News: Podsumowanie Kadr M³lodzie¿owych po Mistrzostwach Europy - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:50:26
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Podsumowanie Kadr M³lodzie¿owych po Mistrzostwach Europy
Kadra Polski
Mamy za sob± tegoroczne m³odzie¿owe Mistrzostwa Europy. Polskie Kadry Narodowe
wypad³y w nich znacznie lepiej ni¿ rok temu.Niew±tpliwym sukcesem by³o historyczne IV miejsce kadetów w Kownie i awans tej kategorii do przysz³orocznych pierwszych Mistrzostw ¦wiata. Dziewczyny w kategorii U-20 uplasowa³y siê na wysokim pi±tym miejscu. Polskie kadry m³odzie¿owe zaczynaj± byæ  spostrzegane w Europie jako dru¿yn z którymi trzeba siê liczyæ


Dziewczyny w przysz³orocznych ME wyst±pi±  we wszystkich kategoriach  wiekowych
Je¶li spojrzymy na miejsca które zajê³y w tym roku  kadetki i juniorki  graj±c wiêkszo¶ci± zawodniczek w m³odszym roczniku  mo¿emy po cichu liczyæ na przysz³oroczny  sukces

Ch³opcy  z U-20 nie wywalczyli awansu do Dywizja A... chod¼ tak nie wiele brakowa³o pora¿kê z Czechami bêdziemy d³ugo wspominaæ. Czego siê nie uda³o w U-20 uda³o siê  w U-18 drugie miejsce  w dywizja B i upragniony awans do Europejskiej czo³ówki

Pojedynkiem Reprezentacja Polski U-18 – AZS AWF Katowice  70 : 74 dokonano oficjalnego otwarcia Spodka po jego remoncie.

FOTO-KURIAN


Za sukcesami dru¿ynowym id± sukcesy indywidualne i tak:

Sebastian Szymañski z Turowa Zgorzelec ( rocz.1991 ) jako jedyny  Polak  zosta³ powo³any do Europejskiego meczu Gwiazd  który odbêdzie siê podczas fina³ów ME w Katowicach

 Przemys³aw Karnowski ( rocz.1993 ) zosta³ uznany za najlepszego ¶rodkowego podczas ME w Kownie i wybrany do najlepszej pi±tki

M£ODY-GIGANT-Z-TORUNIA-MA-OFERTY-OD-NAJLEPSZYCH-KLUBÓW-W-EUROPIE

Nie tylko on ale wielu polskich m³odych zawodników i zawodniczek otrzymuje oferty z zagranicznych klubów, z jednej strony dobrze, a  z drugiej  strony nie, bo ci utalentowani ch³opcy i dziewczyny powinni mieæ w Polsce stworzone takie warunki szkoleniowe ¿eby ich kariera sportowa rozwija³a siê jak najlepiej

   Nadchodzi nowa kadra z rocznika 1994 wyró¿nieni ch³opcy  Jan Grzeliñski, Daniel Szymkiewicz i Rafa³ Stefanik prowadzeni przez trenera Ryszarda Poznañskiego wyjad± z nim na miêdzynarodowy ,,Camp Kolindros,, do Grecji organizowany przez FIBA dla najlepszych zawodników z tego rocznika w Europie


Ch³opcy ME 2009

      
 POLSKA U-20 POLSKA U-18 POLSKA U-16 KATEGORIA ORGANIZATOR STRONA FIBA  DYWIZJA MIEJSCE  TRENERmecze
wygrane
 
mecze
przegrane 
rocznik
starszy
 
rocznik
m³odszy
wychowankowie
¦l±skich klubów
 U-20
 rocz.89/90
 Skopie
 Macedonia
 WWW  B III T. Jankowski  6     1    8   4 T.¦nieg 
 D.Grochowski
 U-18
 rocz..91/92
 Sarajewo
 Bo¶nia-Herceg.
 WWW B II R.Jakubiak
 M.Niedbalski
  6     2    7  5 M.Dziemba
 U-16
 rocz.93/94
 Kowno
 Litwa
 WWW A IV J. Szambelan
 T. Niedbalski
  5   4   11    1 G.Paszek

Dziewczyny ME 2009

     
 POLSKA U-20 POLSKA U-18 POLSKA U-16


 KATEGORIA ORGANIZATOR STRONA FIBA  DYWIZJA MIEJSCE  TRENERmecze
wygrane 
mecze
przegrane 
rocznik
starszy
rocznik
m³odszy
wychowankowie
¦l±skich klubów
 U-20
 rocz.89/90
 Gdynia
 Polska
 WWW     A    V I. Jab³oñska
 I.B³aszak
  5  4   7     5 brak
 U-18
 rocz..91/92
 Sodertajle
 Szwecja
 WWW     A   XII R. Koc
 R. Czyszpak
  1  7   4     8 K. Bandyk
 A. Morawiec
 U-16
 rocz.93/94
 Naples
 W³ochy
 WWW     A   X J.Pasieczny
 A.Korek
  3  5   4      8 brak


PODSUMOWANIE-ME-W-ROKU-2008
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MUKK Pszyna wygrywa swój pierwszy mecz w lidze
MUKK Pszyna wygrywa swój pierwszy mecz w lidze
¦KM sezon 07/08 U-13 rocznik 1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi