News: Kadry Polski U-16 rocznik 1993 II zgrupowanie Cetniewo 29.I-7.II.2009 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:54:54
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadry Polski U-16 rocznik 1993 II zgrupowanie Cetniewo 29.I-7.II.2009
Kadra Polski
Zmiany w kadrze Polski U-16
Najistotniejsz± zmian± w kadrze Polski U-16 jest zmiana g³ównego trenera. W miejsce Paw³a Turkiewicza (rezygnacja z powodu objêcia stanowiska pierwszego trenera zespo³u z ekstraklasy Turowa Zgorzelec) powo³any zosta³ trener z wieloletnim do¶wiadczeniem Jerzy Szambelan ze Stalowej Woli, pe³ni±cy wcze¶niej rolê koordynatora kadry U-16.

Na zgrupowanie do Cetniewa z powodu kontuzji nie przyjecha³ Jakub Karolak w jego miejsce trener powo³a³ Mateusza £abude z Stalowej Woli


Mi³o nam poinformowaæ ( z nieoficjalnych ¼róde³ ) o sk³adzie kadry U-16 w której to jest dwóch naszych kadetów Grzegorz Paszek z Rybnika i Dawid Ko³akowski z Zabrza
 Po zwyciêskim pierwszym miêdzynarodowym turnieju na Wêgrzech chwilowo z kadry wypadli Jakub Maksymiuk i Szymon Milczyñski ( kontuzja ) pozosta³a dziesi±tka + 6 ,,nowych,, jedzie na konsultacje do Cetniewa

13 lutego kadra Polski wyje¿d¿a do Turcji na silnie obsadzony Turniej kadr narodowych


sk³ad kadry Polski U-16 na obóz szkoleniowy do Cetniewa 
 
                
 Grzegorz
 Paszek
 202
 MKKS Rybnik
 Dawid
 Ko³akowski

 207 cm
 MKS Zabrze
 Piotr
 Nied¼wiecki
 206 cm
 WKK Wroc³aw
 Jakub
 Koelner

 180 cm
 WKK Wroc³aw
 Grzegorz
 Grochowski
 176 cm
 Stal Stalowa W.
 Mateusz
 £abuda
 199
 Stalowa Wola
 Mateusz
 Ponitka
 190 cm
 Ostrów Wlk.
 Filip
 Matczak
 182 cm
 Zastal Zielona
              
 Tomasz
 Gielo

 199 cm
 Trójka Szczecin
 Przemys³aw
 Karnowski

 211 cm
 Toruñ
 Micha³
 Pietrzak

 195 cm
 TKM W³oc³awek
 Micha³
 Michalak

 194 cm
 £KS £ód¼
 Adrian
 Adriañczyk
 190 cm
 Novum Bydgoszcz
 Mateusz
 Rutkowski
 180 cm
 TKM W³oc³awek
Robert Gibaszek
AZS Koszalin /
Daniel Szymkiewicz
WKK Wroc³aw
Pawe³ ¦pica
AZS Koszalin


 Skurczyñski i Mro¿ek z Poloni Warszawa niestety nie pokazali siê na zgrupowaniu . W ich miejsce pokazali siê zawodnicy AZS Koszalin Pawe³  ¦pica i Robert Gibaszek
Rober Gibaszek po kilku treningach opu¶ci³ Cetniewo a w jego miejsce pojawi³ siê Daniel Szymkiewicz najm³odszy zawodnik z pomorza aktualnie reprezntuje klub WKK Wroc³aw.
Szymkiewiecz dla wielu znawców koszykówki m³odzie¿owej to jeden z najbardziej utalentowanych zawodników roczniak 1994 ju¿ ma 187 cm wzrostu a jak dobrze pójdzie i przero¶nie ojca to bêdzie mia³ ponad dwa metry z jego ¶wietn± motoryka i koordynacja mo¿e byæ czo³owa postaci± w rozgrywkach m³odzie¿owych
Z tego co s³ysza³em Milczyñski i Karolak nie pojechali do Cetniewa z powodu kontuzji
Karolak wróci³ na parkiet  ale jeszcze nie do kadry

Trener Jerzy  Szambelan na zakoñczenie zgrupowania rozegra³ sparingowy mecz z juniorami Czarnych S³upsk, kadra Polski wygra³a to spotkanie  Sk³ad kadry to zawodnicy powo³ani na miêdzynarodowy Turniej do Turcji ju¿ w najbli¿szy czwartek kadrowicze spotykaj± siê w Warszawie a stamt±d  poleca do Turc
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Daniel Kolankowski - WKK Wroc³aw
Daniel Kolankowski - WKK Wroc³aw
Kadra Polski rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi