PUCHAR DYREKTORA ZS NR21 w Bydgoszczy dla WKK Wroc³aw
Dodane przez zibi dnia Marzec 16 2010 00:00:00
W dniach 12-14 marca w Bydgoszczy zosta³ zorganizowany Ogólnopolski turniej ch³opców rocznik 1997 o PUCHAR DYREKTORA ZS NR21
Pierwsze miejsce w turnieju bez pora¿ki zaj±³ zespó³ WKK Wroc³aw , miejsce drugie gospodarze turnieju NOVUM Bydgoszcz a miejsce 3 UKS Komorów

Dla niektórych zespo³ów-szkó³ jest to przygotowanie do szkolnych  rozgrywek wojewódzkich a nastêpnie do fina³ów  ,,Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej Olimpijska Energa. W tym roku Fina³ krajowy  ch³opców i dziewczyn odbêdzie siê w Toruniu w dniach  10 – 13 czerwca


Rozszerzona zawarto newsa

 

PUCHAR DYREKTORA ZS NR21 w Bydgoszczy  dla WKK Wroc³aw

W dniach 12-14 marca w Bydgoszczy zosta³ zorganizowany Ogólnopolski turniej ch³opców rocznik 1997 o PUCHAR DYREKTORA ZS NR21
Pierwsze miejsce w turnieju bez pora¿ki zaj±³ zespó³ WKK Wroc³aw , miejsce drugie gospodarze turnieju NOVUM Bydgoszcz a miejsce 3 UKS Komorów


Od pocz±tku roku rozegrano ju¿ 4 Ogólnopolskie turnieje koszykówki dla rocznika 1997
Wielichowo ( ch³opcy), £om¿a i Nidzica  ( ch³opcy i dziewczyny) Bydgoszcz ( ch³opcy)
Kolejny turniej w ¯yrardowie w dniach 19-21 marca

 Kategoria M³odzik M³odszy ( rocznik 1997 -  6-ta klasa SP) nie ma swoich Mistrzostw Polski , dlatego dla 6-klasistów Szkó³ Podstawowych organizowanych jest najwiêcej turnieji. Dla niektórych zespo³ów-szkó³ jest to przygotowanie do szkolnych  rozgrywek wojewódzkich a nastêpnie do fina³ów  ,,Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej Olimpijska Energa. W tym roku Fina³ krajowy  ch³opców i dziewczyn odbêdzie siê w Toruniu w dniach  10 – 13 czerwca

Poznali¶my ju¿ 3 finalistów pozosta³ych 13 poznamy 30 maja 2010

Ch³opcy: Wroc³aw SP 67 ( dolno¶l±skie), Prudnik SP 1(Opolskie), £om¿a SP 9 (Opolskie)
Dziewczyny: Przemków SP 2 ( dolno¶l±skie) Strzelce Opolskie sp 7 ( Opolskie)

Wiêcej informacji na oficjalnej stronie  OLIMPIJSKA-ENERGA


 

PUCHAR DYREKTORA ZS NR21 w Bydgoszczy  dla WKK Wroc³aw


WYNIKI TURNIEJU

UKS Komorów - Novum II 92 : 19  
Bryza Kolbudy - WKK Wroc³aw 30 : 68  
Gimnazjum nr 8 ul. Ba³tycka 59
Novum I - Astoria 120 : 9  
UKS Trójka - UKS Gimbasket 40 : 44  
Novum I - UKS Gimbasket 53 : 43  
Astoria - UKS Trójka 27 : 79  
UKS Komorów - Bryza Kolbudy 63 : 39  
Novum II - WKK Wroc³aw 11 : 110  
Astoria - UKS Gimbasket 33 : 55  
Novum I - UKS Trójka 52 : 34  
WKK Wroc³aw - UKS Komorów 67 : 17  
Novum II - Bryza Kolbudy 33 : 104  
 
Tabela koñcowa gr. A

1 WKK Wroc³aw 3 6      
2 UKS Komorów 3 5      
3 Bryza Kolbudy 3 4      
4 Novum |II 3 3      

Tabela koñcowa gr. B
1 Novum I 3 6      
2 UKS Gimbasket 3 5      
3 UKS Trójka 3 4      
4 Astoria Bydgoszcz 3 3      


Bryza Kolbudy  - Astoria Bydgoszcz 78 : 31  
Novum II  - UKS Trójka 16 : 146  
UKS Komorów  - Novum I 38 : 64  
WKK Wroc³aw  - UKS Gimbasket 85 : 39   
  

o 7 m-ce  Astoria Bydgoszcz  - Novum II 54 : 59
o 5 m-ce  Bryza Kolbudy  - UKS Trójka 44 : 72
o 3 m-ce  UKS Komorów  - UKS Gimbasket 55 : 28 
o 1 m-ce  Novum I  - WKK Wroc³aw 31 : 69

wkrótce fotki z turnieju

Ostateczna Kolejno¶æ w Turnieju
 
1. WKK Wroc³aw
2. MKS Novum I Bydgoszcz
3. UKS Komorów
4. UKS Gimbasket Przemy¶l
5. UKS Trójka ¯yrardów
6. UKS Bryza Kolbudy
7. MKS Novum II Bydgoszcz
8. UKS G26 Astoria Bydgoszcz