Turnieju m³odzików straszych rocz.1993 Tarnów
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 26 2006 00:00:00
 Kolejne sukcesy naszych m³odych koszykarzy. Z okazji ¦wiêta Niepodleg³o¶ci na hali "DOM-u SPORTU" w Tarnowie-Mo¶cicach rozegrany zosta³ "Turniej M³odzików z okazji ¦wiêta Niepodleg³o¶ci 11 Listopada". W turnieju tym udzia³ wziêli 4 zespo³y: gospodarze turnieju ZKS UNIA Tarnów, SOKO£ Rymanów, MOSM Bytom (klasa sportowa GIM. nr 6) oraz MKKS Rybnik.


.

Rozszerzona zawarto newsa
 Kolejne sukcesy naszych m³odych koszykarzy. Z okazji ¦wiêta Niepodleg³o¶ci na hali "DOM-u SPORTU" w Tarnowie-Mo¶cicach rozegrany zosta³ "Turniej M³odzików z okazji ¦wiêta Niepodleg³o¶ci 11 Listopada". W turnieju tym udzia³ wziêli 4 zespo³y: gospodarze turnieju ZKS UNIA Tarnów, SOKO£ Rymanów, MOSM Bytom (klasa sportowa GIM. nr 6) oraz MKKS Rybnik.
FOTORELACJA-Z-MECZU
.


Najlepszym zespo³em turnieju okaza³ siê Rybnicki MKKS odnosz±c komplet zwyciêstw rzek³o by siê powiedzieæ przyjechali zwyciê¿yli Puchar i ...wyjechali
O drug± pozycje walczyli gospodarze Turnieju ZKS UNIA Tarnów kontra MOSM Bytom...po bardzo zaciêtym, wyrównanym i emocjonuj±cym spotkaniu w samej koñcówce okaza³y siê lepsze Jaskó³ki z Tarnowa
 
Koñcowa Kwalifikacja
 
1 MKKS Rybnik
2 ZKS UNIA Tarnów
3 MOSM Bytom
4 SOKO£ Rymanów
 
Najlepsi zawodnicy Turnieju
 
MKKS RybnikMaciek Niedzia³kowski
ZKS UNIA Tarnów Jakub Wojciechowski
MOSM Bytom Sylwester Studziñski
 
Najlepsi strzelcy ¦l±skich klubów
 
1 Studziñski Sylwester - 23+17+10=50
2 Maciek Niedzia³kowski - 14+23+2=  39
3 Krzysztof Gawenda - 14+18+2 + 34
4 Maciej Rakoczy - 21+5+7= 33
5 Stolarczyk Patryk - 7+10+10=27