Turniej w Krnowie
Dodane przez zibi dnia Grudzie 30 2009 22:00:00
 FOTO-ZIBI         

 FILMIKI                    

WYNIKI

Rozszerzona zawarto newsa

Poniedzia³ek  28.12.2009

Èeské Budìjovice - Elk 34:45 (2:10, 26:22, 32:36)
Katowice - Zyrardów 19:57 (5:14, 13:31, 15:39)
Krnov - Ostrów Wielkopolski 13:61 (3:14, 11:25, 13:38)
Prostìjov - Elk 44:41 (4:3, 18:17, 34:25)
Zyrardów - Èeské Budìjovice 46:31 (14:4, 28:12, 32:22)
Ostrów Wielkopolski - Katowice 60:14 (6:7, 17:9, 29:12)
Krnov - Elk 32:56 (4:10, 12:33, 22:47)
Prostìjov - Zyrardów 41:56 (9:19, 16:36, 26:50)
Èeské Budìjovice - Katowice 48:33 (8:11, 26:13, 38:25)

Wtorek 29.12.2009

Ostrów Wielkopolski - Prostìjov 41:36 (11:8, 21:17, 25:34)
Zyrardów - Elk 84:39 (22:11, 42:27, 58:33)
Krnov - Katowice 30:34 (10:8, 17:18, 25:26)
Prostìjov - Èeské Budìjovice 47:25 (11:13, 18:15, 43:17)
Elk - Ostrów Wielkopolski 20:85 (0:27, 13:42, 18:52)
Krnov - Zyrardów 27:58 (6:16, 8:27, 21:47)
Katowice - Prostìjov 29:53 (9:12, 14:29, 16:42)
Èeské Budìjovice - Ostrów Wielkopolski 28:54 (7:24, 13:32, 24:38)
¦roda  30.12.2009

Krnov - Èeské Budìjovice 19:62 (6:22, 11:36, 19:50)
Elk - Katowice 43:28 (8:7, 21:13, 34:18)
Ostrów Wielkopolski - Zyrardów 39:38 (16:11, 20:23, 25:33)
Krnov - Prostìjov 26:51 (4:12, 10:23, 20:37)

  I MVP TURNIEJU
 Najlepszy Strzelec Turnieju

 Mateusz Ponitka
 Ostrów Wielkopolski


II MVP Turnieju
Prostejov
FOTO-ZIBI          FILMIKI

KOÑCOWA KLASYFIKACJA

MIEJSCE FOTO DRU¯YNY sk³ad i punky zawodnikow  MVP DRUZYNY 
 I

  UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP

4 Aleks Konowalski  16
5 Wojciech Berdziñski  17
6 £ukasz Jankowiak  46
7 Maksymilian G±siorek  18
8 Kamil Szymczak  41
9 Marcel Ponitka  97
10 Daiel Stendera  23
11 Kornel Bartkowiak  13
13 Micha³ Kostrzewski  20
14 Julian Patalas 10

trener: Andrzej Suski
   
 II  UKS 3 ¯YRARDÓW

4 Karol Galantowicz  24
5 Hubert Gruza  37
6 Oskar Solarski   10
7 Miko³aj Szczepaniak  23
9 Kacper Galantowicz  19
10 Mateusz Malanowski  42
11 Rafa³ Urbaniak  22
12 Dawid Parol  25
13 Damian Zemlik  16
14 Damian Orêbski  40
15 Albert Bakalarski  10
16 Marcel Klimiuk  11
18 Karol Odolczyk 36
28 Radek Nowak   6
8 Kamil Tomzik  8
trener: Leszek Kamiñski 
   
 III   BK Prostìjov   
 IV  UKS NENUFAR 5 E£K

4 Micha³ Kolenda  76
5 Marcin Mocarski  36
6 Maciej £owczyk  34
7 Krzysztof Pierczyk  5
8 Jakub Ustienny  6
10 Jakub Bujnarowski  4
12 Damian Szubich  4
13 Jakub Jankowski  2
14 Piotr Koz³owski  4
15 Kacper Juszkiewicz  0
16 Kamil Fiedorowicz   8
17 Bart³omiej Szumowski 7
18 £ukasz Kolenda  34
trener: Edward Traskowski
   
   V  BSK Czeskie
Budìjovice
   
 VI  UKS SP 27 Katowice

4 Dawid Czechelus  14
5 Maciej Lubina  4
6 Szymon Dziura  9
7 Micza³ Janecki 5
8 Micha³ Burkot  21
9 Micha³ Kempski  26
10 Szymon Wieczorek 18
11 Daniel Dziki  0
12 Adam Strza³ka  4
13 Mateusz Ma³ochleb 13
14 Mateusz Puszek 20
15 Kamil Jureczko  21
trenerka: Lidia Cichoñ
   
   Czeskie Budejovice  
 VII  BCM LOKOMOTIVA
INTEX Krnov