News: 7th International Basketball Tournament Gniezno 2009 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 04 2020 10:44:17
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

7th International Basketball Tournament Gniezno 2009
Turnieje Podsumowanie
Dzi¶ w Gnie¼nie zakoñczy³ siê VII Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki Dziewcz±t i ch³opców. G³ównym organizatorem turnieju by³o Towarzystwo Sportowe „Basket" Gniezno przy wspó³pracy z Urzêdem Miejskim w Gnie¼nie oraz Starostwem Powiatowym. 

 W imprezie udzia³ wziê³o 38 dru¿yn.Uczestnikami by³y dziewczyny oraz ch³opcy w dwóch kategoriach wiekowych 1992/93 oraz 1994/95.
Na turnieju oprócz polski wystêpowa³y  zespo³y z Wielkiej Brytani, Serbi, £otwy, Estoni, Ukrainy oraz Hiszpani. 

W poprzednich latach w imprezie udzia³ bra³y reprezentacje Hiszpania, Wielka Brytania (Anglia, Szkocja, Walia), Wêgry, Holandia, Ukraina, Francja, Estonia, Belgia, £otwa, Niemcy, Rosja, Szwecja, Czechy, Dania, Litwa i z wszystkich regionów Polski. W dru¿ynach tych wystêpowali zawodnicy i zawodniczki z tak egzotycznych pañstw jak Uganda, Sudan, Syria, Nigeria, Pakistan, Indie czy Kamerun.

 Sk³adam serdeczne podziêkowanie organizatorom za umozliwienie mi udzia³u w Turnieju

zibi Zbyszek Bytomski
trochê turniejowych ciekawostek  ...

 Zawodnicy z KADRY Wielkopolski oraz NOVUM Bydgoszcz rocznik 95 to aktualni mistrzowie, wicemistrzowie i br±zowi medali¶ci Mistrzostw Polski U-14 mecz o III miejsce tych dru¿yn przyniós³ najwiêcej emocji
 Na turnieju mogli¶my obserwowaæ najwy¿szego 13 –latka w Polsce Filipa  Pruefera (201cm) wystêpuj±cego w Kadrze Wielkopolski

Dru¿yna dziewczyn z Przemkowa to finalistki MP

Serbski zawodnik z OKK Spartak Subotica z numerem 4 to zdaniem wielu kibiców przysz³a gwiazda Europejskich Parkietów w czasie fina³owego meczu m³ody Serb popisa³ sie trzema efektownymi slam dankami ...Serbski klub ju¿ dzi¶ zaprasza dru¿yny z Polski na ich majowy turniej w 2010 .

Hiszpanka z nr 7 przez wielu ch³opaków zosta³a uznana za Miss Piêkno¶ci w¶ród koszykarek

Najm³odsi zawodnicy w turnieju to ch³opak ( LABASKET Warszawa ) i dziewczyna z rocznika 1997

Turniej sêdziowali nietylko sêdziowie z Polski ale tak¿e Kosta Penovski - Macedonia i Arnauld Kom - Kamerun

Do przysz³orocznego turnieju zg³osi³o sie juz 7 druzyn zagranicznych  organizatorzy oczekuja kolejnych zg³oszeñ

Dziewczyny Juniorki  U-18 rocznik.1992 / 1993


 1 Club Deportivo Magec Tias - HISZPANIA
2 Salos Szczecin
3 TS Basket Gniezno
4 UKS "Iflo" Bia³a Podlaska
5 Platerzanka Bia³a Podlaska
6 SK Jaunpils - £OTWA
7 LUKS Pomorzanin Serock
8 UKS Chylonia Gdynia
9 UKS “Le¶na” Wronki


Dziewczyny Kadetki   U-16 rocznik.1992 / 1993


 1 UKS Przemków
2 APC South West – WIELKA BRYTANIA
3 UKS „Stru¶” Okrzeja
4 Jelgawa - £OTWA
5 UKS Jedynka Lêbork
6 UKS La Basket Warszawa
7 GM „Plater” Bia³a Podlaska
8 Uman Basket - UKRAINA

Ch³opcy Junior U-18 rocznik.1992 / 1993


 1 OKK Spartak Subotica -  SERBIA
2 UKS Czarodzieje z Bielan Warszawa
3 UKS La Basket Warszawa
4 UKS IFLO Bia³a Podlaska
5 MKK Gniezno
6 UKS Czerwono – Czarni Kra¶nik
7 Club Deportivo Magec Tias HISZPANIA
8 UKS „Chylonia” Gdynia


Ch³opcy Kadet  U-16 rocznik.1994 / 1995


 1 APC South West – WIELKA BRYTANIA
2 MKS ZRYW Toruñ
3 Kadra Wielkopolski
4 MKS Novum Bydgoszcz
5 Sportclub Duo Tartu ESTONIA
6 MKK Gniezno
7 KK ¦wiecie
8 SK Jaunpils £OTWA
9 KS Harmattan Gniewkowo
10 UKS La Basket Warszawa

FILMIKI

FOTO-ZIBI

RADIO-PLUS

TV-Gniezno
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
28
28
Obóz Kadry ¦l±ska rocznik 1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi