKI 6+6+0+0 = 12
12.KRYSTIAN STASZAK 2+2+6+0 = 10
13.MIKO£AJ CZY¯ 10+5+8+10 = 23
14.MICHA£ G£OWACKI 0+4+8+3 = 15
16.ADAM ¦MIECHOWSKI 3+7+2 = 12

TRENER: CZAREK KURZAWSKI
 4   
START £ÓD¬

 4 DOMINIK GARUS 0+0+2 +0= 2
 5 KRZYSZTOF PIETRZYKOWSKI 4+2+2+2 = 10
 6 DANIEL T£OCZEK 0+2+0 +0= 2
 7 JAROS£AW ELMERICH 0+8+8 +0= 16
 9 OLAF SAHNI 2+0+2+2= 6
10 MACIEJ PRACUCIK 1+4+2+2 = 9
11 MICHA£ SZYMAÑSKI 7+7+2+0 = 16
12 MICHA£ KOWALSKI 10+9+11+7 = 37
13 FILIP SZUMILAS 5+9+2+8 = 24
14 NORBERT NOWAKOWSKI 1+18+10+7 = 36
15 KONRAD KOZ£OWSKI 3+4+2+5 = 14
16 ERNEST GUMINIAK 2+14+7+2 = 25

TRENER: BOGUCKI PAWE£
 5  ZASTAL ZIELONA GÓRA

4.MATEUSZ WINIARSKI 12+7+6+15 = 40
5.MARIUSZ OLCZYK 0+0+0=0 = 0
6.ADRIAN £OPIÑSKI 0+6+0+12 = 18
7.SZYMON OLASIÑSKI 0+2+0+6 =8
8.KONRAD SOCZEWKO 2+2+0+0 =4
9.MATEUSZ SOBKÓW 0+0+0+4 = 4
10.ADRIAN CHOCIANOWSKI 0+4+2+8 = 14
11.JAKUB KELMA 1+1+6+8 = 16
12.ALAN STAROVOYTOV 10+0+2+12 = 24
13.KAJETAN LUDWISIAK 0+0+1+4 = 5
14.DAMIAN POGODA 14+13+7+28 = 62
15.KACPER M¡KOWSKI 7+6+14+4= 31

TRENER: SAWICKI
 6  ASTORIA BYDGOSZCZ

4 TOMEK GUTTMANN 0+8+8+7 =  23
5 KAJETAN KACZMAREK 7+2+5+3 = 17
6 SAMUEL GARBULSKI 2+5+6 +6= 19
7 SZUMI£O DANIEL 0+5+11 = 11
8 MATEUSZ KASPRZAK 0+0+5+4 = 9
9 REMIGIUSZ PIWOWARSKI 2+0+2+2= 6
10 MARACH KACPER 0+4+2 +0= 6
11 MAJCHRZAK MIKO£AJ 0+0+0+2 = 2
12 WO¬NIAK RADOS£AW 4+2+0+2 = 8
13 WORKOWSKI KLAUDIUSZ 1+1+1+0 = 3
14 £ABUDA MATEUSZ 3+0+4+5 = 12
15 KO£ODZIEJ KAROL 1+0+0+0 = 1

TRENER: OLSZEWSKI PRZEMEK
 7 
ISKRA OSIECZNA

25 KACPER NITECKI 2+15+0+6+8 = 31
13 SZYMON IWANICKI 2+3+2+0 = 7
17 HUBERT BARTKOWIAK 1+2+0+0 = 3
10 DAWID ZALEWSKI 2+0+0+3 = 5
23 PRZEMYS£AW WO¬NY 2+9+2+6+4 = 23
14 OSKAR PRA£AT 0+0+0 +2+6= 8
5 WOJCIECH PAWE£  (2000)  = 0
11 ANTONI NOWICKI  (2000) 0+0+0+0 = 0
15 MA£RYCY LEWICKI   (2000) 0+1+0+5 = 6
16 JAKUB THILLER  (2000) 0+0+0+4 = 4
8 PIOTR JURCZYÑSKI  (1999) 0+0+4+0 = 4
27 DOMINIK GLAPIAK  8+0+0+16+9 = 33
5 REMIGIUSZ WAWRZYNIAK  (2000) 2+0+0 = 2

TRENER: BOGUSZ CHUDOBSKI
 8  MKS WRZAE¦NIA II 1999 

4 BIELAWSKI DAWID 6
5 MATYSIAK ADRIAN 10
6 IGOR MIKO£AJCZYK 6
7 JAKUB BORYS 15
8 BARTOSZ CZEMERYS 11
9 CZY¯ ALEKSANDER 2
10 MATCZAK JAKUB 0
11 SZCZYGIELSKI FILIP 0
RZEPKA DAMIAN 2
JANKOWIAK SEBASTIAN 0
MALIÑSKI OLAF 1
12 ZWOLAK HUBERT 7

TRENER: RAKOWSKI ZBIGNIEW


ALL-STARS 98............... KADRA WIELKOPOLSKI 97
 14 : 84
GUDE£AJTIS KUBA (PYRA Poznañ)
WARACZYÑSKI MACIEJ (PYRA Poznañ)
BROCZEK DAWID (PYRA Poznañ)
NOWAK WITOLD (MKS Wrze¶nia)
PRÊTKOWSKI PIOTR (MKS Wrze¶nia)
BENBENEK MARCEL (MKS Pruszków)
KRZYSIAK KACPER (MKS Pruszków)
GARBULSKI SAMUEL (ASTORIA Bydgoszcz)
NITECKI KACPER (ISKRA Osieczna)
SZYMAÑSKI MICHA£ (STRAT £ód¼)
SZUMILAS FILIP (START £ód¼)
POGODA DAMIAN (ZASTAL Zielona Góra)

trener: BOGUCKI PAWE£ (STRAT £ód¼)
  

Dziêkujemy sponsorom:

Burmistrz Miasta i Gminy Wrze¶nia p. Tomasz Kalu¿ny
Dyrektor Gimnazjum nr 2 p. Stefan Tomczak
£ukasz Koszarek
UNHUMAN
DHT
ZELKA
TYPOGRAF
rodzice zawodników

Dziêkujemy dru¿ynom, trenerom oraz zawodnikom za udzial w turnieju, sportow±
postawê, ogromne zaanga¿owanie a przede wszystkim za stworzenie widowisk sportowych na wysokim poziomie.

MKS Wrze¶nia

FOTORELACJA-NOWA-WRZE¦NIA

FILMIK-PYRA-MKSPRUSZKÓW