News: XIII Memoria³ A.Kamiñskiego ch³.2005 i 2006 dz. 2006 Tczew 22-24.IX.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Czerwiec 20 2018 13:06:42
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
XIII Memoria³ A.Kamiñskiego ch³.2005 i 2006 dz. 2006 Tczew 22-24.IX.2017
Turnieje Podsumowanie
 Zakoñczy³ siê VIII Memoria³ Adama Kamiñskiego! Wielkie brawa dla dziewcz±t TKM Pomorze Tczew , które wygra³y ca³y turniej! W kategorii ch³opcy  rocznik 2005 brawa dla Pyry Poznañ.

Ka¿de dziecko dosta³o statuetkê

Kategoria ch³opców 2005
1. MKK Pyra Poznañ
2. ¯ubry Bia³ystok
3. TMK Pomorze Tczew
4. GKS Korsarz Gdañsk

TMK Pomorze Tczew vs PKK ¯ubry Bia³ystok 25:33
GKS Korsarz Gdañsk vs. MKK Pyra Poznañ 4:80
¯ubry Bia³ystok vs Pyra Poznañ 38:26
TMK Pomorze vs GKS Korsarz 67:5
¯ubry Bia³ystok vs GKS Korsarz 64:19
TMK Pomorze vs Pyra Poznañ 38:74

Pó³fina³y
¯ubry Bia³ystok vs GKS Korsarz 87:15
TMK Pomorze vs Pyra Poznañ 44:54

o 3 miej.TMK Pomorze vs GKS Korsarz 54:19
FINA£:  ¯ubry Bia³ystok vs Pyra Poznañ 32:41


Dziewczêta:
1. TMK Pomorze Tczew I
2. UKS "Ósemka" Wejherowo
3. Bat Sierakowice
4. TMK Pomorze Tczew II
5. GKS Korsarz Gdañsk
6. UKS "5" Tczew, dru¿yna startowa³a poza konkursem

czekamy na wiêcej informacji


FOTO GALERIA

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi