News: Pierwszy Krok rocz. 2008 Pleszew 17-18.III.2018 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
FOTO ¦KM Kadry 93-97 Kadry woj. 98/02 Minibasket 05/07 2008 2009 2010 A 2010 B 2011 A 2011 B Foto 2012 A 2012 / IV.2016 Foto 2011 B Foto 2011 A Foto 2010 A Luty 19 2018 05:21:34
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia
  Kalendarz 2017/2018

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Wsppraca

UKS Chromik ¯ary

UKS Basket Regnum Bydgoszcz

Blog Mlode Lwy

UKS Wojan Paw³owice

Górnik Wa³brzych

KS Pogon Ruda ¦l±ska

TS Basket  Gniezno

Piotrówka Radom

Nied¼wiadki Przemy¶l

¦l±ski Zwi±zek Koszykówki

SKM Zastal Zielona Góra

Podlaski Zwi±zek Koszykówki

WKS SL¡SK Wroc³aw

Wis³a Kraków

TKS Ro¶ Pisz

NOVUM Bydgoszcz

ASTORIA Bydgoszcz

Basket Wroc³aw 96

Korsarz Gdañsk

TKM W³oc³awek

REGIS Wieliczka

MKS MOS Konin

GTK Gdynia

WKK Wroc³aw

Pyra Poznañ

PZKosz

SMS Pzkosz W³adys³awowo

Lubelski Kosz

UKS Katowice

MKS Zabrze

GTK Gliwice

MKKS Rybnik

¦l±ski Basket Kurian

Rudzka Amatorska Liga Koszykówki

¦l±ska Letnia Liga Koszykówki

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Galeria 2012-2016
Losowa fotka
Astoria Bydgoszcz r.96
Astoria Bydgoszcz r.96
Dru¿yny m³odziezowe w Polsce


Pierwszy Krok rocz. 2008 Pleszew 17-18.III.2018
Turnieje Zapowiedzi
 ZAPROSZENIE  na I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ „PIERWSZY KROK” W MINI-KOSZYKÓWCE
CH?OPCÓW rocznik 2008/2009

Termin i miejsce: 17-18.03.2018 r. Pleszew Zespó? Szkó? nr1 ul. Szkolna 5

Organizatorzy: Klub Sportowy KOSZ Pleszew, Zespó? Szkó? nr1
Pleszew, Zespó? Szkó? Publicznych Kowalew, Urz?d Miasta Pleszew.

Cele i zadania: upowszechnianie koszykówki w regionie, nawi?zanie sportowych kontaktów z innymi zespo?ami,  poprzez rywalizacj? - doskonalenie indywidualnych i zespo?owych umiej?tno?ci koszykarskich.
 
System gry: udzia? 5 zespo?ów, gra systemem „ka?dy z ka?dym”, czas gry 4x10 min gry rycza?tem, ostatnie 2 min. czwartek kwarty – czas zatrzymywany, obowi?zuj?: pasarella, przepisy PZKosz, kosze zawieszone na wysoko?ci 2,60 m., pi?ka nr5.

Mecze turniejowe rozgrywane b?d? w pe?nowymiarowej hali sportowej szko?y. Noclegi b?d?  w salach lekcyjnych szko?y – na materacach, obowi?zuj? w?asne ?piwory. Wy?ywienie w sto?ówce szkolnej.

Nagrody: Puchary i dyplomy dla wszystkich dru?yn, koszulki turniejowe dla wszystkich uczestników.

Organizator zapewnia obs?ug? medyczn? i wod? do picia.

Koszty: op?ata wynosi 70 z?. od wszystkich uczestników.

Kontakt: Krzysztof Cnotliwy  tel. 605292327  
e-mail: krzycnot@poczta.onet.pl

 OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ „PIERWSZEGO  KROKU” W MINI-KOSZYKÓWCE CH?OPCÓW r. 2008. Pleszew 17-18.03.2018
Startuj?ce zespo?y:
MOS Stargard, UKS PIOTRÓWKA Radom, TKM W?oc?awek, UKS Chynowa, UKS AKADEMIA KOSZYKÓWKI Komorów, KS KOSZ Pleszew.
Grupa A                                               Grupa B
KS KOSZ  Pleszew                             UKS Chynowa
TKM W?oc?awek                                 UKS Akademia Kosz. Komorów
MOS Stargard                                      MKS Piotrówka Radom
Plan gier:

sobota 17.03.2018
gr. A   12.00  KS KOSZ Pleszew – TKM W?oc?awek
gr. B   13.10  UKS Chynowa – UKS Akademia Koszykówki Komorów
gr. A   14.20  TKM W?oc?awek  -  MOS Stargard
gr. B   15.30  MKS Piotrówka Radom  -  UKS Chynowa
gr. A   16.40  KS KOSZ Pleszew  -  MOS Stargard
gr. B   17.50  UKS Akademia Koszykówki Komorów – MKS Piotrówka
Radom
 godz. 19.00  konkurs sprawno?ciowy – Skills Challange z udzia?em po 2 zawodników ka?dego zespo?u.
o godz. 19.30 mo?liwo?? zagrania dodatkowego meczu pomi?dzy ( oprócz meczu niedzielnego o V miejsce)  zespo?ami z III miejsc w grupie, aby te? mia?y rozegrane 4 mecze, jak inne zespo?y. Oczywi?cie jak b?d? zainteresowane.
niedziela 18.03.2018
I pó?fina?   9.00  I zespó? gr. A – II zespó? gr. B
II pó?fina? 10.10  I zespó? gr B – II zespó? gr. A

mecz o V- VI miejsce       11.10
 mecz o III – IV miejsce   12.20
 fina?                                 13.30

  Zako?czenie turnieju    14.50
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.


Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi