News: Ca³a Polska w cieniu ¦l±ska - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 20 2020 13:03:42
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Ca³a Polska w cieniu ¦l±ska
Turnieje Podsumowanie
¦l±zacy pokazali siê z bardzo dobrej strony i byli pierwszopi±tkowymi graczami. Drugie miejsce dla Novum Lublin... dwie po³aczone lubelskie druzyn ( Arka Ryki i Star Lublin tworz± dzi¶ bardzo dobry team .Trzecie miejsce dla Korony kraków to za ma³o jak na dru¿ynê, która w swych szeregach posiada trzech reprezntantów Polski. Znicz Jaros³aw... prawie po³owa zawodników tej dru¿yny to gracze z Przemy¶la , z tego co s³ysza³em, to do Chorzowa nie przyjechali w najmocniejszym sk³adzie ich podstawowy rozgrywaj±cy zosta³ w Jaros³awiu na turnieju seniorów
Dsiesi±tka Leszno to dru¿yna, która gra na poziomie chorzowian i je¶li chc± powalczyæ w przysz³ym roku o medale MP musz± siê wzmocniæ a w Wielkopolsce jest w czym wybieraæ. Gospodarze turnieju Hajduki Chorzów w sk³adzie z Gruthem, ¦wierczewskim ( Tychy ) nie sprostali go¶ciom, go³ym okiem mo¿a by³o zauwa¿yc brak klasowego centra w tym zespole, no i przyda³by siê jeszcze rozgrywaj±cy.
Patrzaæ na grê wszytkich zespo³ów odnios³em wra¿enie ¿e jeste¶my daleko za czo³ówka krajow± i nie wró¿ê nic dobrego naszym zespo³om przed przysz³orocznymi Mistrzostwami Polski , chyba ¿e kluby siê dogadaj± i po rozgrywkach grupowych dobrzy zawodnicy zostan± wypo¿yczeni do pierwszej czwórki z naszego regionu
Za tydzieñ Hajduki wybieraj± siê na Turniej do Jaroslawia ka¿dy sparingowy mecz przed sezonem tylko wp³ywa na plus dla ka¿dego zespo³u.
 

zobacz relacje z TVS TUTAJ

05.09.2008 (pi±tek)

DZIESI¡TKA LESZNO - NOVUM LUBLIN 55:60 (16:7, 15:13, 13:26, 11:14)
DZIESI¡TKA - Konieczny L. 12(2x3), K±kalec 11(1x3), Konieczny 11(1x3), Sworacki 6, Soy 2 oraz Dró¿d¿ 7(1x3), Muszyñski 6, Rybacki 0.
NOVUM - Wi¶niewski 18(1x3), Krzeszowski 4, Gospodarek 3, Dr±¿ek 2, Ciechociñski 0 oraz Karolak 13(2x3), Pa¼dzior 6, Mróz 6, Podstawka 4, Karolak 4, Ogórek 0.

HAJDUKI CHORZÓW - KORONA KRAKÓW 70:74 (17:9, 26:14, 18:24, 9:27)
HAJDUKI - ¦wierczewski 20, Gruth 14, Jurczyñski 13(2x3), Balon 9(1x3), Karwacki 6 oraz Skowron 6, Kaczmarek 2, Wiszkowski 0, Musia³ 0, Bartecki 0.
KORONA - Fra¶ 33, Tyran 9, Janczura 4, ¯eromski 2, Krawczyk 2 oraz Kumiszcza 9, £awicki 7(1x3), Siêka 6, Pabich 2, Lorek 0.

¦L¡SK WROC£AW - NOVUM LUBLIN 67-50 (16:10, 9:11, 27:18, 15:11)
¦L¡SK - Parzeñski 10(1x3), Ka³u¿a 8, Sêk 6, Zygad³o 6, Gnatowicz 2 oraz Zieliñski 11(1x3), Czerwiñski 10, Waszak 10, Strzelecki 4, Kobiak 0.
NOVUM - Wi¶niewski 10, Dr±¿yk 6, Podstawka 6, Gospodarek 3, Karolak K. 2 oraz Ogórek 9(2x3)), Pa¼dzior 7, Krzeszowski 4, Ciechociñski 3(1x3), Mróz 0.

ZNICZ JAROS£AW - KORONA KRAKÓW 60-70 (13:14, 11:17, 11:19, 25:20)
ZNICZ - Gazarkiewicz 21(2x3), Czopik 8, Cukierda 7(1x3),Wyka 7, Kamiñski 1 oraz Balicki 6, Jaskólski 2, Rabka 2, Piskorz 2, Dusi³o 2, Jab³oñski 1.
KORONA - Fra¶ 34(1x3), Tyran 8, Pabich 5, Krawczyk 4, Janczura 2 oraz Kumiszcza 12, £awicjki 2, Lorek 2, Siêka 1, Bro¿ek 0, Hajduk 0, ¯eromski 0.

¦L¡SK WROC£AW - DZIESI¡TKA LESZNO 74-63 (13:14, 16:11, 27:17, 18:21)
¦LASK - Sêk 10(2x3), Parzeñski 9(1x3), Zygad³o 4, Gnatowicz 2, Ka³u¿a 0 oraz Zieliñski 15(2x3), Strzelecki 10(1X3) Kubiak 9(1x3), Waszak 8, Czerwiñski 7.
DZIESIATKA - Rybacki 12(3x3), Konieczny 9, Muszyñski 8, Soy 4, Konieczny L. 3 oraz Dró¿d¿ 19(5x3), Sworacki 8.

HAJDUKI CHORZÓW - ZNICZ JAROS£AW 54-57 (14:6, 12:19, 10:19, 18:13)
HAJDUKI - Jurczyñski 19(3x3), Gruth 14(1x3), ¦wierczewski 6, Karwacki 0, Balon 0 oraz Wiszkowski 9, Skowron 4, Bartecki 2, Musia³ 0, Kaczmarek 0.
ZNICZ - Gazarkiewicz 21(3x3), Wyka 11(1x3), Czopik 9, Kamiñski 7(1x3), , Cukierda 0 oraz Dusi³o 9(1x3), Balicki 0,Piskorz 0.

06.09.2008 (sobota)
HAJDUKI CHORZÓW - NOVUM LUBLIN 52:69 (8:15, 19:17, 8:17,17:20)
KORONA KRAKÓW - ¦L¡SK WROC£AW 50:58 (16:12, 19:13, 8:13,7:14)
ZNICZ JAROS£AW - DZIESI¡TKA LESZNO 67:70 (15:20, 16:16, 21:19,15:15)
KORONA KRAKÓW - NOVUM LUBLIN 59- 66 (20:10, 15:22, 9:15, 15:19)
HAJDUKI CHORZÓW - DZIESI¡TKA LESZNO 52:49 (11:14, 11:10, 14:16, 16:9)
ZNICZ JAROS£AW - ¦L¡SK WROC£AW 29:81

07.09.2008 (niedziela)
ZNICZ JAROS£AW - NOVUM LUBLIN 54:55 (14:8, 5:12, 18:18, 17:17)
KORONA KRAKÓW - DZIESI¡TKA LESZNO 77:51 (17:14, 19:13, 20:12, 21:12)
HAJDUKI CHORZÓW - ¦L¡SK WROC£AW 48:57 (7:17, 13:1, 16:15, 12:14)

1. ¦L¡SK Wroc³aw 5-0
2. NOVUM Lublin 4-1
3. KORONA Kraków 2-3
4. ZNICZ Jaros³aw 1-4
5. DZIESI¡TKA Leszno 1-4
6. HAJDUKI Chorzów 1-4

Strona internetowa klubu UKS Hajduki Chorzów  http://www.hajduki.net/modules/news/
 mo¿ecie zobaczyæ kilka fotek z turnieju.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
cenne wskazówki trenera Tomasza Niedbalskiego
cenne wskazówki trenera Tomasza Niedbalskiego
Kadra ¦laska r.92 Puchar Tatr
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi