News - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
FOTO ¦KM Kadry 93-97 Kadry woj. 98/02 Minibasket 05/07 2008 2009 2010 A 2010 B 2011 A 2011 B Foto 2012 A 2012 / IV.2016 Foto 2011 B Foto 2011 A Foto 2010 A Listopad 21 2017 20:28:40
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia
  Kalendarz 2017/2018

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U11 Rocznik 2007
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Najnowsze Filmik
Wsppraca

UKS Chromik ¯ary

UKS Basket Regnum Bydgoszcz

Blog Mlode Lwy

UKS Wojan Paw³owice

Górnik Wa³brzych

KS Pogon Ruda ¦l±ska

TS Basket  Gniezno

Piotrówka Radom

Nied¼wiadki Przemy¶l

¦l±ski Zwi±zek Koszykówki

SKM Zastal Zielona Góra

Podlaski Zwi±zek Koszykówki

WKS SL¡SK Wroc³aw

Wis³a Kraków

TKS Ro¶ Pisz

NOVUM Bydgoszcz

ASTORIA Bydgoszcz

Basket Wroc³aw 96

Korsarz Gdañsk

TKM W³oc³awek

REGIS Wieliczka

MKS MOS Konin

GTK Gdynia

WKK Wroc³aw

Pyra Poznañ

PZKosz

SMS Pzkosz W³adys³awowo

Lubelski Kosz

UKS Katowice

MKS Zabrze

GTK Gliwice

MKKS Rybnik

¦l±ski Basket Kurian

Rudzka Amatorska Liga Koszykówki

¦l±ska Letnia Liga Koszykówki

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Uytkownikw Online
Goci Online: 8
Uytkownicy Online: @zibi

Zarejestrowanych: 1,878
Nieaktywowany Uytkownik: 1
Najnowszy Uytkownik: ~Jakub Jamrozik
Ostatnie Artykuy
Kadra Polski 2003
2007
Medali¶ci MP U14
Medali¶ci MP U16
Medali¶ci MP U20
Galeria 2012-2016
Losowa fotka
Kolekcja Koszulek 654


II PYHH rocz.2003 Pó³fina³y: Grójec 6-8.X- Opalenica 15-17.XII Fina³ 2018 ????
Turnieje Podsumowanie
 Zakoñczy³ siê pierwszy pó³fina³ drugiej edycji PYHH (Polscy M³odzi Herosi) nieoficjalnie MP U15 bo jak to inaczej nazwaæ ?
W turniejach startuj± wszyscy finali¶ci MP U14 i czterech pó³finalistów. W po³owie grudnia wracamy do Opalenicy nigdy wcze¶niej nie zdarzy³o siê by w turnieju towarzyskim wystartowa³o sze¶ciu  finalistów i dwóch pó³finalistów MP. Zawodnicy sami op³acaj± sobie pobyt, organizatorzy ponosz± koszty sêdziów, op³aty hali, s³u¿ba zdrowia, statystyki puchary medale, statuetki i inne DZIÊKUJEMY
VII Puchar Narodów rocz.2006 Bia³ystok 27-29.XII.2017
Turnieje Zapowiedzi
 VII PUCHAR NARODÓW 2017

SPK Bia³ystok zaprasza do wziêcia udzia³u w  miêdzynarodowym turnieju koszykówki w terminie 27-29 grudnia 2017.
II Memoria³ B To³odziejskiego rocz.2000 Bydgoszcz 24-26.XI.2017
Turnieje zaproszenia
 KUJAWSKO-POMORSKI ZWI¡ZEK KOSZYKÓWKI  zaprasza na
II OGÓLNOPOLSKI MEMORIA£  IM. BOGDANA TO£ODZIECKIEGO  W KATEGORII JUNIORÓW (U-18 M)   2000 i m³odsi
TORUÑ, 24-26 LISTOPADA 2017 R.
IV Kasper Cup rocz.2006 Inowroc³aw 1-3.XII.2017
Turnieje zaproszenia
 Szkolny Klub Sportowy Kasprowicz Inowroc³aw zaprasza do udzia³u w IV Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki „Kasper-Cup”

rocznik 2006
termin: 1-3.XII.2017
XXVI Memoria³ R. Zamiary rocz.2002 Bydgoszcz 1-3.XII.2017
Turnieje zaproszenia
 KUJAWSKO-POMORSKI ZWI¡ZEK KOSZYKÓWKI  zaprasza na
XXVI OGÓLNOPOLSKI MEMORIA£ IM. ROMANA ZAMIARY W KATEGORII KADETÓW (U-16 M)  2002 i m³odsi
BYDGOSZCZ, 1-3 GRUDNIA 2017 R.
Turniej Koszykówki rocz.2006 Bia³a Podlaska 8-10.XII.2017
Turnieje zaproszenia
 Bialskie Stowarzyszenie Koszykówki "KADET"
ma  zaszczyt zaprosiæ na
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI  ROCZNIK 2006
Termin: 08-10.12.2017 r.
Turniej Juniorów 2000 i Kadetów 2002 Warszawa 8-10.XII.2017
Turnieje zaproszenia
 Miejski Klub Sportowy Polonia Warszawa ma zaszczyt zaprosiæ Pañstwa zespo³y na turniej koszykówki Juniorów U-18 i Kadetów U-16, który odbêdzie siê w dn. 08-10 grudnia 2017r. W obu rocznikach planowany jest udzia³ 6 zespo³ów – ka¿da z dru¿yn rozegra 5 spotkañ. W turnieju obowi±zuj± przepisy PZKosz, a mecze gramy w pe³nym wymiarze czasowym - 10min (czas zatrzymywany).
XXV ¦wi±teczny rocz. 2006 i 2007 Pruszków 15-17.XII.2017
Turnieje zaproszenia
 Warszawski Okrêgowy Zwi±zek Koszykówki Województwa Mazowieckiego serdecznie zaprasza na XXV ¦WI¡TECZNY TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI CH£OPCÓW o Puchar Starosty Pruszkowksiego  Pana Maksyma Go³osia rocznika 2006 oraz 2007,
który odbêdzie siê w dniach  15 – 17 grudnia 2017 w Pruszkowie.
Puchar Prezesa TKM rocz.2005 W³oc³awek 27-29.XII.2017
Turnieje zaproszenia
 Towarzystwo Koszykówki M³odzie¿owej we W³oc³awku, serdeczne zaprasza na na „ NOWOROCZNY TURNIEJ O PUCHAR PREZESA TKM W£OC£AWEK” dla dru¿yn z roczników 2005 i m³odsi, który odbêdzie siê w dniach 27-29 grudnia 2017 r.
V Dojlidy Cup rocz. 2002 i 2005 Bia³ystok 2-4.II.2018
Turnieje zaproszenia
 Akademia Koszykówki „M³ode ¯ubry” Bia³ystok  zaprasza na V Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki ch³opców rocznik 2002 i rocznik 2005 „V Dojlidy Cup”  Memoria³ Piotra Jung w terminie  2 – 4.02.2018 r.
VII RBC ROCZ. 2007, 2006 I 2005 Radom 17-20.V.2018
Turnieje zaproszenia
 Miêdzyszkolny Klub Sportowy Piotrówka Radom serdecznie zaprasza na 7 Radom Basket Cup 2018 - Miêdzynarodowy turniej koszykówki dla ch³opców w rocznikach 2005, 2006, 2007 organizowany w terminie od 17-20.05.2018r.
Strona 2 z 180 < 1 2 3 4 5 > >>


Puchar U15 rocz.2003
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Copyright © 2007 by Zibi