News: III Turniej Kadetów we Wroc³awiu dla Stalowej Woli - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 12 2020 08:47:30
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

III Turniej Kadetów we Wroc³awiu dla Stalowej Woli
Turnieje Podsumowanie
  Kadeci MKKS-u Rybnik na przedsezonowym turnieju w Tarnowie wysoko przegrali z Zastalem Zielona Góra teraz MOSM Bytom na turnieju we Wroc³awiu wysoko przegra³ ze Stalow± Wola to daje wiele do my¶lenie przed przysz³orocznymi mistrzostwami polski kadetów
MOSM Bytom drugi we Wroc³awskim turnieju


OSSM Stalowa Wola
zosta³ zwyciêzc± III Turnieju Koszykówki  Upamiêtniaj±cego Pontyfikat Papie¿a Jana Paw³a II odbywaj±cego siê we Wroc³awiu. 

 MVP turnieju 

Grzegorz Grochowski z OSSM Stalowej Woli.

Grzegorz Grochowski ,,Groszek,, rocznik 1993 ¶wietny rozgrywaj±cy pozna³em go w tamtym roku na Pucharze Tatr niestety powa¿na kontuzja uniemo¿liwi³a mu grê minê³o parê miesiêcy ,,groszek,, wróci³ na parkiet mia³em wreszcie okazje zobaczyæ jak gra, by³em pod wra¿eniem ,,prawdziwa jedynka,, Grzegorz GROCHOWSKI  by³ w szerokiej kadrze Polski ze starszym rocznikiem jednak do ¶cis³ej 16 siê nie dosta³ teraz nadchodzi dla niego jego i kolegów z rocznika 1993 czas na kadrê polski. ¯yczê mu oby dosta³ siê do 12 i wyjecha³ z kadr± na Mistrzostwa Europy ale póki co przed nim i jego dru¿yn± walka o Mistrzostwo Polski a po fina³ach kadetów w 2009 oka¿e siê czy Groszek bêdzie pierwsza jedynk± w teamie trenera Paw³a Turkiewicza i Tomasza Niedbalskiego


Pierwsza pi±tka turnieju:

£abuda Mateusz - OSSM Stalowa Wola
Stolarczyk Patryk - MOSM Bytom
Peszko Krzysztof - OSSM Wroc³aw
Matuszewski Krystian - RKKS Rawia Rawicz
Leonhardt Max - Reprezentacja Saksonii
WYNIKI


Reprezentacja Saksonii - OSSM Wroc³aw 65:102
(15:32, 19:28, 17:23, 14:19)

RKKS Rawia Rawicz - MOSM Bytom 49:112
(15:32, 18:31, 12:23, 4:26)

OSSM Wroc³aw - OSSM Stalowa Wola 65:79
(20:20, 15:21, 16:19, 14:19)

OSSM Wroc³aw – RKKS Rawia Rawicz 92:54
(28:12, 23:18, 30:12, 11:12)

MOSM Bytom - OSSM Stalowa Wola 66:116
(6:31, 20:18, 18:37, 22:30)


RKKS Rawia Rawicz - Reprezentacja Saksonii 80:78
(23:28, 10:9, 32:11, 15:26)

MOSM Bytom - OSSM Wroc³aw 78:72
(19:11, 19:16, 14:20, 26:25)


OSSM Stalowa Wola - Reprezentacja Saksonii 81:45
(22:8, 14:14, 21:17, 24:6)

Reprezentacja Saksonii MOSM Bytom 43:71
(8:28, 17:12, 13:21, 10:5)

RKKS Rawia Rawicz - OSSM Stalowa Wola 61:74
(18:17, 5:24, 25:10, 13:23)

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA:

 

1. OSSM Stalowa Wola

2. MOSM Bytom

3. OSSM Wroc³aw

4. RKKS Rawia Rawicz

5. Reprezentacja Saksonii

Komentarze
Obserwator dnia padziernik 22 2008 00:02:17
Brawo dla Groszka!!! Dla mnie to te¿ jest pierwsza jedynka w Polsce. Niestety d³ugo nie widaæ drugiej... Ale jak pokaza³ ubieg³y sezon objawi³o siê kilka talentów zatem i teraz z pewno¶ci± zobaczymy na parkietach zdolnych zawodników.
Ja bym siê nie martwi³, ¿e kto¶ przegrywa w turniejach przedsezonowych i na pocz±tku sezonu. Pora¿ki z pewno¶ci± mobilizuj± do pracy. Nie da siê utrzymaæ formy przez ca³y sezon. Wiêc niech martwi± siê ci, którzy teraz wygrywaj±. Pozdrowienia dla dru¿yn ze ¦l±ska.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
43
43
Festiwal Szwajcaria 2008
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi