VII MEMORIA£ IM. WAC£AWA DZIUGIE£A rocz.1996/97 Warszawa 16-18.IX.2011
Dodane przez zibi dnia Sierpie 22 2011 20:51:51
VII MEMORIA£ W KOSZYKÓWCE CH£OPCÓW U-16
IM. WAC£AWA DZIUGIE£A

Turniej dla zespo³ów z Mazowsza przed zbli¿aj±cym siê sezonem 2011/12.
Zdzis³aw Jarosz1. TERMIN - 16 – 18.09.2011

Rozszerzona zawarto newsa
VII  MEMORIA£  W  KOSZYKÓWCE  CH£OPCÓW   U-16
IM. WAC£AWA  DZIUGIE£A

Wac³aw  Dziugie³
Dzia³acz spo³eczny wspieraj±cy swoj± prac± i du¿ym autorytetem sport szkolny na terenie Pruszkowa ,wielki przyjaciel m³odzie¿y i zagorza³y zwolennik wychowania poprzez sport ,a w szczególno¶ci poprzez koszykówkê.


2. MIEJSCE  TURNIEJU  :  
Gr.A   Sala  MKS Pruszków  ul. Gomuliñskiego
Gr.B   Sala  MKS Ochota  ul. Geodetów 1

3.SYSTEM  TURNIEJU  -
Dwie  równorzêdne  grupy ; w grupach „ka¿dy z ka¿dym”.
Mecze o miejsca : o m 9-10 5 zespó³ z Gr.A  - 5 zespó³ z Gr.B  itd.


              GRUPA  A                                                      GRUPA  B

1.MKS PRUSZKÓW                                          1.MKS OCHOTA  WARSZAWA  
2.MKS  GRÓJEC                                              2.MKS POLONIA  WARSZAWA
3.OSiR – TROJKA  ¯YRARDÓW                         3.UKS PU£ASKI  WARSZAWA
4.UKS GIM. 92 URSYNÓW                                4.SK „ LEGIA” WARSZAWA
5.GOSiR  PIASECZNO                                      5.REPREZENTACJA  MAZOWSZA  97


T E R M I N A R Z

15.09.2011 / czwartek /

SALA  MKS  PRUSZKÓW
16.00 OSiR- TRÓJKA ¯YRARDÓW – MKS  PRUSZKÓW
18.00 UKS GIM.92 URSYNÓW – GOSiR  PIASECZNO

SALA  MKS  POLONIA  WARSZAWA
16.00 MKS POLONIA WARSZAWA – REPREZENTACJA  MAZOWSZA

SALA  MKS  OCHOTA WARSZAWA
19.00 MKS OCHOTA WARSZAWA – UKS  PU£ASKI  WARSZAWA

16.09.2011 / pi±tek /

SALA  MKS  PRUSZKÓW
12.00  MKS GRÓJEC – GOSiR PIASECZNO
14.00 OSiR – TRÓJKA  ¯YRARDÓW – UKS GIM.92 URSYNÓW
16.00 MKS  GRÓJEC -  MKS PRUSZKÓW
18.00 GOSiR PIASECZNO – OSiR –TRÓJKA  ¯YRARDÓW

SALA  MKS  OCHOTA  WARSZAWA
12.00 SK „LEGIA” WARSZAWA – MKS POLONIA  WARSZAWA
14.00 UKS PU£ASKI W-WA  – REPREZENTACJA MAZOWSZA 97
16.00 MKS OCHOTA  WARSZAWA – SK „ LEGIA” WARSZAWA
18.00 MKS POLONIA  WARSZAWA – UKS  PU£ASKI  WARSZAWA

17.09.2011 / sobota /

SALA  MKS  PRUSZKÓW
12.00 MKS  PRUSZKÓW  - UKS GIM. 92 URSYNÓW
14.00 MKS  GRÓJEC – OSiR -TRÓJKA  ¯YRARDÓW
16.00 GOSiR  PIASECZNO – MKS PRUSZKÓW
18.00 MKS GRÓJEC – UKS  GIM.92 URSYNÓW

SALA  MKS  OCHOTA  WARSZAWA
12.00 MKS OCHOTAWARSZAWA – REPREZENTACJA MAZOWSZA
14.00 SK „LEGIA” WARSZAWA – UKS PU£ASKI  WARSZAWA
16.00 MKS OCHOTA WARSZAWA – MKS POLONIA WARSZAWA
18.00 REPREZENTACJA  MAZOWSZA – SK „ LEGIA „ WARSZAWA

18.09.2011 / niedziela /

SALA  MKS  OCHOTA  WARSZAWA
  10.00 o m 9-10 5 zespó³ z Gr.A  - 5 zespó³ z Gr.B
  12.00 o m 7-8   4 zespó³ z Gr.A  - 4 zespó³ z  Gr.B

SALA  MKS  PRUSZKÓW
  10.00 o m 5-6   3 zespó³ z Gr.A  - 3 zespó³ z  Gr.B
  12.00 o m 3-4   2 zespó³ z Gr.A  - 2 zespó³ z  Gr.B
  14.00 o m 1-2   1 zespól z Gr.A  - 1 zespó³ z  Gr.B

  16.15  ZAKOÑCZENIE  TURNIEJU