EASTER EURO BASKET - YOUTH BASKETBALL TOURNAMENT IN PRAGUE 2011 22-25..IV.2011
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 24 2011 13:00:00
 EASTER EURO BASKET - YOUTH BASKETBALL TOURNAMENT IN PRAGUE 2011
Sukces Polskiego klubu MKS PIOTRÓWKA Radom w Pradze

rocznik 1999 i rocznik 1996 z³ote medale, rocznik 1998 srebrne medale

FILMIKI-ZIBI        FOTO-ZIBI

Rozszerzona zawarto newsa
 Dziêki uprzejmo¶ci MKS Piotrówka Radom wybra³em siê na jeden z najwiêkszych Festiwali Koszykówki w Europie. Klub z Radomia do Pragi zabra³ z sob± 4 dru¿yny : rocznik -1999, 1998, 1997 i 1996 MKS Piotrkówka Radom to jedyny klub z Polski który reprezentowa³ nasz kraj na Wielkanocnym Europejskim Festiwalu Koszykówki. Radomianie do Pragi udali siê dzieñ wcze¶niej aby zwiedziæ jedn± z najpiêkniejszych stolic Europy. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do fotoreporta¿u z tego wydarzenia.

Spotkania rozgrywane przez Polski zespó³ - MKS Piotrówka Radom

 Rocznik 1999 - I miejsce

MKS Piotrówka Radom - BaO TJ Strojar  Malacky (S³owacja) 58 : 29
MKS Piotrówka Radom
- BV Chemnic (Niemcy)  34 : 28
MKS Piotrówka Radom
- Sosties KM 68 : 16
MKS Piotrówka Radom - BK Loko Plzen (Czechy)  63 : 20
MKS Piotrówka Radom
- BBC UCCLE  VF Brusel (Belgia) 40 : 30

Fina³:
MKS Piotrówka Radom - SeLECTION Berlin (Niemcy) 42 : 38

ALL STARS ROCZNIKA 1999

         
PASIK
MVP Turnieju
 LIS WANIEWSKI P£ATOS WOLSZCZAK


 Rocznik 1998 - II miejsce

MKS Piotrówka  Radom – KAC Jednota Kosice (S³owacja) 53 : 38
MKS Piotrówka Radom
- MBK Karlovka  (S³owacja)  74 : 56
MKS Piotrówka Radom
- BC Cerak 1  79 : 74
MKS Piotrówka Radom
- Mondo Belgrad  72 : 8
Pó³fina³:
MKS Piotrówka Radom - Czebcsi  67 : 31
Fina³:
MKS Piotrówka Radom - BC EXIT Novi Pazar (Serbia) 41 : 61

ALL STARS ROCZNIKA 1998

         
SKRZEK
MVP Turnieju
 BUBA WINIARCZYK ORZE£ SZYMAÑSKI

Rocznik 1997 - IX miejsce

MKS Piotrówka Radom - South West 2 (Anglia) 55 : 46
MKS Piotrówka Radom - SM Taurage (Litwa) 37 : 92
MKS Piotrówka Radom - BC Primorije Harceg Novi (Czarnogóra) 40 : 50

IV miejsce w grupie - dalsze mecze o miejsca 9-16

W porannym spotkaniu Piotrówka wysoko pokona³a zespó³ z S³oweni. 67 : 31
Wieczorem drugie zwyciêstwo 82 : 57 z SKM Wilno (Litwa) 

mecz o -IX miejsce MKS Piotrówka Radom : BC Primorije Harceg Novi (Czarnogóra)

ALL STARS ROCZNIKA 1997

          
WYDRA
MVP Turnieju
 KOWALSKI DEJA SZYMANIAK PA£CZYÑSKI


 Rocznik 1996  I -miejsce w Turnieju

MKS Piotrówka Radom - BC EKSIT Pazar (Serbia) 53 : 48
MKS Piotrówka Radom - BC EKSIT Pazar (Serbia) 65 : 63 po dogrywce 
MKS Piotrówka Radom - BC EKSIT Pazar (Serbia) 29 : 53
MKS Piotrówka Radom
- USK Praga  42 : 26
MKS Piotrówka Radom
- USK Praga  51 : 43ALL STARS ROCZNIKA 1996

          
LESZCZYÑSKI
MVP Turnieju
 BRZEZIÑSKI WINIARSKI SKRZEK ZMYS£OWSKI

PREZENTACJA DRU¯YN MKS PIOTRÓWKA RADOM

 I   

MKS PIOTRÓWKA RADOM

ROCZNIK 1999

6 KACPER WYDRA,
7 MICHA£ MISZTAL,
8 KACPER WIERZGA£A,
9 MATEUSZ PASIK,
19 JAKUB P£ATOS,
5 OLEK WOLSZCZAK,
11 PATRYK WO¬NIAK,
21 PATRYK LIS,
17 KAMIL WANIEWSKI,
20 KACPER CHYLAK,
18 PIOTREK KOWALSKI

TRENER: KRZYSZTOF CHA£UPKA

  II  MKS PIOTRÓWKA RADOM

ROCZNIK 1998

5 ADAM WINIARCZYK,
9 PATRYK SZYMAÑSKI,
11 DOMINIK BARSZCZ ,
12 SEBASTIAN KRZOSEK,
13 BARTOSZ ORZE£,
14 DAWID NOWAKOWSKI,
15 HUBERT ROGUCKI,
16 DAWID BARAN,
17 MARCIN ZBROSZCZYK,
18 WOJTEK SKRZEK,
21 JAKUB BUBA

TRENER:CEZARY KIE£BIOWSKI
 IX 
MKS PIOTRÓWKA RADOM

ROCZNIK 1997

4 £UKASZ DEJA,
5 PATRYK WYDRA,
6 PATRYK SZYMANIAK,
8 DANIEL WRÓBEL,            
9 WOJTEK KOWALSKI1,
10 MATEUSZ PA£CZYÑSKI(MATIEN),
11 BART£OMIEJ PISARSKI,
13 KONRAD PASZKOWSKI,
14 MATEUSZ DRUSZCZ,
15 IGOR MROCZKOWSKI,
17 DAWID WÓJCIK,
20 JAKUB KOWALSKI

TRENER: PIOTR BIELAK
    I    
MKS PIOTRÓWKA RADOM

ROCZNIK 1996

4 SYLWESTER  ADAMSKI,
5 KRYSTIAN MISZTAL,
7 OSKAR MISKIEWICZ,
8 KAROL ZMYS£OWSKI,
9 DOMINIK BRZEZIÑSKI,
11 MATEUSZ WINIARSKI,
12 IGOR STASZAK,
13 KAMIL DZIK,
14 MARCIN SKRZEK
15 KAMIL LESZCZYÑSKI (KPT)

  .................................................. 


FILMIKI-ZIBI

FOTO-ZIBI

OFICJALNA-STRONA-TURNIEJU

PODZIEÑKOWANIA DLA KLUBU  MKS PIOTRÓWKA RADOM ZA DOJAZD I UMO¯LIWIENIE POBYTU WRAZ Z KLUBEM  W PRADZE

ZIBI