XIII Memoria³ R. i Z. Olesiewiczów Warszawa 9-11.09.2011
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 13 2011 17:00:00
 W niedzielê 11.09.11 zosta³y rozegrane mecze fina³owe. . W finale juniorów walka trwa³a do ostatniego gwizdka. Lepsi okazali siê zawodnicy Rosy-Sport Radom od zawodników MKS Polonia Warszawa.


Rozszerzona zawarto newsa
 XIII Memoria³
R. i Z. OlesiewiczówW niedzielê 11.09.11 zosta³y rozegrane mecze fina³owe. . W finale juniorów walka trwa³a do ostatniego gwizdka. Lepsi okazali siê zawodnicy Rosy-Sport Radom od zawodników MKS Polonia Warszawa.

Wyniki meczy eliminacyjnych - juniorzy

Grupa „A”

Szko³a Sportowa z Wilna : Rosa-Sport Radom 60 : 61
MKS Ochota W-wa : WKK Wroc³aw 50 : 57
Szko³a Sportowa z Wilna : MKS Ochota W-wa 95 : 45
WKK Wroc³aw : Rosa-Sport Radom 56 : 71
WKK Wroc³aw : Szko³a Sportowa z Wilna 72 : 105
Rosa-Sport Radom :MKS Ochota 73 : 47

1. m. Rosa-Sport Radom 6 pkt. 205 : 163
2. m. Szko³a Sportowa z Wilna 5 pkt. 260 : 178
3. m. WKK Wroc³aw 4 pkt. 185 : 226
4. m. MKS Ochota Warszawa 3 pkt. 143 : 225

Grupa „B”

MKS Pruszków : Malbas Malme 56 : 80
MKS Polonia W-wa : UKS Jagiellonka W-wa 84 : 54
Malbas Malme : UKS Jagiellonka W-wa 96 : 78
MKS Polonia : MKS Pruszków 59 : 51
UKS Jagiellonka W-wa : MKS Pruszków 62 : 73
MKS Polonia W-wa Malbas Malme 74 : 71

1. m. MKS Polonia Warszawa 6 pkt. 217 : 176
2. m. Malbas Malme – Szwecja 5 pkt. 247 : 208
3. m. MKS Pruszków 4 pkt. 180 : 201
4. m. UKS Jagiellonka Warszawa 3 pkt. 184 : 253

Mecze o miejsca - juniorzy
 
o  I m.  Rosa Sport Radom  : MKS Polonia Warszawa  70  :  64
o III m. Malbas Malme  : Szko³a Sportowa z Wilna  53  :  60
o  V  m. MKS Pruszków  : WKK Wroc³aw  60  :  63
o VII m. MKS Ochota Warszawa : UKS Jagiellonka Warszawa  57  :  63
 
Koñcowa kolejno¶æ:
 
1. Rosa Sport Radom
2. MKS Polonia Warszawa
3. Szko³a Sportowa z Wilna
4. Malbas Malme
5. WKK Wroc³aw
6. MKS Pruszków
7. MKS Ochota Warszawa
8. UKS Jagiellonka Warszawa
 
Wyró¿nienia indywidualne:

MVP Kamil Michalski - Rosa Sport Radom
Najlepszy strzelec : Jacob Mognusen - Malbas Malme
Najlepszy wykonawca rzutów osobistych : Hanes Erhart- Malbas Malme
Rzuty "za 3 pkt." najlepiej wykonywa³: Miko³aj Motel - UKS Jagiellonka W-wa
Najm³odszym uczestnikiem Memoria³y by³: Patryk Ja¶inski - MKS Pruszków
OPIS-MECZY-ROSY-RADOM