News: Wieliczka Cup rocz.2005 Wieliczka 23-25.03.2018 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
FOTO ¦KM Kadry 93-97 Kadry woj. 98/02 Minibasket 05/07 2008 2009 2010 A 2010 B 2011 A 2011 B Foto 2012 A 2012 / IV.2016 Foto 2011 B Foto 2011 A Foto 2010 A Stycze 19 2018 04:24:38
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia
  Kalendarz 2017/2018

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U11 Rocznik 2007
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Najnowsze Filmik
Wsppraca

UKS Chromik ¯ary

UKS Basket Regnum Bydgoszcz

Blog Mlode Lwy

UKS Wojan Paw³owice

Górnik Wa³brzych

KS Pogon Ruda ¦l±ska

TS Basket  Gniezno

Piotrówka Radom

Nied¼wiadki Przemy¶l

¦l±ski Zwi±zek Koszykówki

SKM Zastal Zielona Góra

Podlaski Zwi±zek Koszykówki

WKS SL¡SK Wroc³aw

Wis³a Kraków

TKS Ro¶ Pisz

NOVUM Bydgoszcz

ASTORIA Bydgoszcz

Basket Wroc³aw 96

Korsarz Gdañsk

TKM W³oc³awek

REGIS Wieliczka

MKS MOS Konin

GTK Gdynia

WKK Wroc³aw

Pyra Poznañ

PZKosz

SMS Pzkosz W³adys³awowo

Lubelski Kosz

UKS Katowice

MKS Zabrze

GTK Gliwice

MKKS Rybnik

¦l±ski Basket Kurian

Rudzka Amatorska Liga Koszykówki

¦l±ska Letnia Liga Koszykówki

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Uytkownikw Online
Goci Online: 2
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanych: 1,879
Nieaktywowany Uytkownik: 1
Najnowszy Uytkownik: ~Barkowski Henryk
Ostatnie Artykuy
Kadra Polski 2003
2007
Medali¶ci MP U14
Medali¶ci MP U16
Medali¶ci MP U20
Galeria 2012-2016
Losowa fotka
MP KU-16
MP KU-16
Butony
Kolekcja Koszulek 654


Wieliczka Cup rocz.2005 Wieliczka 23-25.03.2018
Turnieje zaproszenia
 Stowarzyszenie UKS REGIS Wieliczka
Powiatowy Park Rozwoju w Wieliczce maj? zaszczyt zaprosi? na
Ogólnopolski turniej koszykówki WIELICZKA CUP w  roczniku 2005

1.Uczestnictwo
Turniej jest przewidziany dla  16 dru?yn ch?opców z rocznika 2005 i m?odsi.  

2. Termin i miejsce: 23.03=25.03.2018

3. Zakwaterowanie, wy?ywienie i miejsce rozgrywania meczów
Powiatowy Park Rozwoju w Wieliczce ul. Pi?sudskiego 105 (Kampus Wielicki)
Uczestnicy przywo?? ze sob? ?piwory. Organizator przygotuje dla ka?dego uczestnika turnieju materac.
Wy?ywienie – od obiadu w pi?tek do obiadu w niedziel?
Op?aty: 180 z? od osoby za wy?ywienie i zakwaterowanie, 300 z? wpisowe od dru?yny.
Opiekunowie przy zakwaterowaniu wp?acaj? zwrotn? kaucj? w wysoko?ci 150.00 z? (na wypadek uszkodze?, zniszcze? itp. Zwrot kaucji po zdaniu pomieszcze? zakwaterowania zespo?u).

4. System rozgrywek
Udzia? 16 zespo?ów z podzia?em na grupy – przewidujemy 5-6 spotka? dla ka?dego zespo?u. – mecze b?d? rozgrywane od pi?tku od godz. 12.00. na dwóch boiskach. Przewidywane zako?czenie ok godz. 14.00 z uczestnictwem obowi?zkowo wszystkich uczestników !!!!!!

5. Zasady gry
- obowi?zuj? przepisy PZKosz
- czas gry: 4x10 minut „brudnej” gry
- wynik spotkania musi by? rozstrzygni?ty
- czas dogrywki 2 min czasu zatrzymywanego
- czas zatrzymywany w ostatnich 2 minutach meczu oraz na czasy dla trenerów
- w ka?dej kwarcie trener mo?e wzi?? po jednym 30 sekundowym czasie.
- mecze zostan? rozegrane pi?kami nr 5 a wysoko?? koszy 3,05 m system gry „nowa pasarella”
- w przypadku równej ilo?ci punktów miedzy zespo?ami decyduje kolejno: wynik bezpo?redniego spotkania, ma?a tabelka pomi?dzy zainteresowanymi zespo?ami( punkty, ró?nica koszy , wi?ksza ilo?? zdobytych koszy)
Kwestie nie obj?te regulaminem rozstrzyga organizator zawodów.

5. Konkursy
Konkurs dru?ynowy i indywidualny rzutów osobistych i konkurs sprawno?ciowy , mecz ALL STARS GAME

6. Nagrody
Ka?dy uczestnik otrzyma pami?tkow? koszulk? turniejow?, ka?dy zespó? otrzyma puchar , medale dla trzech pierwszych zespo?ów, statuetki dla MVP turnieju, dla najlepszych zawodników w poszczególnych zespo?ach, dla najlepszej pi?tki ALL STARS turnieju, zwyci?zców konkursów oraz nagrody w miar? pozyskania sponsorów i grantów.

 UCZESTNICY wst?pnie deklaruj?cy udzia? z którymi rozmawia?em  w ubieg?ym roku (ok  12 zespo?ów) – prosz? o potwierdzenie zainteresowania  mailem !!!!!!


Dane do przelewu: Stowarzyszenie UKS REGIS Wieliczka 32-020 Wieliczka ul. M. Konopnickiej 13/5,
nr konta: 44 2490 0005 0000 4500 8055 1684z dopiskiem wp?ata wpisowego TURNIEJ W WIELICZCE  lub  wp?ata za pobyt i wy?ywienie na Turniej Rocznik 2005

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.


Puchar U15 rocz.2003 Final 20-22.IV Bytom
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Copyright © 2007 by Zibi