Kadra Polski U-15 rocz.1991/92 Camp Centralny Gdañsk 2006
Dodane przez zibi dnia Sierpie 21 2006 00:00:00
 Wydzia³ Szkolenia POZKosz informuje, ¿e w terminie 11-15.07.2006 odbywa³ siê Camp Centralny PZKosz w koszykówce dziewcz±t i ch³opców. Camp odbywa³ siê na obiektach gdañskiej AWFiS. Na powy¿szej akcji odbêdzie siê selekcja do Reprezentacji Polski dziewcz±t i ch³opców z rocznika 1991 i m³odsi. Mi³o nam donie¶æ ¿e województwo ¦l±skie na tej akcji reprezentuj±:

Rozszerzona zawarto newsa
 Wydzia³ Szkolenia POZKosz informuje, ¿e w terminie 11-15.07.2006 odbywa³ siê Camp Centralny PZKosz w koszykówce dziewcz±t i ch³opców. Camp odbywa³ siê na obiektach gdañskiej AWFiS. Na powy¿szej akcji odbêdzie siê selekcja do Reprezentacji Polski dziewcz±t i ch³opców z rocznika 1991 i m³odsi. Mi³o nam donie¶æ ¿e województwo ¦l±skie na tej akcji reprezentuj±:

Wojciech Juszkiewicz - Zag³êbie Sosnowie
, Pawe³ Jurczyñski - Hajduki Chorzów, Rafa³ Chrobok - MKKS Rybnik, Bartosz Ka³u¿a - MOSiR Cieszyn, Pawe³ Makowiecki - MKS Kêdzierzyn Ko¼le


Wojciech Juszkiewicz   Pawe³ Jurczyñski        Bartosz Ka³u¿a        Rafa³ Chrobok Pawe³ Makowiecki