News: II PYHH rocz.2003 Pó³fina³y: Grójec 6-8.X- Opalenica 15-17.XII Fina³ 2018 ???? - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:12:33
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

II PYHH rocz.2003 Pó³fina³y: Grójec 6-8.X- Opalenica 15-17.XII Fina³ 2018 ????
Turnieje Podsumowanie
 V Ogólnopolski Turniej ?wi?teczny U14 rocznik 2003/04 o Puchar Burmistrza Opalenicy

Znakomity turniej w Opalenicy zako?czony. Udany drugi pó?fina? PYHH. Dru?yny z drobnymi wyj?tkami przyjecha?y w najmocniejszych sk?adach. Teraz musimy zrobi? wszystko by doprowadzi? do turnieju Fina?owego na najwy?szym poziomie, dlatego czekamy na terminy zgrupowa? kadry narodowej rocznika 2003 by kadrowicze polski mogli zagra? w Finale PYHH. Ju? dzi? s? ch?tni do organizacji turnieju Fina?owego

BT Opalenica – pe?ny sk?ad
MOSM Bytom – pe?ny sk?ad
MKS Ochota – brak Nojszewskiego (kontuzja) Wojciechowski (USA)
Wilki Morskie – brak Koralewskiego (kontuzja)
Trefl Sopot pe?ny sk?ad
WKK Wroc?aw – brak Nowaka (kontuzja)
Kaspro Ostrów Wlkp –pe?ny sk?ad
?l?sk Wroc?aw – brak Siembigi

Najlepsi strzelcy Turnieju: Paluch i Zaremba zdobyli po 85 pkt.
Najlepszy zbieraj?cy i blokuj?cy: Wiktor Paszkowski 63 zb.
Najlepszy w przechwytach i asystach: Hubert ?a?ak


KLASYFIKACJA KO?COWA


1 Basket Team Opalenica
2 MOSM Bytom
3 MKS Ochota Warszawa
4 Wilki Morskie Szczecin
5 UKS 7 Trefl Sopot
6 WKK Wroc?aw
7 Kaspro Ostrów Wielkopolski
8 ?l?sk Wroc?aw MVP:
  Jan Jakubiak
Basket Team Opalenica

  5 ALL-STARS
* Hubert ?a?ak  -
UKS 7 Trefl Sopot
* Wiktor Paczkowski -
Wilki Morskie Szczecin
* Bartosz Sitek -
Ochota Warszawa
* Maciej Michalski -
MOSM Bytom
* Adrain Szajek - Basket Team Opalenica


FOTO  ZIBI

FILMIKI ZIBI


MECZ O VII MIEJSCE: ?l?sk Wroc?aw - Kaspro Ostrów Wlkp 39 : 51  STATYSTYKI   VIDEO MVP:  Nikodem Suski
MECZ O V MIEJSCE: WKK Wroc?aw - UKS 7 Trefl Sopot  42 : 54 STATYSTYKI   VIDEO   MVP: Wiktor Jaszczerski
MECZ O III MIEJSCE: Wilki Morskie Szczecin - Ochota Warszawa  33 : 47 STATYSTYKI   VIDEO   MVP: Olek Garbacz
FINA?: MOSM Bytom - BT Opalenica  30 : 49 STATYSTYKI   VIDEO   MVP: Jakub Rutkowski

RELACJE VIDEO RETRANSMISJE ORAZ LIVE

5-8: WKK Wroc?aw - ?l?sk Wroc?aw  57 : 44  STATYSTYKI   VIDEO   MVP: Mateusz Kudzia
5-8: UKS 7 Trefl Sopot - Kasprowiczanka Ostrów WLKP 68 : 56  STATYSTYKI   VIDEO  MVP: Jakub Czworowski
Pó?fina?:  BT Opalenica - Wilki Morskie Szczecin  52 : 38  STATYSTYKI   VIDEO   MVP: Mateusz Jakubiak
Pó?fina?: Ochota Warszawa - MOSM Bytom  39 : 50  STATYSTYKI  VIDEO   MVP:  Aleksander Dzieka?ski

Grupa A
BT Opalenica – MOSM Bytom  66 :  39 STATYSTYKI   MVP: Jakub Gruszczynski
Trefl Sopot – WKS ?l?sk  69 : 56 STATYSTYKI   VIDEO   MVP: Lalak Hubert
MOSM Bytom – WKS ?l?sk  55 : 29 STATYSTYKI   VIDEO   MVP: Maciej Michalski
BT Opalenica – Trefl Sopot  78 : 49 STATYSTKI   VIDEO MVP: Jan Jakubiak 
Trefl Sopot – MOSM Bytom  34 : 53  STATYSTYKI   VIDEO   MVP: Igor Krzych
BT Opalenica – WKS ?l?sk Wroc?aw  67 : 47  STATYSTYKI   VIDEO   MVP: J?drzej B?aszak

1 BT Opalenica 6 pkt
2 MOSM Bytom 5 pkt.

3 Trefl Sopot 4 pkt.
4 WKS ?l?sk Wroc?aw 3 pkt.

Grupa B

WKK Wroc?aw – Kaspro Ostrów Wlkp  69 : 63 STATYSTYKI   VIDEO   MVP: Szymon Paluch
Ochota Warszawa – Wilki Szczecin  58 : 66  STATYSTYKI   VIDEO   MVP: Maksym Ko?odziej
Ochota Warszawa – WKK Wroc?aw   65 : 52 STATYSTYKI   VIDEO  MVP:  MVP Bartosz Sitek
Wilki Morskie Szczecin – Kaspro Ostrów Wlkp  47 : 46  STATYSTYKI   VIDEO   MVP: Aleksander Wisniewski

Wilki Morskie Szczecin – WKK Wroc?aw  42 : 47 po dg.  STATYSTYKI   VIDEO  MVP: Filip Wójcik
Ochota Warszawa – UKS Ostrów  75  : 53  STATYSTYKI  VIDEO   MVP: Jan Kry?ko

1 Ochota Warszawa 5 pkt.
2 Wilki Morskie Szczecin  5 pkt

3 WKK Wroc?aw 5 pkt.
4 Kaspro Ostrów Wlkp 3 pkt.

 I Basket Team Opalenica
II UKS MOSM Bytom
III MKS Ochota Warszawa
IV Wilki Morskie Szczecin
V UKS 7 Trefl Sopot
VI WKK Wroc?aw
 VII Kaspro Ostrów Wielkopolski
 VIII  WKS ?l?sk Wrcoc?aw


 

Do Fina?u PYHH awansowali (Przewidywany termin Fina?u Kwiecien 2019 dokladny termin i miejsce poznamy wkrótce)

Basket Team Opalenica *
MKKS Rybnik
Grójec/Radom
TKM Wloc?awek
MOSM Bytom
MKS Ochota Warszawa
Wilki Morskie Szczecin
UKS 7 Trefl Sopot

*BTO Opalenica Awans do Fina³u PYHH uzyska?a na turnieju w Grójcu)


Zakoñczy³ siê pierwszy pó³fina³ drugiej edycji PYHH (Polscy M³odzi Herosi) nieoficjalnie MP U15 bo jak to inaczej nazwaæ ?
W turniejach startuj± wszyscy finali¶ci MP U14 i czterech pó³finalistów. W po³owie grudnia wracamy do Opalenicy nigdy wcze¶niej nie zdarzy³o siê by w turnieju towarzyskim wystartowa³o sze¶ciu  finalistów i dwóch pó³finalistów MP. Zawodnicy sami op³acaj± sobie pobyt, organizatorzy ponosz± koszty sêdziów, op³aty hali, s³u¿ba zdrowia, statystyki puchary medale, statuetki i inne DZIÊKUJEMY

Wyró¿nienia wrêczali Dyrektor Grójeckiego O¶rodka Sportu pan Jerzy Biñkiewicz oraz Dyrektor Sportowy MKS Grójec Ireneusz Juraszewski. Podziêkowania dla rodziców z Grójca oraz wszystkich sponsorów

BT Opalenica, MKKS Grójec, Zastal Zielona Góra, Sudety Jelenia Góra, ¯ubry Bia³ystok na turniej PYHH przyjechali najmocniejszymi sk³adami ! Mistrz Polski TKM W³oc³awek bez Oliwiera Bednarka i Jakuba Andrzejewskiego, £KS £ód¼ Tomasz Kwieciñskiego i Konstanty Hasiak (na turnieju z U16

SKM dziêkuje trenerowi  Miros³awowi Andrychowiczu za zaproszenie na turniej, a panu Krzysztofowi Pustelnikowi za transport


 MVP:

Jakub Gruszczyñski - BT Opalenica

 Król Strzelców: (TOP 10)

Piotr Bobka 99 pkt.
¯ubry Bia³ystok
2 Adrian Szajek 80 BT Opalenica
3 Dawid Bykowski 74 TKM W³oc³awek
4 Marek Kozyra 66 - £KS SMS MG £ód¼
5 Jakub Trze¶niewski 64 - Grójec/Radom
   Igor Lewandowski 64 -MKKS Rybnik
7 Kacper Kowalczyk-Kudziarz 61 MKKS Rybnik
8 Kunc 56 - Zastal Zielona Góra
9 Bartek Cania 53 - Grójec/Radom
10 Micha³ Szandurski 52 Sudety Jelenia Góra  5 ALL-STARS
* Jan Jakubiak - BT Opalenica
* Kacper Margiciok - MKKS Rybnik
* Jakub Trze¶niewski - Grójec/ Radom
* Dawid Bykowski - TKM W³oclawek
* Maksym Wieczorek - Zastal Zielona Góra

FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI


 KLASYFIKACJA KOÑCOWA
  /  Wyró¿nienie trenera


1 Basket Team Opalenica  -  Adrian Szajek
2 MKKS Rybnik  -  Maciej Golda
3 Grójec/Radom  -  Bartek Cania
4 TKM W³oc³awek  -  Wiktor £ukasik
5 SKM Zastal Zielona Góra  -  Jaku Zdaniewicz
6 Sudety Jelenia Góra  - Krystian W³oszczyñski
7 £KS SMS MG £ód¼  -  Marek Kozyra
8 PKK ¯ubry Bias³ystok  -  Tomasz Sawicki

mecz o VII miejsce: ¯ubry Bia³ystok - £KS £ód¼  35 : 73  STATYSTYKI  MVP: Dominik Wróblewski
mecz o V miejsce: Zastal Zielona Góra - Sudety Jelenia Góra  50 : 35  STATYSTYKI   MVP: Jakub Wiêckowski
mecz o III miejsce:
TKM W³oc³awek - Grójec/Radom  38 : 60  STATYSTYKI   MVP: Jakub Rak
Fina³: BT Opalenica - MKKS Rybnik  43 : 67  STATYSTYKI  MVP: Miko³aj Rutkowski

V-VIII: Zastal Zielona Góra - £KS £ód¼  42 : 59  STATYSTYKI   MVP: Kunc
V-VIII: ¯ubry Bia³ystok - Sudety Jelenia Góra  44 : 55  STATYSTYKI   MVP: W³oszczyñski
PÓ£FINA£: BT Opalenica - TKM W³oc³awek  63 : 34  STATYSTYKI   MVP: Miko³aj Rutkowski
PÓ£FINA£: Grójec/Radom - MKKS Rybnik  62 : 89 STATYSTYKI   MVP: Kacper Kowalczyk-Kudzoarz


 KONKURS ZA TRZY PUNKTY 
(w eliminacjach startowa³o 28 osób)  wykonywano po 25 rzutów z piêciu pozycji po 5. Maksymalna  ilo¶æ pkt 30

1 Igor Lewandowski - Rybnik 12 Fina³ 16 dg 3
2 Adrian ¦cie¿ka-  Rybnik  13 /  16 dg 2
3 Bartosz Stêpieñ - £ód¼  13 /  13
4 Kacper Kowalczyk - Rybnik  18 / 12
5 Antoni Juraszewski - MKS Grójec 12 / 10 (rocznik 2006)
6 Krystian Szortyka - W³oc³awek  12 /   ?


 Konkurs  Skills Challenge  parami

1 Adrian  Szajek (BTO)
2 Wieczorek (ZG)
3 Toczykowski (BIA£),
   Cania (GR)
5 Rodziewicz (JG) ¦cieszka (RYB)  Janowski (TKM)  Dudziñski (BTO)
9 Górzyñski (GR) Skorupa (JG) Markiewicz (BIA£) Kopaczewski (ZG)   Pietrusiñski (£ÓD)  Golda (RYB)  Dziubaltowski (£ÓD)  Wojciechowski (TKU)Grupa A

Grójec/Radom - ¯ubry Bia³ystok  73 :35  STATYSTYKI  MVP: Burzyñski
£KS £ód¼ - TKM W³oc³awek  50 : 55 STATYSTYKI MVP: Dawid Bykowski
Grójec/Radom -  £KS £ód¼ 78 : 46  STATYSTYKI  MVP: Trze¶niewski
TKM W³oc³awek - ¯ubry Bia³ystok  79 : 47  STATYSTYKI  MVP: Wiktor £ukasik
£KS £ód¼ - ¯ubry Bia³ystok  85 : 49  STATYSTYKI   MVP: Gajek
Grójec/Radom - TKM W³oc³awek 62 : 45  STATYSTYKI   MVP: Miko³aj Kot

1 Grójec/Radom  6 pkt.
2 TKM W³oc³awek  5 pkt.

2 £KS £ód¼  4 pkt.
3 ¯ubry Bia³ystok  3 pkt.

Grupa B
MKKS Rybnik - Sudety Jelenia Góra  54 :24  STATYSTYKI MVP: Franciszek O¶li¼lok
Sudety Jelenia Góra - Zastal Zielona Góra  45 : 44  STATYSTYKI   MVP: Micha³ Szandurski
Basket Team Opalenica - MKKS Rybnik  60 : 41  STATYSTYKI   MVP: Jan Jakubiak
Basket Team Opalenica - Zastal Zielona Góra  67 : 57 STATYSTYKI  MVP:Adrian   Szajek
Zastal Zielona Góra - MKKS Rybnik  48 : 52  MVP: Margiciok
Basket Team Opalenica -  Sudety Jelenia Góra  54 : 35  MVP: Jakubiak

1 Basket Team Opalenica  6 pkt.
2 MKKS Rybnik 5 pkt.

3 Sudety Jelenia Góra  4 pkt.
4 Zastal Zielona Góra  3 pkt.
PKK ¯ubry Bia³ystok
MKS Grójec/Rosa Radom
£KS SMS M.G. £ód¼
TKM W³oc³awek
KS Sudety Jelenia Góra
MKKS Rybnik
SKM Zastal Zielona Góra
Basket Team OpalenicaPRZYGOTOWA£ ZIBI

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Polska - Czechy ..
Polska - Czechy ..
Kadra Polski rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi