Kadra Polski U-18 rocz.1992/93 Turniej we Francji
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 22 2010 15:00:00
 Polacy z Francji wracaj± w kiepskich nastrojach, na piêæ rozegranych spotkañ wszytkie przegrane. Na ME w Wlinie kadra bêdzie wzmocniona zawodnikami z rocznika 1993

Rozszerzona zawarto newsa
Francja - Polska 72 : 61    STATYSTYKI
(15:13; 19:19; 22:11; 16:18)
Polska: W. Leszczyñski 10, K. Stalicki 9 (1), T. Madziar 9, S. D³ugosz 9 (1), Mar. Dziemba 6, £. Ja¶kiewicz 6, Mat. Dziemba 5 (1x3), B. Wróblewski 3 (1x3), N. Kulon 2, B. Bojko 2, J. Zyskowski 0, K. Piechaczek 0. 

Chorwacja - Polska 66 : 62   STATYSTYKI
(18:14; 8:12; 15:19; 25:17)

Polska: Mat. Dziemba 21 (3), W. Leszczyñski 7, K. Stalicki 6, T. Madziar 5 (1), N. Kulon 5, S. D³ugosz 4, £. Ja¶kiewicz 4, Mar. Dziemba 3, K. Piechaczek 3, B. Bojko 2, J. Zyskowski 2, B. Wróblewski 0.

Bu³garia - Polska  74 : 64  

Niemcy - Polska  81 : 71

Grecja -
Polska 64 : 58  STATYSTYKI
 

OFICJALANA-STRONA-TURNIEJU


Reprezentacja Polski juniorów U-18 przygotowuje siê do Mistrzostw Europy, które za ponad miesi±c odbêd± siê w stolicy Litwy - Wilnie. W ramach akcji szkoleniowej zawodnicy rozegraj± turniej we Francji. Trener Kadry, Piotr Bakun, powo³a³ w 12 osobowy sk³ad, w którym znalaz³o siê  5 zawodników z ligi ¶l±sko-opolskiej ( Mateusz i Marcel Dziemba, Kamil Piechaczek, Tomasz Madziar i Kacper Stalicki). £ukasz Ja¶kiewicz to wychowanek czêstochowskiego klubu... czyli po³owa kadry, to ,,nasi zawodnicy". Gratulujemy!

 


Najlepsi zawodnicy do lat 18 niedawno zakoñczyli zgrupowanie w Cetniewie. Dzisiaj wyjechali do Francji gdzie rozegraj± miêdzynarodowy turniej.

W Duoai zawodnicy prowadzeni przez Piotra Bakuna rozegraj± piêæ spotkañ. Rywalem Polaków bêd±: Bu³garia, Chorwacja, Grecja, Francja, oraz Niemcy.

Szeroki sk³ad reprezentacji:

Mateusz Dziemba (UKS MOSM Bytom) trener Tomasz Niedbalski
Marcel Dziemba (UKS MOSM Bytom) trener Tomasz Niedbalski
Norbert Kulon (¦l±sk Wroc³aw)
Wojciech Leszczyñski (Turów Zgorzelec) 
Kacper Stalicki (Pogoñ Prudnik) trener Tomasz Michalak
£ukasz Ja¶kiewicz (Trefl Sopot),
Tomasz Madziar (Pogoñ Prudnik) trener Tomasz Michalak
Jaros³aw Zyskowski (¦l±sk Wroc³aw)
Bart³omiej Bojko (Polonia Warszawa)
Kamil Piechaczek (UKS MOSM Bytom) trener Tomasz Niedbalski
Szymon D³ugosz (Czarni S³upsk)
Wróblewski Bart³omiej (Spójnia Stargard Szczeciñski)

Trener: Piotr Bakun (Polonia Warszawa)
Asystent trenera: Micha³ Spycha³a (Polonia 2011 Warszawa)
Odnowa biologiczna: Rafa³ Bia³ek