XIX Praski Wielkanocny Turniej Minikoszykówki rocz.2000 ch³opcy Pruszków 8-10.IV.2011
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 11 2011 10:00:00
Wczoraj w Warszawie zakoñczy³ siê najwiêkszy w Polsce Turniej mini koszykówki ch³opców rocznik 2000 i m³odsi. W imprezie startowa³y 23 dru¿yny z województw: Mazowieckiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Dolno¶l±skiego, Warmiñsko-Mazurskiego, Podlaskiego i ¦l±skiego. W meczu fina³owym spotka³y siê MUKS PIVOT Piastów – NIED¬WIADKI REM II Przemy¶l B. Po emocjonuj±cym meczu zwyciê¿yli podopieczni trenera Jaros³aw Kurdziela MUKS PIVOT Piastów.  Tym samym Puchar pozosta³ na Mazowszu

Rozszerzona zawarto newsa
XIX PRASKI  WIELKANOCNY TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI CH£OPCÓW       
rocznik 2000 i m³.  w dniach 08 – 10 kwietnia 2011 r.

 

P O D Z I A £   N A    G R U P Y
    
GRUPA  A                                                              GRUPA  B 
1.UKS JAGIELLONKA  WARSZAWA               1.WKK I  WROC£AW
2.WKK  II  WROC£AW                              2.UKS LA BASKAT II  WARSZAWA
3.MOSiR  KROSNO                                   3.GKK GRODZISK MAZOWIECKI

 
GRUPA  C                                                               GRUPA  D
1.UKS 9 £OM¯A                                       1.UKS  10 £OM¯A
2.UKS  11 WARSZAWA                              2.UKS  MAK  URSYNÓW
3.UKS LA BASKET I WARSZAWA                  3.MKS PIOTRÓWKA  RADOM

 GRUPA  E                                                             GRUPA  F
1.MKS I  PRUSZKÓW                               1.MOSiR  Z¡BKI
2.UKS  NENUFAR  E£K                               2.MKS OCHOTA  WARSZAWA
3.NIED¯WIADKI REM II PRZEMY¦L A          3.UKS HAJDUKI  CHORZÓW

GRUPA  G                                                              GRUPA  H
1.WKS ¦L¡SK  WROC£AW                        1.MKS II  PRUSZKÓW
2.UKS LEGIA WARSZAWA                         2.MKS  POLONIA  WARSZAWA
3.NIED¬WIADKI REM II PRZEMY¦L B          3.UKS  7  TREFL  SOPOT  

 wyniki w grupach

MUKS Pivot  Piastów – GKK  Grodzisk  Mazowiecki    20:0
UKS La Basket I Warszawa – UKS  11 Warszawa   11:26
UKS MAK  Ursynów – MKS Piotrówka Radom    5:57
UKS Jagiellonka Warszawa – WKK II Wroc³aw    88:8
WKK I Wroc³aw – GKK  Grodzisk  Mazowiecki    20:0
UKS 9 £om¿a – UKS La Basket I Warszawa    18:37
UKS 10 £om¿a – MKS Piotrówka Radom     29:24 
MOSiR Krosno – UKS Jagiellonka Warszawa    25:51
WKK I Wroc³aw – MUKS Pivot  Piastów     32:47
UKS 9 £om¿a – UKS 11 Warszawa      31:15
WKK II Wroc³aw – MOSiR Krosno      11:49
UKS 10 £om¿a – UKS MAK Warszawa     28:16
MUKS  Pivot Piastów – UKS La Basket I  Warszawa   32:12
UKS Jagiellonka Warszawa – UKS  10  £om¿a    69:15
UKS La Basket  II Warszawa – Nied¼wiadki REM II Przemy¶l B  3:66
MOSiR Z±bki – MKS Ochota Warszawa    16:67
MKS II Pruszków – MKS Polonia Warszawa    17:50
MKS I  Pruszków – UKS Nenufar E³k     24:41
WKS  ¦l±sk  Wroc³aw – UKS La Basket II Warszawa  68:  6
Z±bki – UKS Hajduki Chorzów                                          3:47
MKS I  Pruszków – Nied¼wiadki  REM II Przemy¶l A ?
MKS II Pruszków – UKS 7 Trefl Sopot     17:50
UKS Nenufar E³k – Nied¼wiadki REM II Przemy¶l A  56:27
MKS Ochota Warszawa – UKS Hajduki Chorzów   38:17
Nied¼wiadki REM II Przemy¶l B – WKS ¦l±sk Wroc³aw  52:19
MKS Polonia Warszawa – UKS 7 Trefl Warszawa   24:33
UKS NENUFAR E£K – UKS 7 TREFL SOPOT   17:30
MKS OCHOTA WARSZAWA – NIED¬WIADKI  PRZEMY¦L  B 17:43
MKS I  PRUSZKÓW – MKS POLONIA WARSZAWA   12:25
UKS  HAJDUKI  CHORZÓW – WKS  ¦L¡SK  WROC£AW  22:21
NIED¬WIADKI  REM  II PRZEMY¦L – MKS II PRUSZKÓW  20:30
MOSiR  Z¡BKI  - UKS LA  BASKET II  WARSZAWA  47:19
Nied¼wiadki  REM II Przemy¶l B – UKS 7 Trefl  Sopot  42:26
MKS Ochota  Warszawa – UKS Nenufar E³k    32:28
MKS Polonia Warszawa -  UKS Hajduki  Chorzów   33:18
MKS I Pruszków – WKS ¦l±sk Wroc³aw    24:36
MKS II  Pruszków – MOSiR Z±bki     32:15
Nied¼wiadki REM II Przemy¶l A – UKS La Basket Warszawa 58:10
MOSiR Krosno – MKS Piotrówka  Radom    36:24
WKK I Wroc³aw  - UKS 9 £om¿a     33:7
WKK II Wroc³aw – UKS MAK Ursynów    15:33
UKS 11 Warszawa – GKK Grodzisk Mazowiecki   20:0
WKK I  Wroc³aw – MOSiR Krosno     30:36
UKS 9 £om¿a – MKS Piotrówka Radom    12:22
UKS MAK Ursynów – UKS 11 Warszawa    20:0
WKK II Wroc³aw – GKK Grodzisk Mazowiecki   20:0
UKS Jagiellonka Warszawa – UKS Pivot Piastów   31:43
UKS La Basket Warszawa – UKS 10  £om¿a    25:26

mecze o miejsca

o miejsca  23          UKS  La Basket II  Warszawa
o miejsca  21 – 22   Nied¼wiadki  REM  II Przemy¶l A – WKK II  Wroc³aw 35:10
o miejsca  19 – 20   UKS  11  Warszawa – MOSiR  Z±bki      0:20
o miejsca  17 – 18   UKS  MAK Ursynów -  MKS II Pruszków               9:32
o miejsca  15 – 16   MKS I Pruszków – WKK I  Wroc³aw   13:22
o miejsca  13 – 14   WKS ¦l±sk Wroc³aw -  MKS Piotrówka  Radom 40:14
o miejsca   11 – 12  UKS Hajduki  Chorzów – UKS 9 £om¿a   46:1
o miejsca    9 – 10   MKS Polonia  Warszawa – MOSiR Krosno  37:28
o miejsca    7 – 8     UKS  Nenufar  E³k – UKS La Basket I Warszawa  34:13
o miejsca     5 – 6    MKS Ochota  Warszawa – UKS 10 £om¿a  39:21
o miejsca    3 – 4     UKS 7 Trefl  Sopot – UKS Jagiellonka  Warszawa  22:36 
o miejsca    1 – 2     Nied¼wiadki REM Przemy¶l B – MUKSPivot Piastów 31:34

KLASYFIKACJA  KOÑCOWA  TURNIEJU

 1. MUKS  PIVOT  PIASTÓW
R¿ysko  Patryk  ,Owczarek  Damian , Banasiuk  Jacek , Ugnecki  Sebastian ,
Go³ek  Przemys³aw ,Nowak  Patryk ,Wojtaszek Bartosz ,Radomski  Oskar ,
Kania  Krzysztof  , Szynkiewicz Daniel , Ko¶ciesza  Kacper , Jasiñski  Moko³aj,
TRENER  -  KURDZIEL  JAROS£AW

2. Nied¼wiadki REM II Przemy¶l B
3. UKS  Jagiellonka  Warszawa
4. UKS 7 Trefl Sopot
5. MKS Ochota Warszawa
6. UKS 10 £om¿a
7. UKS Nenufar  E³k
8. UKS  La  Basket  I  Warszawa
9. MKS  Polonia  Warszawa
10. MOSiR  Krosno
11. UKS  Hajduki  Chorzów
12. UKS  9  £om¿a
13. WKS  ¦l±sk  Wroc³aw
14. MKS  Piotrówka  Radom
15. WKK I  Wroc³aw
16. MKS I  Pruszków
17. MKS II  Pruszków
18. UKS MAK  Ursynów
19. MOSiR  Z±bki
20. UKS  11  Warszawa
21. Nied¼wiadki  REM  II  Przemy¶l  A
22. WKK  II   Wroc³aw
23. UKS  La  Basket  II  Warszawa

Prezes Warszawskiego Okrêgowego Zwi±zku Koszykówki Województwa Mazowieckiego

mgr in¿. Micha³ Lesiñski


FOTO-ORGANIZATOR

Je¶li posiadacie fotki z turnieju a chcieliby¶cie zamie¶ciæ je w naszej galerii to proszê przes³aæ na zbyszekbytomski@gmail.com