News: VII MTB rocz.2005 i 2003 Katowice 24-26.XI.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
FOTO ¦KM Kadry 93-97 Kadry woj. 98/02 Minibasket 05/07 2008 2009 2010 A 2010 B 2011 A 2011 B Foto 2012 A 2012 / IV.2016 Foto 2011 B Foto 2011 A Foto 2010 A Listopad 21 2017 20:29:34
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia
  Kalendarz 2017/2018

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U11 Rocznik 2007
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Najnowsze Filmik
Wsppraca

UKS Chromik ¯ary

UKS Basket Regnum Bydgoszcz

Blog Mlode Lwy

UKS Wojan Paw³owice

Górnik Wa³brzych

KS Pogon Ruda ¦l±ska

TS Basket  Gniezno

Piotrówka Radom

Nied¼wiadki Przemy¶l

¦l±ski Zwi±zek Koszykówki

SKM Zastal Zielona Góra

Podlaski Zwi±zek Koszykówki

WKS SL¡SK Wroc³aw

Wis³a Kraków

TKS Ro¶ Pisz

NOVUM Bydgoszcz

ASTORIA Bydgoszcz

Basket Wroc³aw 96

Korsarz Gdañsk

TKM W³oc³awek

REGIS Wieliczka

MKS MOS Konin

GTK Gdynia

WKK Wroc³aw

Pyra Poznañ

PZKosz

SMS Pzkosz W³adys³awowo

Lubelski Kosz

UKS Katowice

MKS Zabrze

GTK Gliwice

MKKS Rybnik

¦l±ski Basket Kurian

Rudzka Amatorska Liga Koszykówki

¦l±ska Letnia Liga Koszykówki

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Uytkownikw Online
Goci Online: 7
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanych: 1,878
Nieaktywowany Uytkownik: 1
Najnowszy Uytkownik: ~Jakub Jamrozik
Ostatnie Artykuy
Kadra Polski 2003
2007
Medali¶ci MP U14
Medali¶ci MP U16
Medali¶ci MP U20
Galeria 2012-2016
Losowa fotka
Micha³ Klimek r.95 AZS Katowice
Micha³ Klimek r.95 AZS Katowice
Sylwetki zawodników r.1995
Kolekcja Koszulek 654


VII MTB rocz.2005 i 2003 Katowice 24-26.XI.2017
Turnieje Zapowiedzi

 W dniach 24-26 listopada 2017 w Katowicach odbêdzie siê siódma edycja Miêdzynarodowego Turnieju Barbórkowego im. Jana Wartaka. W tym roku gramy w dwóch kategoriach wiekowych: m³odzik m³odszy U14 rocznik 2005 i m³odsi  (8 zespo³ów) i kadet m³odszy U15 rocznik 2003 i m³odsi (6 zespo³ów). Rozgrywki bêd± prowadzone na dwóch halach Sportowych: SP 27 ul. £êtowskiego 18 oraz SP 56. ul. Spó³dzielczo¶ci 21.  Od pi±tku godz.10.45 do niedzieli godz.14.00 zostanie rozegranych 35 spotkañ. W pierwszy dzieñ turnieju podczas oficjalnej ceremonii otwarcia o godz.20.00 wyst±pi zespó³ Oberschlesien to ich Clip Video przygotowany specjalnie na turniej MTB towarzyszy nam od 2012 roku  

W Katowicach-Piotrowicach zagraj± zespo³y z sze¶ciu województw: Lubuskie, (3), ma³opolskie (3), Warmiñsko-Mazurskie (1), Dolno¶l±skie (1), mazowieckie (1), ¶l±skie (2) oraz jedna dru¿yna z Czech BK Opawa. Na turnieju jak zawsze obecny bêdzie Zibi. Organizatorzy UKS SP 27 Katowice przygotowali puchary, medale, statuetki, koszulki okoliczno¶ciowe, nagrody oraz Kubki MVP meczu. Serdecznie zapraszamy kibiców m³odzie¿owej Koszykówki do stolicy ¦l±ska…emocje gwarantowane. Od pierwszej edycji 2011 do tera¼niejszej siódmej 2017 w  turniej MTB uczestniczy³o 233 dru¿yn z wszystkich polskich województw oraz z Bia³orusi, S³owacji i Czech. Katowicki turniej rozgrywany jest w kategoriach od minikoszykówki U12 do Kadeta U16. Wszystkie archiwalne informacje znajdziecie na www.skm.basketmania.pl

 Rocznik 2003
1.UKS SP 27 Katowice
2. Wis³a Kraków
3. UKS REGIS Wieliczka
4. Trójeczka Olsztyn
5. Zastal Zielona Góra
6. MUKS 1811 Unia Tarnów


Pi±tek  24.XI.2017
13.15 Kraków - Wieliczka
15.00 Katowice - Tarnów
16.45 Zielona Góra - Wieliczka
18.30 Kraków - Tarnów
20.15 Olsztyn - Zielona Góra
 
Sobota 25.XI.2017


9.00 Kraków - Katowice
10.45  Tarnów - Zielona Góra
12.30  Wieliczka - Olsztyn
14.15 Katowice - Zielona Góra
16.00  Kraków - Olsztyn
17.45  Tarnów - Wieliczka

Niedziela  26.XI.2017
8.30 Katowice - Olsztyn
10.15 Kraków - Zielona Góra
12.00 Olsztyn - Tarnów
13.45 Katowice - Wieliczka
15.30 Zako?czenie zawodów

 Rocznik 2005

Grupa A
UKS SP 27 Katowice
WKK Wroc³aw
Chromik ¯ary
Regis Wieliczka

Grupa B
BK Opava
MUKS Hutnik Warszawa
Zastal Zielona Góra
MKS D±browa Górnicza


Pi±tek  24.XI.2017
10.40 Grupa B: D?browa Górnica - Opava
12.00 Grupa A: Katowice - Wieliczka
13.20 Grupa B: Warszawa - D?browa Górnicza
14.40 Grupa A: ?ary - Wroc?aw
16.00 Grupa B: Zielona Góra - Opava
17.20 Grupa A: Wieliczka - Wroc?aw
18.40 Grupa B: Warszawa - Zielona Góra
20.00  Grupa A: Katowice - ?ary (w trakcie koncertu)
20.00 Otwarcie turnieju i koncert zespo?u Oberschlesien

Sobota 25.XI.2017

9.00 Grupa B: Zielona Góra - D?browa Górnicza
10.20 Grupa A: Katowice - Wroc?aw
11.40 Grupa B: Opava - Warszawa
13.00 Grupa A: ?ary - Wieliczka
14.20 - 15.00  PRZERWA TECHNICZNA
15.00 3A - 4B
16.20 4A - 3B
17.40 1A - 2B
19.00 2A - 1B

Niedziela 26.XI.2017

8.30 Mecz o 7 miejsce
9.50 Mecz o 5 miejsce
11.10 Mecz o 3 miejsce
12.30 Fina?
14.00 Zako?czenie turniejuSystem rozgrywek: Ka¿da dru¿yna rozegra 5 spotkañ
M³odzicy U13: Czas gry 4 x 8 min. „czystej gry”  kosze 3.05 pi³ki 5
Gramy Pasarell±,, (W trzech pierwszych kwartach  zamiany pi±tek  co 4 minut), ostania kwarta pi±tka wed³ug uznania trenera.
Kadeci U15: Czas gry 4 x 10 min. „czystej gry”  kosze 3.05 pi³ki 7
zgodnie z przepisami PZKosz

Postanowienia
Organizator pokrywa koszty sêdziowskie, opiekê medyczn±, napoje.
Puchary dla wszystkich dru¿yn oraz pami±tkowy dyplom
Medale dla trzech pierwszych zespo³ów  (13 +1)
Statuetki – MVP,  5 All-Stars oraz  dla najlepszego zawodnika w ka¿dej dru¿ynie
Okoliczno¶ciowe koszulki – dla ka¿dego uczestnika
Nagrody: Niespodzianki w zale¿no¶ci od  potencjalnych sponsorów

Kontakt: Artur Mikruta  692461137,   mikrussp27@gazeta.pl


Dane do przelewu: Uczniowski Klub Sportowy SP27 Katowice ul. £êtowskiego 18 ,
40-648 Katowice nr 68 1020 2313 0000 3202 0115 3063 z dopiskiem wp³ata wpisowego na turniej koszykówki MTB 2017


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.


Puchar U15 rocz.2003
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Copyright © 2007 by Zibi