News: XXXIII Memoria³ J. B±czkowskiego rocz.2000 Inowroc³aw 23-24.IX.17 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 21 2018 07:03:47
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
XXXIII Memoria³ J. B±czkowskiego rocz.2000 Inowroc³aw 23-24.IX.17
Turnieje Podsumowanie
 Dobieg³ koñca, rozgrywany w hali powiatowej Kujawianka XXXIII Ogólnopolski Turniej Koszykówki Juniorów o Memoria³ prof. B±czkowskiego z udzia³em dru¿yn z Zielonej Góry, Pabianic, Gdyni oraz Inowroc³awia. Ta najstarsza m³odzie¿owa impreza koszykarska w regionie od wielu lat cieszy siê du¿ym zainteresowaniem i od lat wspierana jest przez w³adze samorz±dowe województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu inowroc³awskiego i miasta Inowroc³aw.

Tradycyjnie w pi±tek rozegrano mecze wychowanków, a w najciekawszym z nich Mechan pokona³ Kaspra 68-62.
W turnieju g³ównym pad³y wyniki:

Kasprowicz – PKK 99 Pawo Pabianice 51-57 (9-17,14-14,15-5,13-21)
Zastal Zielona Góra – Sharks Gdynia 77-50 (16-4,16-16,25-10,20-20)
Zastal – PKK 99 70-65 (21-15,12-19,17-14,20-17)
Kasprowicz – Gdynia 64-35 (17-8,18-9,15-4,14-14)
Gdynia – PKK 99 58-66 (13-15,15-14,7-13,23-24)
Kasprowicz – Zastal 53-91 (10-18,16-19,20-18,7-26)

Koñcowa kolejno¶æ:
1 SKM Zastal Zielona Góra
2 PKK 99 Pawo Pabianice
3 SKS Kasprowicz Inowroc³aw
4 Sharks Port Gdynia

Starosta Inowroc³awski Tadeusz Majewski oraz Wiceprezydent Inowroc³awia Wojciech Piniewski wyró¿nili i nagrodzili wyró¿niaj±cych siê koszykarzy:

Najlepsi strzelcy turnieju:

I m. Wojciech Kamrowski (Zastal) – 65 pkt
I m. Kamil Konieczka (Kasprowicz) – 65 pkt
III m. Dawid Wis³awski (PKK 99) – 61 pkt

Najlepszy strzelec za 3 punkty:
Kamil Konieczka (Kasprowicz) – 10 trafieñ

Wyró¿nienia w zespo³ach:

Zastal – Miko³aj Simiñski
PKK 99 – Eryk Bry³ka
Sharks Port – Wojciech Dzier¿ak
Kasprowicz – Hubert Jankowski

Upominek dla trenera zwyciêskiej dru¿yny Kamila Czapli (Zastal) ufundowa³a i wrêczy³a córka prof. B±czkowskiego – pani Janina Masiota.

Trener Dariusz Sikora – Bardzo siê cieszê, ¿e uda³o siê zaprosiæ na tegoroczny Memoria³ ciekawe dru¿yny z innych województw. Dziêki temu licznie zgromadzona publiczno¶æ mia³a okazjê zobaczyæ kilka dobrych, m³odzie¿owych spotkañ.

FOTO GALERIA
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi