News - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Czerwiec 20 2018 12:58:29
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kadra Polski U15 rocz.2002 Turniej Mi?sk
Kadra Polski
 Polska druga w Turnieju Kadr Narodowych U15 w Mi?sku
Kacper K?aczek najlepszym Strzelcem turnieju
Kacper Gordon najlepszym rozgrywaj?cym
VII MTB rocz.2005 i 2003 Katowice 24-26.XI.2017
Turnieje Podsumowanie
Mistrzowie VII Edycji MTB

U13: UKS 27 Katowice

U15: TS Wis?a Kraków
XXV Puchar £om¿yczki rocz.2007 £om¿a 24-26.X.2017
Turnieje Podsumowanie
 Puchar ?om?yczki wyjecha? do Komorowa
XVII Puchar Prezydenta chl. i dz. ?yrardów 24-26.XI.2017
Turnieje Podsumowanie
 W dniach 23-26.11.2017 po raz kolejny w ?yrardowie odby? si? XVII Turniej Koszykówki Dziewcz?t i Ch?opców o Puchar Prezydenta Miasta ?yrardowa. Do hali sportowej AQUA ?yrardów zjecha?y si? znane ekipy z ca?ej Polski m. in. Start Lublin, Pro Basket Mi?sk Mazowiecki, Kadra Województwa Zachodniopomorskiego, MKS MOS Katowice, ?KS ?ód? i gospodarz turnieju UKS Trójka ?yrardów. W sumie w turnieju wzi??o udzia? oko?o 250 dziewcz?t i ch?opców. Pod wzgl?dem sportowym turniej sta? na wysokim poziomie wi?kszo?? meczów by?a bardzo zaci?ta.
Kadra Polski U15 rocz.2002 Konsultacja Gi?ycko 26-30.XI.2017
Kadra Polski
 AKCJA SZKOLENIOWA KADRY U15M 26-30.11.2017,GI?YCKO
Pierwsze kroki kadry 2003
Kadra Polski
Ma³o który trener Kadry Polski zdobywa siê na publiczne podsumowanie swoich podopiecznych. Dawid Mazur bo o nim mowa na swojej stronie internetowej www.dawidmazur.com umie¶ci³ obszerny artyku³ ,, Pierwsze kroki kadry 2003,,.  SKM  pozwoli³ sobie za zgoda autora przekopiowaæ artyku³ na swoj± witrynê. Zamie¶ci³em tak¿e fotki sylwetek zawodników bior±cych udzia³ w Campie Centralnym  który odby³ siê latem w Gi¿ycku oraz zawodników którzy doszli do kadry. Za fotki dziêkuje trenerowi Tomaszowi Chwia³kowskiemu. Kadra Polski U14 ju¿ w tym roku siê nie spotka. Kilku Reprezentantów Polski poka¿e siê na turnieju towarzyskim PYHH w Opalenicy w dniach 15-17 Grudnia
BASKET CAMP FERIE ZIMOWE 2018
Campy / Obozy
 Ruszy³y zapisy na zimowy Basket Camp w Wa³czu. Wykorzystaj ferie zimowe, aby koñcówka sezonu nale¿a³a do Ciebie. „W ferie zimowe skupimy siê g³ównie na technice indywidualnej i pracy nad z³ymi nawykami. Oczywi¶cie pojawi± siê tak¿e elementy wytrzyma³o¶ci i szybko¶ci, jednak tego typu treningów bêdzie mniej ni¿ latem. Zale¿y nam na tym, aby nasi Campersi zagrali bardzo dobrze w kluczowej fazie sezonu” - mówi za³o¿yciel i g³ówny trener Basket Campu, Wojciech Zeidler.
OOM Dywizja A rocz.2004 Szczyrk 10-12.XI.2017
U-15 Kadry Woj
 Turniej  Kadr Wojewódzkich Dywizji A w Szczyrku zakoñczony.
By³em ju¿ na kilkudziesiêciu turniejach ale nigdy na turnieju o ,,rozstawienie,, do turnieju Fina³owego. Po raz pierwszy na turnieju na jakim by³em  nie by³o pucharów, medali statuetek itd. Turniej  w COS-ie  w Szczyrk mia³ na celu rozstawienie dru¿yn do grup Fina³owych OOM Podkarpackie 2018 ,a tak¿e wyszukania utalentowanych, zdolnych oraz perspektywicznych zawodników do szkolenia centralnego. Wszystkie spotkania ogl±da³ przedstawiciel PZKosz pan Ryszard Pietruszak. Swoj± obecno¶ci± zaszczyci³ na szef wyszkolenia PZKosz pan Kazimierz Miko³ajec.

 
Turnieje fina³owe OOM Ch³opców i Dziewcz±t odbêd± siê na terenie Podkarpacia w dniach 7-11 lutego 2018 roku.
Wroc³awski Festiwal Krasnal rocz.2007 Wroc³aw 10-12.XI.2017
Turnieje Podsumowanie
 W dniach 10 – 12.11.2017 r. w hali WKK Sport Center, rozgrywany by³ turniej koszykówki o Puchar Wroc³awskiego Krasnala w roczniku 2007 i m³odsi. Klub WKK reprezentowa³y dwie dru¿yny WKK I Wroc³aw i WKK II Wroc³aw. Oprócz wroc³awskich koszykarzy, na parkiecie rywalizowa³y dru¿yny: UKS 7 Trefl Sopot, UKS 27 Katowice, ¯AK ¯ory i UKS Otmuchów.
Turniej minikoszykówki rocz.2007 Warszawa 10-12.XI.2017
Turnieje Podsumowanie
 Przez 3 dni ch³opcy z rocznika 2007 i m³odsi rywalizowali na UFFO WAWER CUP. W ka¿dym meczu m³odzi koszykarze dostarczali nam mega emocji , dramatyczne koñcówki, dogrywki, zmiana prowadzeñ, ³zy szczê¶cia i smutku
XIII Olsztynek Top rocz.2006 Olsztynek 10-12.XI.2017
Turnieje Podsumowanie
 Puchar Burmistrza Miasta Olsztynka w koszykówce dziewcz±t WYGRYWA UKS Bryza Kolbudy w kategorii ch³opców TKM W³oc³awek
Strona 3 z 181 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi