Ogólnopolski Turniej kadetów rocz.1995 o puchar Mened¿era sportu GOS Grójec 25-27.II.2011
Dodane przez zibi dnia Luty 27 2011 15:00:00
Turniej o puchar Mened¿era Sportu Grójec 25-27 lutego 2011

„Grójec miastem koszykówki” -  taki napis na narzutkach treningowych  maj±  zawodnicy  grójeckiego MKS.W okresie zimowym miasto i okolice s³yn±ce z jab³ek  zamieni³o siê  w zimow± stolicê koszykówki w województwie Mazowieckim. Dwa ogólnopolskie turnieje w przeci±gu 10 dni. Nie tak dawno zakoñczy³ siê turniej m³odszego kadeta o którym pisali¶my wcze¶niej

Rozszerzona zawarto newsa
 Turniej o puchar Mened¿era Sportu Grójec 25-27 lutego 2011

„Grójec miastem koszykówki” -  taki napis na narzutkach treningowych  maj±  zawodnicy  grójeckiego MKS.W okresie zimowym miasto i okolice s³yn±ce z jab³ek  zamieni³o siê  w zimow± stolicê koszykówki w województwie Mazowieckim. Dwa ogólnopolskie turnieje w przeci±gu 10 dni. Nie tak dawno zakoñczy³ siê turniej m³odszego kadeta o którym pisali¶my wcze¶niej.W turnieju kadeta 95 uczestnicz± dwie kadry wojewódzkie:  Mazowiecka i Zachodniopomorska. Dla trenerów tych kadr bêdzie to ostatni sprawdzian przed pó³fina³ami OOM.W turnieju zagraj± tak¿e finali¶ci MP U-14 -  Wis³a Kraków. Zespó³ ten w lidze ma³opolskiej nie przegra³ jeszcze meczu w tym sezonie, a trenerem zespo³u jest  Piotr Piecuch, który równie¿ pe³ni role trenera kadry ma³opolskiej. Na pewno bacznie bêdzie przygl±da³ siê kadrze z Mazowsza i Zachodnio-pomorskiego. Kolejnymi zespo³ami,  które w swoje lidze nie przegra³y jeszcze swoich meczy, to najlepsza dru¿yna z Podkarpacia -  STAL  Stalowa Wola £KS £ód¼ i 8 Skierniewice to najlepsze dru¿yny z województwa ³ódzkiego -  ju¿ wkrotce miêdzy tymi zespo³ami zostn± rozegrane mecze o Mistrzostwo Ligi £ódzkiej . Na pewno w turnieju silni bêd± te¿ gospodarze -  pamiêtam ten waleczny zespó³ z pó³fina³ów MP U-14. Ostatni zespó³, o którym nie wspominali¶my, to Nowy Styl  W³oc³awek. Zespó³ ten zajmuje drugie miejsce w  silnej lidze Kujawsko-Pomorskiej . Mo¿e nie jest to a¿ tak silny turniej kadeta jak ten, który rozgrywany by³ w Poznaniu, aczkolwiek zespo³y przyje¿d¿aj±ce do Grójca  powinny siê liczyæ w tegorocznych Mistrzostwach Polski Kadetów. Naszym zdaniem przynajmniej jedna  dru¿yna z tego turnieju zagra w finale MP U-16. Dwa zimowe turnieje w Grójcu to nie koniec, w maju organizatorzy zapowiadaj± turniej rocznika 1996 na 16 zespo³ów oraz tradycyjnie turniej Kwitn±cej Jab³oni dla rocznika 1998

GRUPA I

 MKS Grójec - £KS £ód¼  39 : 52 
PROTKOKÓ£

Wis³a Kraków - KADRA 96 Zachodniopomorskie  57 : 42

MKS Grójec - KADRA 96 Zachodniopomorskie  62 : 52

£KS £ód¼ - WIS£A Kraków  61 : 52

MKS Grójec - WIS£A Kraków  48 : 65

£KS £ód¼ - KADRA 96 Zachodniopomorskie 51 : 33

  PKT  Z  P P-Z P-S BILANS 
 1£KS £ód¼  3    6 3  0164  124    40
 2WIS£A Kraków 3   5 2 1174 151   23
 3MKS Grójec  3  4 1 2149169  -20
 4Kadra 96' Zachodniopomorskie   3  3 0 3127170   -43

GRUPA II

 KADRA 96 Mazowsze  - ÓSEMKA Skierniewice  36 : 46  PROTOKÓ£

STAL Stalowa Wola - NOWY STYL W³oc³awek  36 : 53  PROTOKÓ£

KADRA 96 Mazowsze - STAL Stalowa Wola  68 : 46  PROTOKÓ£

ÓSEMKA Skierniewice- NOWY STYL W³oc³awek 54 : 64  PROTOKÓ£

ÓSEMKA Skierniewice - STAL Stalowa Wola  53 : 59

KADRA 96 Mazowsze - NOWY STYL W³oc³awek  51 : 39

   PKT  Z  P P-Z P-S BILANS 
 1KADRA 96' Mazowieckie   5 2 1155 128   27
 2NOWY STYL W³oc³awek   3 4 2 1156 141  15
 3STAL Stalowa Wola   3 4 1 2141 174  -33
 4ÓSEMKA Skierniewice 3 4 1 2 153 159  -6

PÓ£FINA£ I  £KS £ód¼ - NOWY STYL W³oc³awek  58 : 52

PÓ£FINA£ II KADRA 96 Mazowsze - WIS£A Kraków  45 : 43

PLAY-OFF o miejsca 5-8

MKS Grójec - ÓSEMKA Skierniewice  51 : 44 ( po dogrywce)
Kadra 96' Zachodniopomorskie - STAL Stalowa Wola 55 : 50
 
Mecze o miejsca

mecz o 7. miejsce
  ÓSEMKA Skierniewica - STAL Stalowa Wola  45 : 31
mecz o 5. miejsce  KADRA 96 Zachodniopomorskie - MKS Grójec 46-54
mecz o 3. miejsce  NOWY STYL W³oc³awek - WIS£A Kraków  46 : 58
FINA£                  £KS £ód¼ - KADRA 96 Mazowsze  34 : 98

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

 ALL STARS

Kulka Grzegorz - KADRA 96 Mazowsze
W³odarczyk Artur  - WIS£A Kraków
D±browski Damian - MKS Grójec
Kowalczyk  Robert - £KS £ód¼
Zawalski Damian - NOWY STYL W³oc³awek


 MVP Turnieju

Igor Wadowski -

KADRA 96 Mazowsze

 Najlepszy Strzelec Turnieju

Piekarski Kacper

NOWY STYL W³oc³awek
KOÑCOWA KLASYFIKACJA

 I MIEJSCE -   KADRA Mazowieckie rocz.1996 - trener: Tomasz Foder Wyró¿nienie w druzynie - Adam Kurek
   
 II MIEJSCE -   £KS £ód¼ - trener: Micha³ Kamecki Wyró¿nienie w druzynie - A. Fabiszewski 
 
  
 III MIEJSCE -  NOWY STYL W³oc³awek - trener: Marcin Piekarski  Wyró¿nienie w druzynie - Kacper Piekarski
   
 IV MIEJSCE -  WIS£A Kraków - trener: Piotr Piecuch 
   
  V MIEJSCE -  MKS Grojec - trener: Miros³aw AndrychowiczWyró¿nienie w druzynie - Igor Jagie³o
   
VI MIEJSCE - KADRA Zachonio-Pomorskie - trener: Pawe³ Dzierba Wyró¿nienie w druzynie - Wiercioch Adam
   
 VII MIEJSCE -  ÓSEMKA Skierniewice -  trener: Krzysztof Wiercioch  
   
 VIII MIEJSCE -  STAL Stalowa Wola - trener: Damian Skiba Wyró¿nienie w druzynie - Maciej Lis