News: IV Puchar solny rocz.2004 Wieliczka 6-8.IV.2018 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
FOTO ¦KM Kadry 93-97 Kadry woj. 98/02 Minibasket 05/07 2008 2009 2010 A 2010 B 2011 A 2011 B Foto 2012 A 2012 / IV.2016 Foto 2011 B Foto 2011 A Foto 2010 A Luty 19 2018 05:23:51
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia
  Kalendarz 2017/2018

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Wsppraca

UKS Chromik ¯ary

UKS Basket Regnum Bydgoszcz

Blog Mlode Lwy

UKS Wojan Paw³owice

Górnik Wa³brzych

KS Pogon Ruda ¦l±ska

TS Basket  Gniezno

Piotrówka Radom

Nied¼wiadki Przemy¶l

¦l±ski Zwi±zek Koszykówki

SKM Zastal Zielona Góra

Podlaski Zwi±zek Koszykówki

WKS SL¡SK Wroc³aw

Wis³a Kraków

TKS Ro¶ Pisz

NOVUM Bydgoszcz

ASTORIA Bydgoszcz

Basket Wroc³aw 96

Korsarz Gdañsk

TKM W³oc³awek

REGIS Wieliczka

MKS MOS Konin

GTK Gdynia

WKK Wroc³aw

Pyra Poznañ

PZKosz

SMS Pzkosz W³adys³awowo

Lubelski Kosz

UKS Katowice

MKS Zabrze

GTK Gliwice

MKKS Rybnik

¦l±ski Basket Kurian

Rudzka Amatorska Liga Koszykówki

¦l±ska Letnia Liga Koszykówki

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Galeria 2012-2016
Losowa fotka
Bryza Kolbudy - III miejsce
Bryza Kolbudy - III miejsce
Turniej m³odzików r.94 Radom 2007


IV Puchar solny rocz.2004 Wieliczka 6-8.IV.2018
Turnieje zaproszenia
 Stowarzyszenie UKS REGIS Wieliczka
Powiatowy Park Rozwoju w Wieliczce maj? zaszczyt zaprosi? na
IV Ogólnopolski Turniej m?odzika rocznik 2004 O Puchar Solny 2018.

1.Uczestnictwo
Turniej jest przewidziany dla 8 dru?yn ch?opców z rocznika 2004 i m?odsi. 

1.MUKS 1811 TARNÓW
2.MKKS RYBNIK
3.UKS REGIS WIELICZKA
4.Lublin 
5. WOLNE MEIJSCE
6. WOLNE MIEJSCE
7. WOLNE MIEJSCE
8. WOLNE MIEJSCE


2. Termin i miejsce: 06.04-08.04.2017  r. Wieliczka


3. Zakwaterowanie, wy?ywienie i miejsce rozgrywania meczów

Powiatowy Park Rozwoju w Wieliczce ul. Pi?sudskiego 105 (Kampus Wielicki)
Uczestnicy przywo?? ze sob? ?piwory. Organizator przygotuje dla ka?dego uczestnika turnieju materac.
Wy?ywienie – od obiadu w pi?tek do obiadu w niedziel?
Op?aty: 180 z? od osoby za wy?ywienie i zakwaterowanie, 300 z? wpisowe od dru?yny.
Opiekunowie przy zakwaterowaniu wp?acaj? zwrotn? kaucj? w wysoko?ci 150.00 z? (na wypadek uszkodze?, zniszcze? itp. Zwrot kaucji po zdaniu pomieszcze? zakwaterowania zespo?u).

4. System rozgrywek

Udzia? 8 zespo?ów z podzia?em na grupy – przewidujemy 5 spotka? dla ka?dego zespo?u. – mecze w dwóch grupach na krzy? 1-4, 5-8 i o miejsca  b?d? rozgrywane od pi?tku od godz. 10.00. Przewidywane zako?czenie ok godz. 14.00 z uczestnictwem obowi?zkowo wszystkich uczestników.

5. Zasady gry
- obowi?zuj? przepisy PZKosz
- czas gry: 4x8 minut czasu zatrzymywanego.
- wynik spotkania musi by? rozstrzygni?ty
- czas dogrywki 2 min czasu zatrzymywanego
- w ka?dej kwarcie trener mo?e wzi?? po jednym czasie
- mecze zostan? rozegrane pi?kami nr 6 a wysoko?? koszy 3,05 m system gry „nowa pasarella”
- w przypadku równej ilo?ci punktów miedzy zespo?ami decyduje kolejno: wynik bezpo?redniego spotkania, ma?a tabelka pomi?dzy zainteresowanymi zespo?ami( punkty, ró?nica koszy , wi?ksza ilo?? zdobytych koszy)
Kwestie nie obj?te regulaminem rozstrzyga organizator zawodów.

5. Konkursy
Konkurs dru?ynowy rzutów osobistych i konkurs sprawno?ciowy

6. Nagrody
Ka?dy uczestnik otrzyma pami?tkow? koszulk? turniejow?, ka?dy zespó? otrzyma puchar , medale dla trzech pierwszych zespo?ów, statuetki dla MVP turnieju, dla najlepszych zawodników w poszczególnych zespo?ach, dla najlepszej pi?tki ALL STARS turnieju, zwyci?zców konkursów oraz nagród w zale?no?ci od pozyskanych sponsorów.

Zg?oszenia prosimy wysy?a? mailem: mos@powiatwielicki.pl . W sprawach turnieju prosz? o ewentualny kontakt telefoniczny Grzegorz Siemieniec 509 519 628.
Organizator zastrzega sobie prawo wyboru zespo?ów do turnieju.
Po wyborze zespo?ów do turnieju i przekazanej oficjalnie informacji nale?y niezw?ocznie przela? kwot? wpisowego na turniej na konto UKS REGIS Wieliczka co b?dzie potwierdza?o udzia? zespo?u w turnieju.
Brak wp?aty w terminie eliminuje zespó? z turnieju powoduje wpisanie zespo?u z listy rezerwowej!

Dane do przelewu: Stowarzyszenie UKS REGIS Wieliczka 32-020 Wieliczka ul. M. Konopnickiej 13/5,
nr konta: 44 2490 0005 0000 4500 8055 1684z dopiskiem wp?ata wpisowego na Turniej w Wieliczce .

Serdecznie zapraszamy !!!

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.


Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi