Podsumowanie ¦KM 2009/2010
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 02 2010 00:28:38
U-13 M£ODZICY M£ODSI rocznik 1997 SEZON 2009/2010

 Tabela po zakoñczeniu rozgrywek sezonu 2009/2010

1. MMKS Rybnik
2. GTK Fluor Britam Gliwice
3. MKS Zabrze
4. MCKS Czelad¼
5. MKS D±browa Górnicza
6. UKS SP 27 Katowice
7. KS MOSM Tychy II
8. UKS C.Hartwig K-ce
9. MCKiS Jaworzno
10. KS MOSM Tychy I
11. KTK Knurów
12. KS Pogoñ Ruda ¦l.
13. MKS Strzelce Opolskie
14. MKKS Zag³êbie Sosnowiec
15. KS. Niwa O¶wiêcim


Klasyfikacja 10 najlepszych strzelców w sezonie 2009/2010


1. Grocki Artur MMKS Rybnik 499 
2. Kurek Maciej MKS Zabrze 455 
3. Wieczorek Szymon UKS SP 27 Katowice 362
4. Koæma Maciej MKS D±browa Górnicza 311
5. £ubkowski Sylwester UKS C.Hartwig Katowice 310
6. Sewio³ Wiktor MCKiS Jaworzno 288
7. Boryka Dawid MKS D±browa Górnicza 275
8. Przewo¼niak Benjamin MCKS Czelad¼ 271
9. Mansel Patryk MCKS Czelad¼ 262
10. Usendiah Bassey KS MOSM I Tychy 262
11. Raff Pawe³ KS MOSM Tychy II 259

Klasyfikacja 5 najlepszych strzelców za 3 punkty w sezonie 2009/2010

1. Koæma Maciej – 12, MKS D±browa Górnicza
2. Sot Oskar – 10, MMKS Rybnik
3. Sadzyñski Piotr – 9, MCKiS Jaworzno
4. Raff Pawe³ – 8, KS MOSM Tychy II
5. Capta Damian – 8, MKS Strzelce Opolskie

ALL STARS IV Gala ¦KM Tychy 2010

Grodzki Artur MKKS Rybnik - MVP sezonu
£ojewski Wojciech GTK Gliwice
Kurek Maciej MKS Zabrze
Przewo¼niak Beniamin MCKS Czelad¼
Boryka Dawid MKS Dabrowa Gornicza

U-14 M£ODZICY STARSI rocznik 1996 SEZON 2009/2010

 Tabela po zakoñczeniu rozgrywek sezonu 2009/2010

1. GTK Fluor Britam Gliwice PÓ£FINA£ MP 1/16
2. MKS D±browa Górnicza  PÓ£FINA£ MP 1/16
3. MOSiR Cieszyn PÓ£FINA£ MP 1/16
4. MKS Zabrze ÆWIERÆFINA£ MP 1/32
5. MKKS Rybnik
6. MCKS Czelad¼
7. KS MOSM Tychy
8. MKS Wodzis³aw
9. Niwa O¶wiêcim
10. GUKS Gwarek Paw³owice
11. MCKiS Jaworzno
12. UKS SP 27 Katowice
13. SSKS Hawajskie Koszule
14. MKKS Zag³êbie Sosnowiec
15. UKS MOSM Bytom
16. SSKS Hawajskie Koszule II

Klasyfikacja 10 najlepszych strzelców w sezonie 2009/2010

 1. Wieczorek Patryk  MKS D±browa Górnicza 535
2. Kostecki Jakub  MKS Zabrze 418
3. Kuboszek Micha³  MOSiR Cieszyn 368
4. P³u¿ek Maksymilian  KS Niwa O¶wiêcim 348
5. Gola Pawe³ MCKiS jaworzno 317
6. Krogulewski Bart³omiej  MOSiR Cieszyn 277
7. Józefów Mateusz  KS MOSM Tychy 269
8. Wrazid³o Dariusz  MKS Zabrze 246
9. Kro¶niak Mateusz  MKS Zabrze 233
10. S³adek B³a¿ej  MKKS Rybnik 226

Klasyfikacja 5 najlepszych strzelców za 3 punkty w sezonie 2009/2010

 1. Kuboszek Micha³ – 29 MOSiR Cieszyn
2. Wieczorek Patryk – 25 MKS D±browa Górnicza
3. Nowak Wojciech – 21 NIVA O¶wiecim
4. P³u¿ek Maksymilian – 14 NIVA O¶wiecim
5. Oszczepaliñski Rafa³ – 13 GGTK GliwiceALL STARS IV Gala ¦KM Tychy 2010

         
Wieczorek
Patryk
MKS Dabrowa G
MVP sezonu
Sanny
Oskar
GTK Gliwice
Kuboszek
Micha³

MOSiR Cieszyn
Kostecki
Jakub
MKS Zabrze
Piszczek
Maciej
TKM Knurów


U-16 KADECI rocznik 1994/95 SEZON 2009/2010

 Tabela po zakoñczeniu rozgrywek sezonu 2009/2010

1. UKS MOSM Bytom  FINA£ MP U-16 VI miejsce
2. GTK Fluor-Britam Gliwice I PÓ£FINA£ MP U-16
3. UKS C.Hartwig Katowice ÆWIERÆFINA£ MP U-16
4. MKS D±browa Górnicza I ÆWIERÆFINAL MP U-16
5. MKS Zabrze
6. MKKS Rybnik
7. MOSiR Cieszyn
8. K¦ AZS Katowice
9. MKS Smyk Prudnik
10. KS Centrum Wodzis³aw ¦l±ski
11. MKS D±browa Górnicza II
12. KS MOSM Tychy
13. MCKiS Jaworzno
14. MKKS Rybnik II
15. MCKiS Jaworzno II
16. UKS MOSM Bytom II
17. SSKS Hawajskie Koszule ¯ory
18. GTK Fluor-Britam Gliwice II
19. KS Królewscy Chorzów
20. MCKS Czelad¼
21. UKS Szesnastka Czêstochowa
22. GUKS Sukces Lipowa
22. MKS Zabrze II

Klasyfikacja 10 najlepszych strzelców w sezonie 2009/2010

 1. Jakub Bulira (MOSM Tychy) 35,52 746/21
2. Mateusz Szczotka (SSKS ¯ory) 28,93 405/14
3. Micha³ Kubaczka (MOSiR Cieszyn) 28,00 588/22
4. Kosma Ko³cz (GTK Gliwice I) 25,15 503/12
5. Jakub Patoka (MKS Zabrze I) 24,85 497/20
6. Patryk Dereziñski (Centrum Wodzis³aw ¦l.) 24,00 480/20
7. Jakub Urbañczyk (MCKiS Jaworzno II) 23,74 451/19
8. Mateusz Ostrowski (Królewscy Chorzów) 22,92 275/12
9. Dawid Kinczewski (C.Hartwig Katowice) 20,06 341/17
10. Mateusz Miga³a (MOSM Bytom I) 18,77 244/13Klasyfikacja 5 najlepszych strzelców za 3 punkty w sezonie 2009/2010

 1. Kosma Ko³cz (GTK Gliwice I) 42 w 20 meczach
2. Rafa³ Pawlun (MOSiR Cieszyn) 31 / 19
3. Kamil Odrobina (Smyk Prudnik) 25 / 20
4. Micha³ Kubaczka (MOSiR Cieszyn) 24 / 21
5. Bartosz Jó¼wiak (C.Hartwig Katowice) 23 / 19ALL STARS IV Gala ¦KM Tychy 2010

        
Miga³a
Mateusz

MOSM Bytom
MVP sezonu
Sanny
Stanferd 
GTK Gliwice
Patoka
Jakub
MKS Zabrze
Zawadzki
Mateusz
MKS D±browa
Kinczewski
Dawid

H.Katowice 

U-16 JUNIORZY rocznik 1992/93 SEZON 2009/2010

 Tabela po zakoñczeniu rozgrywek sezonu 2009/2010

1. MKS SMYK Prudnik FINA£ MP U-18 VIII miejsce
2. MKS Zabrze ÆWIERÆFINA£ MP U-20
3. MKKS Rybnik ÆWIERÆFINA£ MP U-20
4. KS Centrum Wodzis³aw ¦l±ski ÆWIERÆFINA£ MP U-20
5. UKS MOSM Bytom
6. MKS D±browa Górnicza
7. UKS SP-27 Katowice
8. MOSM Tychy
9. MOSiR Cieszyn
10. GTK Fluor-Britam Gliwice
11. MCKS Czelad¼
12. KS Pogoñ Ruda ¦l±ska
13. MKKS Zag³êbie Sosnowiec
14. KKS Mickiewicz KatowiceKlasyfikacja 10 najlepszych strzelców w sezonie 2009/2010


 1. STALICKI Kacper MKS SMYK 197/7 28,1
2. CZECH Pawe³ KS Centrum 185/8 23,1
3. WZIÊTEK Szymon MKKS Rybnik 172/8 21,5
4. PAWLIK Mateusz UKS SP-27 165/8 20,6
5. MATUSIK Mateusz KS Centrum 154/8 19,2
6. MADZIAR Tomasz MKS SMYK 134/5 26,8
7. PASZEK Grzegorz MKKS Rybnik 130/8 16,2
8. BANASZCZYK Pawe³ MKKS Zag³êbie 126/5 25,2
9. BENLAZEREG Djamel UKS SP-27 125/7 17,9
10. BUGA£A Jakub UKS MOSM Bytom 118/8 14,7

Klasyfikacja 5 najlepszych strzelców za 3 punkty w sezonie 2009/2010

 1. SZKLARZ Patryk MKKS Rybnik 25/8
2. PAWLIK Mateusz UKS SP-27 21/8
3. OLEKSY Jaros³aw MKS SMYK 18/8
4. STALICKI Kacper MKS SMYK 16/7
5. SKRZESIEWICZ Bart³omiej MCKS Czelad¼ 16/6

ALL STARS IV Gala ¦KM Tychy 2010


       
Stalicki
Kacper

SMYK Prudnik
MVP sezonu
Madziar
Tomasz
SMYK Prudnik
Wziêtek
Szymon
MKKS Rybnik
Deja
Dominik

MKS Zabrze
Ko³akowski
Dawid

MKS Zabrze


U-20 JUNIORZY STARSI rocznik 1999/91 SEZON 2009/2010

 Tabela po zakoñczeniu rozgrywek sezonu 2009/2010

1. KKS Mickiewicz Katowice PÓ£FINA£Y MP U-20
2. K¦ AZS Katowice PÓ£FINA£Y MP U-20

3. KS Pogoñ Ruda ¦l±ska
4. UKS „SP 27” Katowice
5. MKKS Zag³êbie Sosnowiec


Klasyfikacja 10 najlepszych strzelców w sezonie 2009/2010

 1. Jurczyñski Pawe³ Pogoñ Ruda ¦l. 180/8 22,5
2. Pawlik Mateusz UKS SP 27 Katowice 157/8 19,8
3. Rak Mateusz Zag³êbie Sosnowiec 146/7 20,9
4. Stankala Tomasz Pogoñ Ruda ¦l±ska 122/7 17, 4
5. Modrzyñski Jakub Pogoñ Ruda ¦l. 98/8  12,3
6. Jurga Adam Mickiewicz Katowice 95/6 15,8
7. Handwerker Wojciech AZS Katowice 84/8 10, 5
8. Adamczyk Wac³aw AZS Katowice 83/7 11,9
9. Jasiówka Micha³ Zag³êbie Sosnowiec 83/7 11,9
10. Gruth Jakub Pogoñ Ruda ¦l. 81/7 11,6

Klasyfikacja 5 najlepszych strzelców za 3 punkty w sezonie 2009/2010

 1. Jurczyñski Pawe³ Pogoñ Ruda ¦l. 22/8
2. Pawlik Mateusz UKS SP 27 Katowice 21/8
3. Matlok £ukasz Mickiewicz Katowice 10/7
4. Rak Mateusz Zag³êbie Sosnowiec 9/7
5. Handwerker Wojciech AZS Katowice 9/8


ALL STARS IV Gala ¦KM Tychy 2010

         
Jurczyñski 
Pawe³ 
POGOÑ Ruda
MVP sezonu
Adamczak
Wac³aw 
AZS Katowice
Gworek
Przemys³aw
AZS Katowice
Jurga
Adam 
MICKIEWICZ
Pawlik 
Mateusz
UKS SP 27