News: Kadra Polski U-15 rocz.1993/94 Camp centralny Konin 2008 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:23:38
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U-15 rocz.1993/94 Camp centralny Konin 2008
Kadra Polski
 Camp Centralny odby³ siê w Koninie w dniach  06.07.2008 – 11.07.2008
Trenerami byli : Pawe³ Turkiewicz ( Zgorzelec ), Marcin Lichtañski ( Jaworzno ), Jerzy Szambelan ( Stalowa Wola ) i trener z Gniezna
Wszystkich uczestników pierwszego zgrupowania kadry Polski
rocznika 93 by³o razem  33
PAWE£ TURKIEWICZ
I Trener Reprezentacji Polski Kadetów rocz.1993
II Trener Turowa Zgorzelec

Zawodnicy którzy dostali siê na camp centralny z campu 4 województw (£ódzkie , Wielkopolskie , Kujawsko-Pomorskie , Zachodniopomorskie.)

1 Mateusz Ponitka- Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. ( Wielkopolska )
2 Mateusz Rutkowski - WTK W³oc³awek  ( Kujawsko-Pomorskie )
3 Micha³ Pietrzak- WTK W³oc³awek ( Kujawsko-Pomorsakie )
4 Szymon Milczyñski - Tarnowia Tarnów Podgórne ( Wielkopolska )
5 Tomasz Gielo -  Trójka Kosz Szczecin ( Zachodnio-Pomorskie )

6 Aleksander Leñczuk - £KS £ód¼ ( £ódzkie )
7 Andrzej Kucharek - Ksiê¿ak £owicz  ( £ódzkie )
8 Pawe³ ¦pica - AZS Koszalin ( Zachodnio-Pomorskie )
9 Adrian Adryañczyk Novum Bydgoszcz ( Kujawsko-Pomorskie )Zawodnicy którzy dostali siê na camp centralny z campu 4 województw (Ma³opolskie , Podkarpackie  ,¦wiêtokrzyskie  , Lubelskie.)

1 Allan Jaworski - MDK Kielce ( ¦wiêtokrzyskie )
2 Jakub Wojciechowski- Unia Tarnów ( Ma³opolskie)
3 Jakub Maksymiuk- Basket Kraków ( Ma³opolskie )
4 Jaros³aw Trojan - Regis Wieliczka ( Ma³opolskie )
5 Grzegorz Grochowski - Stal Stalowa Wola ( Podkarpackie )
6 Mateusz £abuda - Stal Stalowa Wola ( Podkarpackie )
7 Wojtek Maczkowski - Stal Stalowa Wola ( Podkarpackie )
8 Jakub Karolak - Pogon Pu³awy ( Lubelskie )
 
Zawodnicy którzy dostali siê na camp centralny z campu 4 województw (Lubuskie , Dolno¶l±skie  ,¦l±skie  , Opolskie.)


1 Filip Matczak - Zastal Zielona Góra ( Lubuskie )
2 Jakub B³aszczyk - WKK Wroclaw ( Dolno¶l±skie )
3 Kamil Berezowski - WKK Wroc³aw ( Dolno¶l±skie )
4 Rafa³ Kachel - MKKS Rybnik  ( ¦l±skie )
5 Grzegorz Paszek - MKKS Rybnik  ( ¦l±skie )
6 Maciej Rakoczy - MKKS Rybnik ( ¦l±skie )
7 Szymon Filczek - MOSM Bytom  ( ¦l±skie )
8 Adam Bujoczek - UKS SP 27 Katowice  ( ¦l±skie )
 

Zawodnicy którzy dostali siê na camp centralny z campu 4 województw (Pomorskie , Podlaskie  ,Warmiñsko-Mazurskie  , Mazowieckie.)


1 Jakub Skórczyñski - Polonia Warszawa ( Mazowieckie )
2 Norbert Mroczek - Polonia Warszawa ( Mazowieckie )
3 Piotr Kuczyñski - Jurant Ciechanów ( Mazowieckie )
4 Krzysztof P±gowski - Polonia Warszawa ( Mazowieckie )
5 £ukasz ..???  -MOS Pruszków ( Mazowieckie )
6 Jakub Grzywacz - UKS Siudemka Sopot ( Pomorskie )
7 Robert Kolka - Bat Sierakowice  ( Pomorskie )
8 Jakub Okupniak  - GTK Gdynia ( Pomorskie )

Na campie centralnym nie pojawili siê tacy zawodnicy jak :
 
Przemys³aw Karnowski Toruñ ( Kujawsko Pomorskie ) 
Micha³ Michalak £KS £ód¼ ( £ódzkie )
Piotr Nied¿wiecki  WKK Wroc³aw ( Dolnosl±skie )

( przygotowania do ME z Kadr± roczniak 1992 )

Dajmel Belzanereg UKS SP 27 Katowice  ( wyjazd z rodzin± na wakacje )
Jakub Koelner WKK Wroc³aw ( kontuzja )
Jakub Kilian WKK Wroc³aw ( Kontuzja )
Markowski
Martyniak
Guziewcz ( kontuzje )
 
Dla wielu z was  mo¿e byæ zaskoczeniem brak w szerokiej kadrze
Darka Wolaka, Kroka Damiana, Szyd³owskiego,.... to dopiero pierwsze zgrupowanie jeszcze bêdzie ich wiele dla ka¿dego z was s± otwarte drzwi do reprezentacji Polski ka¿dy z was poprzez ciê¿k± prace na treningach pó¼niej dobrych wynikach indywidualnych i dru¿ynowych mo¿e siê dostaæ do kadry

Jestem przekonany ¿e jest jeszcze wiele ukrytych koszykarskich talentów prêdzej czy pó¼niej wyp³yn± na szerokie wody !!!! przyk³adem mo¿e byæ wielokrotny reprezentant Polski Andrzej Pluta który nie by³ za ,,m³odego,, powo³ywany do m³odzie¿owych reprezentacji Polski
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Daniel Cierpia³ r.93 Czêstochowa
Daniel Cierpia³ r.93 Czêstochowa
Sylwetki zawodników r.1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi