II Ogólnopolski Turniej Koszykówki Bydgoszcz CUP 8 -10 pa¼dziernik 2010
Dodane przez zibi dnia Padziernik 12 2010 22:00:00
 W dniach 8-10 pa¼dziernika odby³ siê w Bydgoszczy II Ogólnopolski Turniej Koszykówki – Bydgoszcz CUP 2010, którego organizatorem by³ UKS G-26 Astoria Bydgoszcz. Rozgrywki przebiega³y w 4 kategoriach wiekowych: M³odzicy, Kadeci starsi, Juniorzy oraz Juniorzy starsi.

czytaj wiêcej ..podsumowanie turnieju
Rozszerzona zawarto newsa
 W dniach 8-10 pa¼dziernika odby³ siê w Bydgoszczy II Ogólnopolski Turniej Koszykówki – Bydgoszcz CUP 2010, którego organizatorem by³ UKS G-26 Astoria Bydgoszcz. Rozgrywki przebiega³y w 4 kategoriach wiekowych: M³odzicy, Kadeci starsi, Juniorzy oraz Juniorzy starsi.II Ogólnopolski Turniej Koszykówki – Bydgoszcz CUP 2010
 Juniorzy Starsi   TABELA KOÑCOWA

1. ANWIL  W£OC£AWEK
2. BASKET KWIDZYN
3. MUKS KOTWICA 50 KO£OBRZEG
4. UKS G26 ASTORIA BYDGOSZCZ
5. MKS NOVUM BYDGOSZCZ
6. JAGIELLONKA WARSZAWA
MVP TURNIEJU
  -  PIETRZAK MICHA£   ANWIL W£OC£AWEK

NAJLEPSZY STRZELEC  -  CZY¯NIELEWSKI FILIP  UKS G26 ASTORIA BYDGOSZCZ

ALL STARS  NAJLEPSZA  PI¡TKA  TURNIEJU  
                                                        
MICHALAK MACIEJ  ANWIL W£OC£AWEK
CZERWIÑSKI PATRYK  ANWIL W£OC£AWEK
MILANOWSKI PATRYK  MUKS KOTWICA 50 KO£OBRZEG
KAZIMIERSKI KAMIL  BASKET KWIDZYN
RACZYÑSKI MIKO£AJ  UKS G26 ASTORIA BYDGOSZCZ

NAJLEPSZY  ZAWODNIK  DRU¯YNY
                   
MACIEJEWSKI KAMIL  ANWIL W£OC£AWEK
NALEPA GRZEGORZ  BASKET KWIDZYN
CHMIELEWSKI MARCIN  MUKS KOTWICA 50 KO£OBRZEG
JÓZEFCZYK MATEUSZ  UKS G26 ASTORIA BYDGOSZCZ
FRANC £UKASZ   JAGIELLONKA WARSZAWA
MAJOR REMIGIUSZ   MKS NOVUM BYDGOSZCZ

KOMPLET-WYNIKÓW

 Juniorzy  TABELA KOÑCOWA

1. POLONIA WARSZAWA
2. GTK GDYNIA
3. UKS G26 ASTORIA BYDGOSZCZ
4. BASKET KWIDZYN
5. STK WILKI MORSKIE SZCZECIN
6. KS SPÓJNIA DAREL STARGARD SZCZECIÑSKI
MVP TURNIEJU
  -  MALINOWSKI MARIUSZ
  POLONIA WARSZAWA

NAJLEPSZY STRZELEC  - TRZE¦NIEWKI MACIEJ  UKS G-26 ASTORIA BYDGOSZCZ

ALL STARS  -  NAJLEPSZA  PI¡TKA  TURNIEJU  
                                                        
KUBICA DARIUSZ   POLONIA WARSZAWA
SZYCIK BORYS   GTK GDYNIA
BURCHEL PAWE£   UKS G-26 ASTORIA BYDGOSZCZ
KOMOROWSKI MACIEJ  GTK GDYNIA
BASIÑSKI HUBERT   UKS G-26 ASTORIA BYDGOSZCZ

NAJLEPSZY  ZAWODNIK  DRU¯YNY
                   
BANACH MACIEJ   POLONIA WARSZAWA
BAUZA SZYMON    GTK GDYNIA
TRZE¦NIEWSKI MACIEJ  UKS G-26 ASTORIA BYDGOSZCZ
WROÑSKI PAWE£   KS SPÓJNIA DAREL STARGARD SZCZECIÑSKI
MIERZWA RAFA£      STK WILKI MORSKIE SZCZECIN 
KOPER KAROL    BASKET KWIDZYN

KOMPLET-WYNIKÓW


 Kadeci   TABELA KOÑCOWA

1. STAROGARDZKI KLUB SPORTOWY  
2. ¯UBRY BIA£YSTOK
3. MKS POLONIA WARSZAWA
4. KS POLONIA 1912 LESZNO
5. UKS G26 ASTORIA BYDGOSZCZ
6. ETMAL KORSARZ GDAÑSK

MVP TURNIEJU
  -  WOJCIECHOWSKI MACIEJ STAROGARDZKI KLUB SPORTOWY

NAJLEPSZY STRZELEC  -  SZAWERDAK RAFA£  KS POLONIA 1912 LESZNO

ALL STARS - NAJLEPSZA  PI¡TKA  TURNIEJU 
                                                          
PASZKIEWICZ TOMASZ  ¯UBRY BIA£YSTOK
FATZ MATEUSZ   UKS G26 ASTORIA BYDGOSZCZ
BRZOZOWSKI DAMIAN   MKS POLONIA WARSZAWA
PRZYBYLSKI MATEUSZ  KS POLONIA 1912 LESZNO
RADOMSKI SZYMON   STAROGARDZKI KLUB SPORTOWY

NAJLEPSZY  ZAWODNIK  DRU¯YNY 
                  
SAJDAK MIKO£AJ   UKS G-26 ASTORIA BYDGOSZCZ
SZYMAÑSKI JÊDRZEJ  ETMAL KORSARZ GDAÑSK
SIANKO PIOTR   ¯UBRY BIA£YSTOK
KAMIL JAROSZ   MKS POLONIA WARSZAWA
MAJ ADAM    KS POLONIA 1912 LESZNO
KRA¦NIEWSKI PAWE£  STAROGARDZKI KLUB SPORTOWY

KOMPLET-WYNIKÓW

 M³odzik Starszy  TABELA KOÑCOWA

1. MKS NOVUM BYDGOSZCZ 
2. UKS JAGIELLONKA WARSZAWA
3. ETMAL KORSARZ GDAÑSK
4. ANWIL W£OC£AWEK
5. KS SPÓJNIA STAR-MET STARGARD SZCZECIÑSKI
6. UKS G26 ASTORIA BYDGOSZCZ
MVP TURNIEJU
 -  WALCZAK SZYMON    UKS JAGIELLONKA WARSZAWA

NAJLEPSZY STRZELEC  -  MATUSIAK BARTOSZ       ANWIL W£OC£AWEK

ALL STARS - NAJLEPSZA  PI¡TKA  TURNIEJU  
                                                          
KWIATKOWSKI MARIUSZ  MKS NOVUM BYDGOSZCZ
CENSKI RADOS£AW   MKS NOVUM BYDGOSZCZ
BOGUSZ DAWID      UKS JAGIELLONKA WARSZAWA
CIESIELSKI DAMIAN     ETMAL KORSARZ GDAÑSK
WI¦NIEWSKI MICHA£      ANWIL W£OC£AWEK

NAJLEPSZY  ZAWODNIK  DRU¯YNY      
               
CZY¯NIKIEWICZ KRYSTIAN    MKS NOVUM BYDGOSZCZ
GOZ£OWSKI SEBASTIAN   ETMAL KORSARZ GDAÑSK
MARCINIAK BART£OMIEJ   UKS JAGIELLONKA WRSZAWA
WASILEWSKI DOIMINIK   ANWIL W£OC£AWEK
DUBIJ MACIEJ  SPÓJNIA STAR-MET STARGARD SZCZECIÑSKI
BEDNARSKI TOMASZ     UKS G-26 ASTORIA BYDGOSZCZ

KOMPLET-WYNIKÓW


KOMPLET DRU¯YN U20 U18 U16 U14