News - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 14:27:00
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Puchar Prezesa UKS” Olimpijczyk ‘’ rocz.2005 Ostrów Wielkopolski 6-8.X.2017
Turnieje Podsumowanie
 Od pi±tku do niedzieli w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim odbywa³ siê Miêdzynarodowy  Turniej Koszykówki Ch³opców rocznika 2005 i m³odsi. Do Ostrowa zawita³y takie zespo³y jak: UKS Lider Swarzêdz, UKS Trójka ¯yrardów, Twarde Pierniki Toruñ, Sporta Scola Sigulda       ( £otwa ), Basket Klub Krnov ( Czechy ) oraz gospodarz turnieju UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski. Przez trzy dni rozegrano 15 spotkañ  systemem „ ka¿dy z ka¿dym „. Rywalizacja ta wy³oni³a nastêpuj±cy koñcowy wynik .
IX Memoria³ M.Smêtka rocz. 2002 Tarnów 7-8.X.2017
Turnieje Podsumowanie
 7.10 - 8.10.2017 odby³ siê IX Memoria³ Micha³a Smêtka w koszykówce ch³opców rocznik 2002 - i m³odsi , kategoria wiekowa kadet "A". Najlepsz± dru¿yn± dwudniowych zmagañ okaza³a siê dru¿yna MUKS"1811" TARNÓW , która wygra³a wszystkie mecze w Memoriale
V Puchar Firmy Pagmer rocz.2004 Rawicz 6-8.X.2017
Turnieje Podsumowanie
 Kadra Wielkopolski wygrywa  puchar frmy PAGMER

Puchar Burmistrza Miasta Che³mna 2004 i 2006 Che³mno 6-8.X.2017
Turnieje Podsumowanie
 W ogólnopolskim turnieju koszykówki ch³opców o Puchar Burmistrza Miasta Che³mna w kategorii U14 ostatecznie wyst±pi³y 4 zespo³y plus zespó³ ze starszego rocznika,MChKK II Che³mno który rozegra³ w niedzielê dodatkowy mecz z zespo³em z Warszawy.
V Wieliczka Cup rocz.2006 Wieliczka 29.IX-1.X.2017
Turnieje Podsumowanie
 ,,Dominatorzy,, z Grójca znowu na najwy¿szym podium
Antek Juraszewski sprawi³ sobie prezent na swoje 11  urodziny
Król strzelców i MVP turnieju

s± ju¿ fotki pana Bogdana
VI Basket Cup rocz.2004 Bydgoszcz 29.IX-1.X.2017
Turnieje Podsumowanie
 KKS Pro-Basket NIJHOF WASSINK Kutno wygrywa szósty  Ogólnopolski Turniej Koszykówki   Bydgoszcz Basket Cup


XVII im. A. Grzegorzewskiego rocz. 2003 i 2000 Olsztyn 29.IX-1.X.2017
Turnieje Podsumowanie
 Ju¿ po raz siedemnasty w dniach (29 wrze¶nia/1 pa¼dziernika) odbywa³ siê w Olsztynie Memoria³ Aleksandra Grzegorzewskiego, jednego z najwybitniejszych trenerów na Warmii i Mazurach (Jego ¿yciorys przypominamy w dalszej czê¶ci). Rywalizowali kadeci m³odsi i juniorzy i w ten sposób uczcili pamiêæ szkoleniowca, który m³odzie¿y po¶wiêci³ siê bez reszty.
XIII Pivot Cup ch³ i dz. rocz 2005 i 2006 ¯yrardów 29.VIII - 1.X.2017
Turnieje Podsumowanie
  31 zespo³ów m³odzie¿owych, ponad 450 uczestników, 80 meczy rozgrywanych na terenie ¿yrardowskich hal sportowych w czterech kategoriach wiekowych (dziewcz±t i ch³opców z rocznika 2005 I 2006), to liczby okre¶laj±ce rozgrywany w dniach 29.09-01.10.2017 w ¯yrardowie XIII Miêdzynarodowy Festiwal Koszykówki PIVOT CUP.
Pabianice Basket Cup rocz.2004 Pabianice 29.IX.1.X.2017
Turnieje Podsumowanie
 TKM W³oc³awek wygrywa
Ogólnopolski turniej koszykówki Pabianice Basket Cup

II Warmia Cup rocz.2002 Olsztyn 22-24.IX.2017
Turnieje Podsumowanie
 W miniony weekend (23/24 wrze¶nia) w hali w Kortowie odbywa³ sie turniej koszykówki ch³opców (rocznik 2002) Warmia Cup.Do rywalizacji przyst±pi³o piêæ zespo³ów, Olsztyn reprezentowa³a Akademia Koszykówki (organizator imprezy). Najpierw dru¿yny zagra³y fazê zasadnicz± (ka¿dy z ka¿dym), potem odby³y siê mecze fina³owe (pierwszy z drugim i trzeci z czwartym). Turniej wygrali koszykarze Nowym Bydgoszcz
Kaspro Cup rocz.2000 Ostrów Wielkopolski 29.VII-1.X.2017
Turnieje Podsumowanie
 Kasprowiczanka Ostrów Wielkopolski wygrywa Ogólnopolski Turniej Koszykówki Juniorów

Strona 5 z 181 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
45
45
Festiwal Szwajcaria 2008
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi