News: Kadra Polski U-15 rocz. 1994/95 Camp Centralny S³ubsk 2009 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 14:17:01
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U-15 rocz. 1994/95 Camp Centralny S³ubsk 2009
Kadra Polski
SZEROKA KADRA POLSKI CH£OPCÓW rocznik 1994

 Kadra Szkoleniowa
 I trenerasytent trenera asytent trenera asytent trenera
        
 R. Poznañski  M.Lichtañski J Szymkiewicz Piotr Gliniak


Camp Wojewódzki w Zielonej  Górze - trener Janusz Ko³cz ( GTK Gliwice )

 ¶l±skie ¶l±skie sl±skiedolnosl±skie dolnosl±skie dolnosl±skie lubuskie lubuskie 
               
Stanferd SannyJakub Patoka Mateusz Miga³a Filip NowickiM. G³uchowiczNorman  Zuber Siriatowicz N.Kopij Micha³
GTK GliwiceMKS ZabrzeMOSM BytomWKK Wroc³awWKK Wroc³aw WKK Wroc³awZielona G.Zielona G.
 182 cm 184 cm 197 cm 200 cm 196 cm  184 cm 194 cm

Camp Wojewódzki w Siedlcach -  trener Spyt Jacek ( UKS 40 Radom )

 pomorskiepomorskiepomorskie pomorskie pomorskie pomorskie pomorskie
             
£ PaszowskiBartek BehringJ. DerkowskiMaciek Gawry¶Kacper BorowskiW. GehrmannK. Radwañski 
Bryza KolbudyBryza KolbudyGTK GdyniaGTK GdyniaCzarni S³upsk ,8, WejcherowoStarogard Gd.
 191  181 cm 179 cm 197 cm 190 cm 185 cm
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
mazowieckiemazowieckie mazowieckie mazowieckie mazowieckie   
            
Jakub Garbacz M. Parszewski  M. Zwêgliñski Darek KubicaMaciej Banach    
UKS 40 RadomUKS 40 RadomUKS 40 Radom 11 Warszawa11 Warszawa  
 188 cm 190 cm 187 cm 195 cm 186 cm  


Camp Wojewódzki w Ostrowie Wielkopolskim - trener ¯ywiczka Maciej ( DUET W³oc³wek )

wielkopolskiewielkopolskie wielkopolskie wielkopolskie  kujaws.-pomor³ódzkie zachod.-pom
             
F. TaisnerP. Krauze M.WarzychowskiM. Wielechowski F.Struski Morawiec Dawid Ciszewski P.
Pyra PoznañPyra PoznañMOS S³upcaPyra PoznañKK ¦wiecie£KS £ód¼AZS Koszalin
 195 cm 196 cm 200 cm 187 cm 198 cm  


Camp Wojewódzki w Kamienie - trener Knap Rafa³ ( REGIS Wieliczka )

 ma³opolski ma³opolskie ma³opolskie ma³opolskie podkarpakcie
         
Piotr StêpakM. Kajor Maciej Wisiecki Mamcarczyk K.M.Borówka 
Unia TarnówNiva O¶wiecimRegis WieliczkaRegis WieliczkaStalowa Wola
 184 cm 181 cm 191 cm  189 cm 182 cm

Powo³ani na kadrê rocznika 1993  COS Zakopane

Jan Grzeliñ¶ki - WKK Wroc³aw
Daniel Szymkiewicz - WKK Wroc³aw ( BRYZA Kolduby )
Rafa³ Stefanik - KORSARZ Gdañsk - 197 cm

kontuzje

Leszek Kaczmarski - STAL Stalowa Wola
Cezary Gumiñski - STAL Stalowa Wola
Mariusz Malinowski - POLONIA Warszawa 198 cm

brak zawodników z województw:

¦wiêtokrzyskiego
Lubelskiego
Warmiñsko-Mazurskiego
Podlaskiego

najwiêcej zawodników z województw:

Pomorskie 7 ( Mistrz OOM )
Mazowieckie 5 ( Wicemistrz OOM )
Wielkopolskie 4
Ma³opolskie 4

najwiêcej zawodników z klubów:

Pyra Poznañ 3
WKK Wroc³aw 3
UKS 40 Radom 3
Komentarze
Sushi dnia lipiec 06 2009 00:29:08
Gratulacje dla Kasi Mach i Mateusza Miga³y, dobrze ¿e mog± reprezentowaæ Bytom w kadrze. Równie¿ gratulacje lec± dla Stanego i innych którzy dostali siê ze ¦l±ska, gratulacje.

Gratulacje równie¿ dla ch³opaków z Zielonej Góry, mia³em okazjê ogl±daæ jak trenuj±, widaæ ¿e im zale¿y na grze.

Pozdrawiam
leszek dnia lipiec 09 2009 09:32:58
Powo³anie otrzyma³ tak¿e Mariusz Malinowski - Polonia Warszawa, niestety wyeliminowa³a go chwilowo kontuzja. My¶lê jednak, ¿e w sierpniu bêdzie mia³ szansê na pokazanie swoich mo¿liwo¶ci.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
36
36
Festiwal Szwajcaria 2008
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi