News: Turniej minikoszykówki rocz.2007 Warszawa 10-12.XI.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Czerwiec 20 2018 13:11:46
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Turniej minikoszykówki rocz.2007 Warszawa 10-12.XI.2017
Turnieje Podsumowanie
 Przez 3 dni ch³opcy z rocznika 2007 i m³odsi rywalizowali na UFFO WAWER CUP. W ka¿dym meczu m³odzi koszykarze dostarczali nam mega emocji , dramatyczne koñcówki, dogrywki, zmiana prowadzeñ, ³zy szczê¶cia i smutku.

Oprócz sportowych emocji presti¿ naszego turnieju podnie¶li zaproszeni go¶cie Pan Burmistrz Dzielnicy Wawer Leszek Baraniewski, Pani Dyrektor SP 195 Agata Ko³odziejczyk , Pan Jacek Sadomski z Wydzia³u Sportu Dzielnicy Wawer Pan Marcin Wojciechowski z firmy MARJOL, Pan Marek Grabowski z firmy UFFO oraz Pan Jêdrzej Karasek firma tagomago.pl

Bardzo dziêkujemy wszystkim za pomoc w organizacji naszego turnieju. Oczywi¶cie wielkie dziêki dla rodziców,którzy jak zwykle w naszym klubie spisali siê na medal i ch³opców z rocznika 2005/2006 za profesjonaln± obs³ugê stolika sêdziowskiego i pomoc w sêdziowaniu na boisku. Szeroka foto relacja z turnieju ju¿ wkrótce. Klasyfikacja koñcowa

1 AK M£ODE ¯UBRY Bia³ystok
2 SP 5 PIVOT Piastów
3 MKS Grójec
4 MUKS HUTNIK Warszawa
5 TKM W³oc³awek
6 TMK POMORZE Tczew

Najlepsza pi±tka turnieju

JAKUBIEC DAWID -AK M£ODE ZUBRY
KRZYSZTOF ANTOSIK SP5 PIVOT PIASTÓW
JAS LENARCZYK MKS GRÓJEC
WOJCIECHOWSKI ANTEK MUKS HUTNIK WARSZAWA
¯YWICA BARTEK TKM W£OC£AWEK

MVP TURNIEJU MORALIAN BRUNO AK M£ODE ¯UBRY

NAJLEPSI ZAWODNICY ZESPO£ÓW


STARZAK MICHA£ AK M£ODE ¯UBRY Bia³ystok
KUBA £OJKO MUKS HUTNIK Warszawa
MAREK ZARYCHTA SP5 PIVOT Piastów
BARTEK WOJCIESZAK TMK POMORZE Tczew
KLIMCZAK DAWID TKM W³oc³awek
NATAN WOJTCZAK- MKS Grójec

najm³odszy zawodnik turnieju - Piotr Oszako urodzony w 2010 roku- na turnieju zdoby³ 8 punktów

WYNIKI
SP5 Pivot Piastów – MKS Grójec  39-36
MUKS Hutnik Wawer – AK M³ode ¯ubry Bia³ystok 20-34
TMK Pomorze Tczew – TKM W³oc³awek 26-39
AK M³ode ¯ubry Bia³ystok - MKS Grójec 36-30
SP5 Pivot Piastów –  TMK Pomorze Tczew 54-14
TKM W³oc³awek – MUKS Hutnik Wawer  47-51
TKM W³oc³awek - AK M³ode ¯ubry Bia³ystok 28-39
MUKS Hutnik Wawer – SP5 Pivot Piastów 36-48
MKS Grójec -  TMK Pomorze Tczew 76-18
SP5 Pivot Piastów - TKM W³oc³awek 40-32
AK M³ode ¯ubry Bia³ystok -  TMK Pomorze Tczew 64-30
MUKS Hutnik Wawer - MKS Grójec  34-50
AK M³ode ¯ubry Bia³ystok - SP5 Pivot Piastów 45-40
TMK Pomorze Tczew– MUKS Hutnik Wawer 24-50
MKS Grójec - TKM W³oc³awek 64-30
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi