News: Przedsezonowe turnieje kadetów - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 10 2020 03:39:18
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Przedsezonowe turnieje kadetów
Turnieje Podsumowanie„Niebuszewo Cup 2009”

W zakoñczonym w niedzielê 13 wrze¶nia turnieju „Niebuszewo Cup 2009”, zwyciê¿y³ zespó³ Polonii Warszawa. Gospodarze imprezy zespó³ kadetów Wilków Morskich uplasowa³ siê na 4 pozycji. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Mariusza Malinowskiego z Polonii Warszawa.

Zespó³ warszawski zdecydowanie zwyciê¿y³ we wszystkich 5 spotkaniach  rozegranych na szczeciñskim turnieju. Jedynie ekipa ALBY Berlin by³a w stanie podj±æ wyrównan± walkê z zespo³em warszawskim.
Dru¿yna Wilków Morskich wygra³a spotkania z Basketem Kwidzyn 63:52 oraz z Siódemk± Sopot 54:42. Uleg³a natomiast  Astorii Bydgoszcz 39:79, Polonii Warszawa 28:70 oraz ALBIE Berlin 28:54.
Najlepiej nasz zespó³ – jak powiedzia³ trener naszego zespo³u Pawe³ Dzierba - zaprezentowa³ siê w przegranym spotkaniu z ALB¡, kiedy to przez wiêkszo¶æ spotkania zespó³ nasz prowadzi³ wyrównan± walkê z renomowanym przeciwnikiem. Natomiast za postawê w ca³ym turnieju trener nasz wyró¿ni³ Krzy¶ka Wojciechowskiego za du¿y wk³ad w wielu akcjach zakoñczonych sukcesem

WYNIKI-TABELA


III Turniej Kadetów o Puchar Prezydenta Radomia


Pierwsze miejsce dla POLONI Warszawa...Piotrówka zajê³a drugie, a Czterdziestka trzecie miejsce w silnie obsadzonym turnieju kadetów o Puchar Prezydenta Radomia.


W organizowanym po raz kolejny turnieju wystartowa³o osiem naprawdê licz±cych siê w kraju ekip w kategorii kadetów: Polonia Warszawa, Novum Bydgoszcz, Stal Stalowa Wola, £KS £ód¼, Britam Gliwice, Bryza Kolbudy oraz Piotrówka Radom i Czterdziestka Radom. Miejscowe zespo³y spisa³y siê bardzo dobrze, a triumf Piotrówki prowadzonej przez Karola Gutkowskiego by³ naprawdê na wyci±gniêcie rêki.


GRUPA „A”      GRUPA „B”
1. UKS 40 Radom  5pkt.159:151             1. MKS Polonia Warszawa  6pkt. 216:127
2. £KS £ód¼             5pkt. 152:131         2. MKS Piotrówka Radom   5pkt. 174:155
3. GTK Gliwice 4pkt. 171:169                  3. Stal Stalowa Wola          4pkt. 148:227
4. Bryza Kolbudy 4pkt. 141:182              4. Novum Bydgoszcz          3pkt. 182:211


1.  UKS40 Radom – £KS £ód¼     56:48
2.  MKS Polonia Warszawa – Stal Stalowa Wola  92:30
3.  MKS Piotrówka Radom – Novum Bydgoszcz             72:52 
4.  Bryza Kolbudy –  GTK”Britam” Gliwice   57:77 
5.  Novum Bydgoszcz - Stal Stalowa Wola    72:73
6.  MKS Polonia Warszawa – MKS Piotrówka Radom            58:39
7.  UKS40 Radom – GTK ”Britam” Gliwice   52:48
8.  Bryza Kolbudy – £KS £ód¼     29:54 
9.  Stal Stalowa Wola - MKS Piotrówka Radom             45:63
10.  UKS40 Radom – Bryza Kolbudy               51:55
11.   Novum Bydgoszcz – MKS Polonia Warszawa  58:66
12.   GTK ”Britam” Gliwice – £KS £ód¼    60:46
13.   Novum Bydgoszcz - GTK ”Britam” Gliwice      68:59
14.   Stal Stalowa Wola - Bryza Kolbudy    56:43

W meczu pó³fina³owym los skojarzy³ obie ekipy z Radomia. Po niezwykle emocjonuj±cym pojedynku lepsza okaza³a siê prowadz±ca przez ca³y mecz Piotrówka,

15.   UKS40 Radom - MKS Piotrówka Radom   48:52
16.   MKS Polonia Warszawa - £KS £ód¼              58:46
17.  Bryza Kolbudy –  GTK”Britam” Gliwice   63:38
18.  Novum Bydgoszcz - Stal Stalowa Wola   67:58
19.  UKS40 Radom – £KS £ód¼     51:42

Jeszcze bardziej zaciêty by³ fina³, w którym Piotrówka ponownie spotka³a siê z Poloni±. Tym razem radomianie dzielnie stawiali czo³a faworytowi, ale po dramatycznej koñcówce ulegli sto³ecznym 48:50.
W meczu o trzecie miejsce, Czterdziestka pokona³a £KS £ód¼ 51:42.

20.  MKS Polonia Warszawa – MKS Piotrówka Radom            50:48

TABELA KOÑCOWA

1. POLONIA WARSZAWA
2. MKS PIOTRÓWKA RADOM
3. UKS CZTERDZIESTKA RADOM
4. £KS £ÓD¬
5. NOVUM BYDGOSZCZ
6. STAL STALOWA WOLA
7. BRYZA KOLBUDY
8. GTK BRITAM GLIWICE
NAJWARTO¦CIOWSZY ZAWODNIK DRU¯YNY:
1. £KS £ÓD¬    - Morawiec Dawid
2. NOVUM BYDGOSZCZ  - Tiede Jakub
3. STAL STALOWA WOLA  - Gumiñski Czarek
4. BRYZA KOLBUDY   - Behring Bartek
5. GTK BRITAM GLIWICE  - Knora £ukasz
NAJLEPSZA PI¡TKA TURNIEJU
1. UKS CZTERDZIESTKA RADOM - Parszewski Maciej
2. MKS PIOTRÓWKA RADOM - Stanios Jakub
3. POLONIA WARSZAWA  - Rybak Karol

Najlepszy strzelec za 3pkt.  - Popiel Mateusz  MKS PIOTRÓWKA RADOM

M V P TURNIEJU  - Banit Konrad  POLONIA WARSZAWA

XIII turniej Puchar Wawelskich Smoków

Koñcowa Klasyfikacja

 1 REGIS Wieliczka
2 MOSM Bytom
3 ¦L¡SK Wroc³aw
4 UNIA Tarnów
5 Wis³a Kraków
6 TURÓW Zgorzelec rocz.95
7 Kadra lublin rocznik 95
8 Kadra Ma³opolski rocz.95 ( rezerwy )

Zobacz na fotkach kto otrzyma³ wyró¿nienia indywidualne

FOTO-ZIBI
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
LO 3 w Jaworznie
LO 3 w Jaworznie
LOSSM PZKosz
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi