News: ME U-16: Zostajemy w Dywizji A - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 07 2021 21:04:59
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

ME U-16: Zostajemy w Dywizji A
Kadra Polski
Reprezentacja Polski kadetów zapewni³a sobie utrzymanie w Dywizji A mistrzostw Europy. W ostanim meczu mistrzostw  pewnie pokona³a Gruzjê 86:57 i zakoñczy³a turniej we W³oszech na trzynastej pozycji. Nasi znakomicie spisali siê w ostatniej kwarcie wygranej a¿ 34:11!
http://www.fibaeurope-u16men.com/en/


Polska - Gruzja 86:57
(17:14, 18:15, 17:16, 34:11)

Polska: Micha³ Kwiatkowski 15 (3x3), Kacper Stalicki 15 (4 przechwyty, 4 straty), Wojciech Leszczyñski 14, Marceli Dziemba 10 (1x3), Kacper M³ynarski 9 (2x3), Piotr Nied¼wiedzki 8 (11 zbiórek), Przemys³aw Karnowski 5 (9 zbiórek), Adrian Barszczyk 4, Bart³omiej Bartoszewicz 4, Mateusz Dziemba 2, £ukasz Ja¶kiewicz 0


Polscy kadeci nie wykorzystali szansy zapewnienia sobie utrzymania w Dywizji A. Dzisiaj zostali rozgromieni przez W³ochów 89:61. Jutro w meczu ostatniej szansy zmierz± siê z Gruzj±.

Polska – W³ochy 61:89
(21:27, 10:26, 17:18, 13:18)

Polska: Wojciech Leszczyñski 13, Kacper Stalicki 11, Marceli Dziemba 7, Adrian Barszczyk 7, Przemys³aw Karnowski 5, Micha³ Kwiatkowski 5, Kacper M³ynarski 3, Bart³omiej Bartoszewicz 3, Piotr Nied¼wiedzki 3, Bart³omiej Bojko 2, Mateusz Dziemba 2, £ukasz Ja¶kiewicz 0


Reprezentacja Polski kadetów rozgromi³a Wêgrów 95:68 w pierwszym meczu o miejsca 13-16 podczas trwaj±cych we W³oszech mistrzostw Europy U16 Dywizji A. W drugim spotkaniu W³osi jeszcze wyra¼niej pokonali Gruzjê, bo a¿ 104:49!

Wêgry - Polska 68 : 95
(19:21, 17:18, 16:28, 16:28)


Polska: Leszczyñski 23, M³ynarski 23, Stalicki 16, Karnowski 10, Mateusz Dziemba 9, Barszczyk 6, Kwiatkowski 3, Bartoszewicz 2, Nied¼wiedzki 2, Bojko 1, Marceli Dziemba 0, Ja¶kiewicz 0.

Kadeci z Chorwacji pokonali nasz± reprezentacjê 63:54 w ostatnim grupowym meczu mistrzostw Europy U16 Dywizji A. Ta przegrana powoduje, ¿e Polacy zagraj± jedynie o miejsca 13-16.

Chorwacja - Polska 63:54
(23:13, 12:16, 17:12, 11:13)

Polska: Leszczyñskim 23, Mateusz Dziemba 11, Stalicki 6, M³ynarski 3, Barszczyk 2, Bartoszewicz 2, Ja¶kiewicz 2, Karnowski 2, Kwiatkowski 2, Marceli Dziemba 1, Bojko 0, Nied¼wiedzki 0.


Polscy kadeci odnie¶li pierwsze zwyciêstwo w turnieju Mistrzostw Europy Dywizji A. Podopieczni Piotra Bakuna pokonali Turcjê 60:59. Nasi na pocz±tku czwartej kwarty objêli nik³e prowadzenie, które utrzymali do koñca. 24 punkty (w tym 9 w ostatniej czê¶ci) zdoby³ Kacper Stalicki ze Smyka Prudnik.

Turcja - Polska 59:60
(11:22, 15:15, 19:6, 14:17)

Polska: Kacper Stalicki 24, Kacper M³ynarski 10, Bart³omiej Bartoszewicz 6, Bart³omiej Bojko 6, Micha³ Kwiatkowski 6, Wojciech Leszczyñski 4, Adrian Barszczyk 2, Przemys³aw Karnowski 2, Marceli Dziemba 0, Mateusz Dziemba 0

Polscy kadeci przegrali z £otw± 56:74 w spotkaniu rozpoczynaj±cym mistrzostwa Europy do lat 16 Dywizji A w Bo¶ni i Hercegowinie. W innym meczu "polskiej" grupy Turcja wysoko pokona³a Chorwacjê 83:63.


Polacy bardzo s³abo zaczêli mecz, a w ca³ej pierwszej kwarcie zdobyli jedynie piêæ punktów. Ta czê¶æ spotkania praktycznie ustawi³a losy meczu i £otysze ca³kowicie kontrolowali przebieg wydarzeñ na parkiecie. Po 10 punktów dla naszej dru¿yny zdobyli Bart³omiej Bartoszewicz i Wojciech Leszczyñski.

Polska - £otwa 56:74
(5:16, 21:21, 12:23, 18:14)

Polska: Bartoszewicz 10, Leszczyñski 10, M³ynarski 9, Kwiatkowski 8, Stalicki 6, Mateusz Dzieba 5, Marceli Dziemba 5, Niedzwiedzki 3, Barszczyk 0, Bojko 0, Ja¶kiewicz 0, Karnowski 0.
Komentarze
bober dnia sierpie 17 2008 07:42:27
jak dla mnie to te mistrzostwa sa we w³oszech.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
6
6
I Gala ¦KM Zabrze rocz.90/87
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi