News: Puchar zostaje w Lublinie 3 - miejsce naszego zespo³u - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 23 2020 02:07:36
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Puchar zostaje w Lublinie 3 - miejsce naszego zespo³u
Turnieje Podsumowanie Wygrana Pogoni nad Astoria Bydgoszcz da³a im III miejsce w lubelskim turnieju ...¦KM GRATULUJE Pasjonuj±ca koñcówka mecz u pierwsze miejsce ...jeszcze na 4 sekundy przed koñcem dwoma punktami prowadzi³ ZNICZ Jaros³aw jednak losy spotkania odwróci³y siê Mistrzostwo turnieju dla gospodarzy KKS NOVUM Lublin gratulujemy  dru¿ynie i trenerowi Paw³owi Kosiorowi

ASTORIA OP£AWIEC Bydgoszcz - ZNICZ Jaros³aw 48 : 87
(13:22; 11:29; 12:22; 12:14).
Astoria: Raczyñski 14, Kamieñski 8, Kwinta 7, Józefczyk 0,B±k 2, ¯ujewski 8, Za³uski 0, Tkaczyk 6, Lubomski 3 
Znicz: Kamiñski 0, Gazarkiewicz 21, Jaskólski 3, Raba 2,Piskorz 0, Dusi³o 6, Cukierka 12, Jab³oñski 4, Czopik 15, Urban 13,Balicki 11, Wyka 0  

NOVUM Lublin - START Lublin 
81 : 56
(21:14; 23:16; 21:15; 16:11)
Novum: Kozak 8, Krzeszowski 0, Ogórek 6, Górecki 0, Mróz 2,Gospodarek 2, Wi¶niewski 10, Karolak Jakub 13, Podstawka 17,Ciechociñski 5, Adameczek 3, Dr±¿yk 15, Karolak Bart³omiej 0  
Start: Rygiel 3, Fr±czek 1, Zieba 2, Szadura 6, Eijofor 18,¦wi±tkowski 9, Rogala 8, Putowski 2, Stefaniuk 2, Kowalczuk 2, Wasi³ek2  

POGOÑ Ruda ¦l±ska - PIOTRCOVIA Piotrków Tryb. 68 : 72
(14:16; 7:17, 11:23; 36:16).
Pogoñ: Boronowski 0, Modrzyski 3, Lato 6, Janik 1,Jurczyñski 27, Wiszkowski 4, Grtuh 4, Karwacki 6, Korach 9, Stankala 4, Balon 4  
Piotrcovia: Nowerski 2, Kowalik 0, Krawczyk 2, Sikorski 2,Tomczyñski M. 24, Tomczyñski A. 12, Joñczyk 2, Jung 0, Rynkiewicz 20,Sowiñski 4, D±browski 4  

START Lublin - ASTORIA OP£AWIEC Bydgoszcz
87 : 65
(17:14; 13:17; 21:18; 36:16)
Start: Fr±czek 0, Grygiel 8, Szadura 12, Eijofor 21,¦wi±tkowski 7, Rogala14, Putowski 6, Stefaniuk 14, Kowalczuk 0, Ziêba3, Wasi³ek 2
Astoria: Raczyñski 18, Kamieñski 16, Kwinta 6, Józewczyk 0,B±k 9, ¯ujewski 10, Za³uski 0, Traczyk 0, Lubomski 6   

POGOÑ Ruda ¦l±ska -
ZNICZ Jaros³aw 68 : 78
(28:19; 16;12; 11;29; 13:18)
Pogoñ: Boronowski 0, Karpacki 2, Lato 11, Jurczyñski 21,Modrzyñski 3, Stania³a 20, Gruth 1, Korach 3, Wiszkowski 2, Janik 0,Balon 5  
Znicz: Kamieñski 0, Gazarkiewicz 16, Jaskulski 0, Raba 0,Piskorz 0, Dusi³o 6, Cukierda 6, Jab³oñski 0, Czopik 15, Urban 22,Balicki 4, Wyka 9   trener: Maciej Milan

NOVUM Lublin - PIOTRCOVIA Piotrków Tryb.70 : 53
(17:17; 25:12; 21:11; 7:13).
Novum: Kozak 8, Krzeszowski 11, Ogórek 10, Górecki 0, Mróz 2, Gospodarek 10, Wi¶niewski 11, Karolak J. 7, Podstawka 8,Ciechociñski 1, Adameczek 0, Dr±¿yk 2, Karolak B. 0  
Piotrcovia: Norweski 8, Kowalik 0, Krawczyñ 0, Sikorki 4,Tomczyñski 7, Tomczyñski M 20, Joñczyk 0, Jung 0, Rynkiewicz 12,Sowiñski 0, D±browski 2  

PIOTRCOVIA Piotrków Tryb. - ZNICZ Jaros³aw  63 : 84
(11:10; 18:18; 17:25;17:31)
Piotrcovia: Tomczyñski M 11, Tomczyñski A 21, Rynkiewicz 0, Sikorki 11, D±browski 9, Nowerski 4, Sowiñski 3, Krawczyk 2, Kowalik 2, Joñczyk 0, -
Znicz: Gazarkiewicz 24, Urban 13, Czopik 3, Cukierda 11, Dusi³o 13, Wyka 16, Balicki 0, Jab³oñski 2, Jaskólski 3, Raba 0, Piskorz2, Kamiñski 0 –

POGOÑ Ruda ¦l±ska - START Lublin 
69 : 60
(20:27; 11:12; 23:8; 15:13)
Pogoñ: Jurczyñski 28, Staka³a 13, Lato 2, Modrzyñski 11, Balon 8, Gruth 7, Karpacki 0, Wiszkowski 0, Janik i Boronowski 0
Start: Eijofor 2, Rogala17, Szadura 15, Stefaniuk 11, ¦wi±tkowski 6, Rygiel 3, Putowski 2, Wasi³ek 2, Ziêba 0, Kowalczuk 2, Fr±czek 0

NOVUM Lublin - ASTORIA OP£AWIEC Bydgoszcz 
90 : 40
(23:4; 29:7; 12:13; 26:16)
Novum: Kozak 13, Krzeszowski 9, Ogórek 10, Górecki 0, Mróz 9, Gospodarek 6, Wi¶niewski 12, Karolak J 10, Podstawka 4, Ciechociñski 5, Dr±¿yk 12, Karolak B 0-

ZNICZ Jaros³aw - START Lublin  97 : 70
(30:19; 16:19; 22:18; 29:14)

ASTORIA OP£AWIEC Bydgoszcz - PIOTRCOVIA Piotrków Tryb.
63 : 60
(14:23; 20:10; 15:15; 14:12)

NOVUM Lublin - POGOÑ Ruda ¦l±ska 
63 : 58
(10:22; 19:11; 18:9; 16:16)

START Lublin - PIOTRCOVIA Piotrków Tryb. 72 : 65

ASTORIA OP£AWIEC Bydgoszcz - POGOÑ Ruda ¦l±ska 54 : 100

NOVUM Lublin - ZNICZ Jaros³aw 
72 : 71

Koñcowa kolejno¶æ

   M PKT  Z  P  
 1 NOVUM Lublin  5 10 5 0  FOTO
 2 ZNICZ Jaros³aw 5 9 5 0  FOTO
 3 POGOÑ Ruda ¦l±ska  5 7 2 3 FOTO
 4 START Lublin 5 7 2 3 FOTO
 5 ASTORIA OP£AWIEC Bydgoszcz 5 6 1 4 FOTO 
 6 PIOTRKOWIA Piotrków Trybunalski 5 6 1 4 FOTO

TABELKA-ORGANIZATORÓW

Nagrody indywidualne


MVP Najwszechstronniejszy zawodnik
Andrzej Urban (ZNICZ)


 Najlepszy strzelec
Pawe³ Jurczyñski (HAJDUKI-POGOÑ)


ZOBACZ-WSZYSTKICH-STRZELCÓW


Najlepszy obroñca
Micha³ Gospodarek (NOVUM)
 Najlepsi zawodnicy meczu o I-sze miejsce
od lewej:
Mateusz Wi¶niewski (NOVUM) i Andrzej Urban (ZNICZ)


 Pi±tka turnieju:


1 Kozak Tomasz ( NOVUM Lublin )
2 Lubomski Micha³ ( ASTORIA Bydgoszcz )
3 Stankala Tomasz ( POGOÑ Ruda ¦l±ska )
4 ¦wi±tkowski Krzysztof ( START Lublin )
5 Gazarkiewicz Mateusz ( ZNICZ Jaros³aw )ZOBACZ-JESZCZE-FOTOGALERIE-DZIENIKA-ZACHODNIEGO

Wyniki, punkty dziêki uporzejmo¶ci redakcji: lubelskikosz
oraz
zawodnikom Pogoni Ruda ¦l±ska
a tak¿e podziekowania dla Darka Lipskiego

FOTKI : http://www.lzkosz.com.pl/

krótkie relacje z meczy zobacz na stronie
 
http://www.lublin.polskikosz.pl/

Pisz± o turnieju

SPORT-ONET

DZIENNIK-ZACHODNI

SPORT-WP


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi