News: Kadra Polski U-16 rocz.1993/94 zgrupowanie Spa³a 8-11.XI.2008 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:29:35
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U-16 rocz.1993/94 zgrupowanie Spa³a 8-11.XI.2008
Kadra Polski
Trenerzy reprezentacji Polski U-16 Pawe³ Turkiewicz i Tomasz Niedbalski powo³ali 16 zawodników na 3 dniowe zgrupowanie które odbêdzie siê w dniach 8-11 listopad w Spale
Jest to pierwsza konsultacja od czasy kiedy to w Koninie na obozie szerokiej kadry spotka³o siê 33 zawodników
Mi³o mi poinformowaæ ¿e w kadrze Polski znalaz³o siê dwóch zawodników z naszego regionu s± nimi: Grzegorz Paszek( MKKS Rybnik) i Djamel Benlazereg  ( UKS SP 27 Katowice )
Po konsultacji w Spale 12 zawodników wybierze siê na grudniowy miêdzynarodowy turniej do Hiszpanii


UWAGA :
Sk³ad kadry jest nieoficjalny, droga komunikatora gg dowiedzieli¶my siê o powo³aniach zawodników , je¶li tylko dostane informacje od trenera kadry narodowej kadetów to
sk³ad kadry bêdzie potwierdzony oficjalnie gdy tylko otrzymam wiêcej informacji o zawodnikach  o tabelka bêdzie uzupe³niona

Kilku z wymienionych graczy nie by³o na pierwszym zgrupowaniu szerokiej kadry w, która mia³a miejsce w lipcu w Koninie. Zabrak³o tam Djamela Benlazereg (wyjazd na urlop z rodzina), Jakuba Koelner (kontuzja), Piotra Nied¼wiedzkiego, Przemys³awa Karnowskiego, Micha³a Michalak( wszyscy trzej byli na zgrupowaniach kadry rocznika 92 u trenera Piotra Bakuna).

   I Trener II TrenerAsystent
 Trenera
  
  
   
Turkiewicz Pawe³

Turów Zgorzelec
 Niedbalski Tomasz

MOSM Byom
LOSM SMS Jaworzno
Zieliñski Grzegorz

MOSM Konin
  INFORMACJE       
        
            
        

PROGRAM KONSULTACJI SZKOLENIOWEJ

KADRY POLSKI KADETÓW W KOSZYKÓWCE
SPA£A 08.11 – 10.11.2008r


1. MIEJSCE  I TERMIN

- Baz± treningowo- noclegow± bêd± obiekty Centralnego O¶rodka Sportowego w SPALE
- Termin realizacji akcji szkoleniowej to: 08.11-10.11.2008r.

4. PLAN ORGANIZACYJNY konsultacji w Spale 

Do po³udnia
Po po³udniu
08.11.2008
sobota
13.00 – zameldowanie
14.00 – obiad
17.00-19.00 – trening sala
20.00 – kolacja
09.11.2008
niedziela
8.00 – ¶niadanie
10.00 -12.00 – trening sala
14.00 – obiad
17.00-19.00 – trening sala
20.00 – kolacja
 
10.11.2008
poniedzia³ek
08.00 – ¶niadanie
10.00 -12.00– trening sala
14.00 – obiad
Wyjazd do domu

 

Komentarze
Obserwator dnia listopad 06 2008 11:03:30
Czy kto¶ pokusi siê o wytypowanie dwunastki? Zapraszamy do zabawysmileysmileysmiley
kosz100 dnia listopad 06 2008 18:09:21
mysle ze moze to byc tak
1.grochowski, koelner, maksymiuk
2.matczak, ponita
3.michalak,³abuda, benlazeger
4.pietrzak, gielo
5.karnowski, niedzwiedzki
Obserwator dnia listopad 08 2008 17:11:05
No i zaczê³o siê zgrupowanie. Wszyscy dotarli zdrowi, w pe³ni si³ i z zapa³em do walki. Powodzenia Panowie!!!
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi