News: XVII im. A. Grzegorzewskiego rocz. 2003 i 2000 Olsztyn 29.IX-1.X.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 21 2018 07:00:17
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
XVII im. A. Grzegorzewskiego rocz. 2003 i 2000 Olsztyn 29.IX-1.X.2017
Turnieje Podsumowanie
 Ju¿ po raz siedemnasty w dniach (29 wrze¶nia/1 pa¼dziernika) odbywa³ siê w Olsztynie Memoria³ Aleksandra Grzegorzewskiego, jednego z najwybitniejszych trenerów na Warmii i Mazurach (Jego ¿yciorys przypominamy w dalszej czê¶ci). Rywalizowali kadeci m³odsi i juniorzy i w ten sposób uczcili pamiêæ szkoleniowca, który m³odzie¿y po¶wiêci³ siê bez reszty.

G³ówny organizator –UKS Trójeczka zaprosi³ na turniej zespo³y z regionu (Basket Junior, As Mr±gowo), a tak¿e z innych województw (SKS Siedlce, MUKS Piaseczno, UKS Nia³o³êka, Gimnazjum 92 Warszawa, Basket Kwiszyn, Olimpijczyk £om¿a) Kadeci m³odsi rozgrywali spotkania w hali przy ul. Lengowskiego, natomiast juniorzy w hali przy ul G³owackiego.

W m³odszej grupie wiekowej dominowali zawodnicy Basket Junior Olsztyn, którzy odnie¶li komplet zwyciestw i zas³u¿enie zdobyli g³ówna nagrodê. Najwiecej k³opotów sprawili im lokalni rywale z Trójeczki, którzy grali nierówno, ale ostatecznie "za³apali siê" na podium.

W rywalizacji juniorów zwyciêzyli koszykarze ze stolicy, o miejscach od drugiego do czwartego decydowa³a dodatkowa tabela uwzglêdni±jaca wyniki bezposrednich spotkan miêdzy zaintetereresowan± trójka. Zespo³y z Warmii i Mazur zamknê³y tabelê, ale turnieje towarzyskie sa po to by siê czego¶ nauczyæ i mamy nadzieje, ¿e by³a to dobra lekcja.

FOTO GALERIA

Kategoria Kadet m³odszy (hala OSiR SP 10 ul. Lengowskiego)

As Mr±gowo –Trójeczka Olsztyn 28:42
Basket Junior Olsztyn -UKS Bia³o³êka 58:27
MUKS Piaseczno – Trójeczka Olsztyn 46:24
As Mragowo – Basket Junior  Olsztyn 13:54
UKS Bia³o³êka - MUKS Piaseczno 26:44
Trójeczka Olsztyn - UKS Bia³o³êka 34:30
MUKS Piaseczno-As Mr±gowo 34:25
Basket Junior Olsztyn - MUKS Piaseczno 57:20
UKS Bia³o³êka –As Mr±gowo 42:28
Basket Junior Olsztyn – Trójeczka Olsztyn 36:27

 Koñcowa kolejno¶æ i najlepsi w zespolach)


1 Basket Junior Olsztyn (Oliwier Koz³owski)
2 MUKS Piaseczno (Kosma K³agisz)
3 UKS Trójeczka Olsztyn (Stasiu Graczykowski)
4 UKS Bia³o³êka (Kuba Znamiec)
5 As Mr±gowo (Kuba Cybul)

MVR turnieju: Pawe³ Wojciechowski (JBC Olsztyn)

Pierwsza pi±tka turnieju:

Hubert Zapadka (JBC Olsztyn)
Piotr £azarec (MUKS Piaseczno)
Maciej Wirchanowicz (Trójeczka Olsztyn)
Bartosz Kurowski (UKS Bia³o³êka)
Adrian Stachura (As Mr±gowo)

Kategoria Junior ( hala OSiR ul G³owackiego)


As Mr±gowo – Olimpijczyk £om¿a 42:38
SKS Siedlce - Trójeczka Olsztyn 50:39
Basket Kwidzyn- Gim 92 Warszawa 47:33
Trójeczka Olsztyn-Gim 92 Warszawa 23:84
Olimpijczyk £om¿a – Basket Kwidzyn 52:49
SKS Siedlce-As Mr±gowo 34:31
Gim 92 Warszawa –Olimpijczyk £om¿a 94:33
As Mr±gowo - Trójeczka Olsztyn 47:32
Basket Kwidzyn - SKS Siedlce 39:44
Gim 92 Warszawa – As Mr±gowo 64:46
Trójeczka Olsztyn –Basket Kwidzyn 26:49
SKS Siedlce-Olimpijczyk £om¿a 40:48
Gim 92 Warszawa –SKS Siedlce 63:43
As Mr±gowo – Basket Kwidzyn 29:36
Trójeczka Olsztyn- Olimpijczyk £om¿a 29:47

Kolejno¶æ w turnieju i najlepsi w zespole

1 Gim 92 Warszawa (Mateusz Czupryn)
2 Olimpijczyk £om¿a Dawid Koz³owski)
3 SKK Siedlce (Jakub Wasilewski)
4 Basket Kwidzyn (Kacper Kasprzyk)
5 As Mr±gowo (Szymon Zalewski)
6 UKS Trójeczka Olsztyn (Hubert £agun)

MVP turnieju: Marcin Kubiak (Gim 92 Warszawa)

Pi±tka turnieju:

Rafa³ Baczyñski (Gim 92 Warszawa)
Kacper Kurowski (Gim 92 Warszawa)
Dominik Wierciszewski (Olimpijczyk £om¿a)
Pawe³ W³odkowski (Olimpijczyk £om¿a)
Piotr Walenczewski (Basket Kwidzyn

Sponsorzy: UM Olsztyn, Trójeczka Olsztyn, OSiR , sklep koszykarza.pl, Matrix, Urz±d Marsza³kowski, Kasyno Goryszewski

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi