Bytomski Turniej Kadetów o Puchar ¯ycia Bytomskiego
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 21 2006 00:00:00
 Nie chcê piæ nie chce braæ tylko w KOSZYKÓWKE graæ !
pod takim has³em rozgrywany by³ turniej w Bytomiu .

Rozszerzona zawarto newsa
 przewaga w granicach 10 punktów dla Hajduk ale w koñcu na kilkana¶cie sekund przed koñcowym gwizdkiem Bytomianie doprowadzili do remisu 81-81 ..i wtedy samotnym rajdem przez ca³y boisko popisa³ siê Pawe³ Jurczyñski zdobywaj±c z pod kosza decyduj±ce punkty ..wprawdzie zosta³y jeszcze 3 sekundy jednak MOSM-owi zabrak³o szczê¶cia .Ju¿ nied³ugo filmiki z ostatnich akcji tego meczu

MKS Zabrze - MOSM Bytom II 79-44

Kwarty: 6-19, 12-21, 13-24, 13-15

Punkty dla MOSM Bytom II : Buga³a 2, Studziñski 2, Krzynicki 2, Dziemba Marcel.17, Zaj±c 2, S³ania 5, Czypionka M. 0, Dziemba Mateusz 3, Tymczyszyn 2, Wleciak 9, Sem³ów 0, Pichaczek 0

Punkty dla MKS Zabrze : Deja 4, Sakowicz 14,Ma¶lanka 22,Zió³kowski 5, Bogiel 0, Moralewicz 19, Szymaniak 0, Baszczol 0,Gorzawski 6, Stuchuk 0, Ogrodnik 6


MOSM Bytom I – UKS Hajduki Chorzów 81 - 83

kwarty : 18-29, 25-22, 17-18, 21-14

Punkty dla MOSM Bytom I : Franz 19, Rosa 0, Strzelecki 8, Gros 7, Krzysztopolski 8,
Adamiec 0, ¯urke 15, Marciszewski 12, B³epowski 0, Lebek –

UKS Hajduki Chorzów :
Ró¿ycki -, Anlauf 0, Skop 4, Wiszkowski 0, Duering 11, Balon 3,
¯uchowski 0 ,Gruth 19, Karwacki13, Musia³ 3, Jurczyñski 28, Piotrowski-

Najskuteczniejszym zawodnikiem w tym turnieju zosta³ Pawe³ Jurczyñski zdobywaj±c ³±cznie w trzech meczach 86 pkt. Co daje mu ¶rednia 28,7 pkt na mecz 1. Pawe³ Jurczyñski Hajduki Chorzów 30-28-28 = 86
 2. Micha³ Moralewicz MKS Zabrze 16-19-33 = 65
 3. Jakub Gruth Hajduki Chorzów 25-11-20 = 56
 4. Aleksander Ma¶lanka MKS Zabrze 22-15-12 = 49
 5. Dziemba Mateusz MOSM Bytom II 12-16-17 = 45
 6. £ukasz ¯urek MOSM Bytom I 15-8-17 = 40


  Drugi dzieñ Turnieju

  W drugim dniu turnieju o Puchar ¯ycia Bytomskiego Hajduki Chorzów zdecydowanie pokonali MOSM Bytom II 75-53 .Kolejny pojedynek to mecz pomiêdzy zespo³em MKS Zabrze a MOSM Bytom I .Zabrzanie pokazali w tym meczu ¿e to oni bêda± rozdawaæ karty nie tylko w ca³ym turnieju ale i w lidze

  Pierwszy dzieñ turnieju
W pierwszym dniu turnieju o Puchar ¯ycia Bytomskiego jak pierwsi wyszli na parkiet kadeci z Zabrza i Chorzowa . Faworyzowani Chorzowianie nie sprostali dobrze dzi¶ graj±cym zawodnikom z MKS Zabrza gdzie w pierwszej pi±tce trener Moralewicz wystawi³ trzech zawodników z rocznika 92 - Deja ,Ogrodnik ,Sakowicz natomiast Chorzowianie zagrali ca³ym rocznikiem 91 W drugim meczu na przeciw siebie stanêli dwie Bytomskie dru¿yny ,, Bitwê o Bytom ,, wygrali m³odsi zawodnicy pod wodz± trenera Niedbalskieg

UKS Hajduki Chorzów - MKS Zabrze 67 –75

Kwarty : 22-9 , 21-29 , 13-8 , 19-21
 
Punkty dla MKS Zabrze : Deja 6, Sakowicz 9, Ma¶lanka 12, Zió³kowski 6, Moralewicz 33, Ogrodnik 9
 
Punkty dla UKS Hajduki Chorzów : Anlauf 2 , Wiszkowski 4, Skop 2, Gruth 25, Karwacki 2, Musial 2, Jurczyñski 30

MOSM Bytom I – MOSM Bytom II 61 – 71

 
Kwarty : 12-12 , 16-14 , 15-25 , 18-14
 
Punkty dla MOSM Bytom II : Buga³a 6, Dziemba Mateusz 16, Zaj±c 9 , S³ania 4, Czypionka 8, Dziemba Marcel 16, Tymczyszyn 1, Wlecial 8, Piechaczek 3

Punkty dla MOSM Bytom I : Franz 6, Strzelecki 7, Gros 8 , Krysztopolski 9 , Soko³owski 10, Adamek 4 , ¯urke 8, Marciszewski 4, B³êdowski 5