Mistrzowie Minikoszykówki sezon 2010/2011
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 16 2011 00:00:00
Najm³odsi zakoñczyli swoje rozgrywki. Od najbli¿szego pi±tku Mistrzostwa Polski Szkó³ Podstawowych OLIMPIJSKA ENRGIA 2011.Od 26 czerwca do  19 lipca  Festiwal Minikoszykówki na Helu. Latem  czekajk± was kolejne Campy z Marcinem Gordatem

Rozszerzona zawarto newsa


 MKS D±browa Górnicza jest zdobywc± Pucharu ¦l±ska w Minikoszykówce

M³odzi koszykarze MKS-u D±browa Górnicza z rocznika 1999 znów mieli
powody do rado¶ci. We w³asnej hali byli nie do pobicia w turnieju minikoszykówki o Puchar ¦l±ska.Podopieczni trenerki Marzeny Rudolf nie dali szans swoim rywalom. Wygrali wszystkie trzy mecze i byli bezkonkurencyjni. Tym samym potwierdzili, ze
pierwsze miejsce w rundzie zasadniczej by³o jak najbardziej zas³u¿one.

1 MKS D±browa Górnicza
2. UKS SP 27 Katowice
3. MKS Zabrze
4. KS MOSM Tychy

MVP - Sebastian Stêpieñ.
W dru¿ynie MKS-u D±browa Górnicza najlepszym zawodnikiem zosta³ Daniel
Tomczyk,a najlepszy strzelca Oliwier Gordon.

Sk³ad dru¿yny: Trener Marzena Rudolf

Sebastian Stêpieñ, Oliwier Gordon, Jakub Pendryk, Adam Niespor, Daniel Tomczyk, Olek Zobek Adam Szkriba, Miko³aj Urbañski, Kamil Uszko, Filip Mantykiewicz, Tymoteusz Flisikowski, Dominik Sala, Rados³aw Chorab, Daniel W³osowicz, Kuba Molicki, Kamil Leciak , Dawid Wcis³o.